Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πράξη 5-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 26 Μαρτίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 5η). Η συμμετοχή σας…

Πράξη 4-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021, ώρα 10:30     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 9 Μαρτίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 4η). Η συμμετοχή σας…

Πράξη 3-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:30     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 23 Φεβρουαρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 3η). Η συμμετοχή σας…

Πράξη 2-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:30     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 9 Φεβρουαρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 2η). Η συμμετοχή σας…

Πράξη 1-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021, ώρα 10:30     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 19 Ιανουαρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 22-1-2021, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 1η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να συζητηθούν…

Πράξη 10-2020

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 11:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 16 Δεκεμβρίου 2020 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 21-12-2020, ώρα 11:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 10η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να συζητηθούν…

Πράξη 9-2020

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 10:30     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 8 Δεκεμβρίου 2020 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 11-12-2020, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 9η). Η συμμετοχή σας είναι…