Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οδηγίες για τη συμμετοχή πολιτών σε τηλεδιάσκεψη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Μετά την ανάρτηση της Ημερήσιας Διάταξης στην ιστοσελίδα του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης, ο διαχειριστής της πλατφόρμας σας στέλνει δύο (2) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [1] ένα μήνυμα για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην πλατφόρμα e:Presence και [2] ένα μήνυμα με τις λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης. Πριν την τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Zoom στον υπολογιστή ή στο κινητό σας. Σχετικές οδηγίες για την εγκατάσταση του προγράμματος Zoom, καθώς και για τη χρήση της πλατφόρμας e:Presence, θα βρείτε στη σελίδα υποστήριξης χρηστών του e:Presence, ιδιαίτερα στην καρτέλα Βοηθητικά videos. Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού χρήστη, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του Demo Room (δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη), όπου μπορείς κανείς να δοκιμάσει τη σύνδεση, καθώς και τη σωστή λειτουργία του ήχου και της εικόνας. Η διαδικασία σύνδεσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια στο βίντεο που έχει αναρτηθεί εδώ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Κατά την ημέρα της Συνεδρίασης, θα πρέπει να μπείτε στην τηλεδιάσκεψη στις 09:15 με 09:30, να δηλώσετε την παρουσία σας στον / στην Γραμματέα και κατόπιν να αποχωρήσετε. Περίπου πέντε (5) λεπτά προτού έρθει η σειρά να εξεταστεί το θέμα που σας ενδιαφέρει, ο / η Γραμματέας θα σας καλέσει στο κινητό και θα σας ζητήσει να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να εκθέσετε τις απόψεις σας για το υπό συζήτηση θέμα.

web counter