Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΠΡΑΞΗ 11/11-8-20/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2 105 55 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δεμπέλη Τηλέφωνο: 210 3242062 e-mail: tsmna@culture.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου. Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ΠΡΑΞΗ 10/4-8-20/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020/ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9.00Π.Μ.

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2                                                                                     …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ( ΠΡΑΞΗ 9)ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020/ΩΡΑ: 10.30 Π.Μ.

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ            ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                       ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2 105 55 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δεμπέλη Τηλέφωνο: 210 3242062 e-mail: tsmna@culture.gr         Αθήνα, 13-7-20 Α.Π.: 489   ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ΚΟΙΝ.: 1)ΕΦΑ Κυκλάδων 2)ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ            …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΠΡΑΞΗ 8) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020/ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 13.30

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ            ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                       ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2 105 55 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δεμπέλη Τηλέφωνο: 210 3242062 e-mail: tsmna@culture.gr         Αθήνα, 6-7-20 Α.Π.: 451     ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ΚΟΙΝ.: 1)ΕΦΑ Κυκλάδων 2)ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ            …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ( ΠΡΑΞΗ 7/22-06-20)/ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22-06-20/ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09.30Π.Μ.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2 105 55 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δεμπέλη Τηλέφωνο: 210 3242062 e-mail: tsmna@culture.gr Αθήνα,18-06-20, Α.Π.: ΤΣΜΝΑ/403/18-6-20 ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου ΚΟΙΝ.: ΕΦΑ Κυκλάδων ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου. Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ( ΠΡΑΞΗ 6/3-6-20) ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 9.30 Π.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Αθήνα 31-5-20…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΠΡΑΞΗ 5/20-5-20) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ, ΩΡΑ 10.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα, 14/05/2020 ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2                                                                              ΠΡΟΣ: Τα Μέλη…