Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη 15-09-2021 και ώρα 10:30 πμ

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη μελέτης «Επισκευή διατηρητέου…

Πρόσκληση στην 15η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Πέμπτη 12-084-2021 και ώρα 09:30 πμ

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής…

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση ΤΣΜΑ – Δευτέρα 26/7/2021 και ώρα 9:15 π.μ.

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1. Έγκριση ή μη εγκατάστασης…

Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 9:30π.μ. στην αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ με τηλεδιάσκεψη

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. 13Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑ…

Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ __ Παρασκευή 25/6/2021 και ώρα 9:30 π.μ.

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή 25  Ιουνίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.   Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί.  12η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ…

Πρόσκληση την Πέμπτη 17/06/2021 στην 11η Συνεδρίαση ΤΣΜΑ και ώρα 9:30 π.μ.

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. Η Πρόεδρος Βασιλεία Πελέκου Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. 11Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ…

Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής την Παρασκευή 28/5/2021 και ώρα 9:45 π.μ. με Τηλεδιάσκεψη

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή 28  Μαΐου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.   Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:45 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. 10Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Παρασκευή…