Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΑΞΗ 4η / 27-10-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 4η / 27-10-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Έβρου Επανυποβολή θέματος «Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στην Παλαιόπολη Σαμοθράκης» προς εξέταση από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Αίτημα επανεξέτασης απόψεων για την έγκριση ή μη διατήρησης υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής…

ΠΡΑΞΗ 3η / 06-07-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 3η / 06-07-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α.Ροδόπης Επανεισαγωγή του θέματος «Έγκριση ή μη διατήρησης ορατού ή σε προσωρινή κατάχωση τμήματος της βυζαντινής οχύρωσης Κομοτηνής που αποκαλύφθηκε στην οδό Θεμ. Σοφούλη στην Κομοτηνή». ΕΦ.Α. Καβάλας Εισήγηση υπόθεσης παραχώρησης έκτασης για την ανέγερση τουριστικού…

ΠΡΑΞΗ 2η / 10-06-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 2η / 10-06-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α.Ροδόπης Γνωμοδότηση επί της οριστικής μελέτης του έργου «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας περιοχή Φυλακίου Μαχαίρα» στο Παπίκιον Όρος. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης της επιγραφής με αριθμό ΑΓΚ 4688 Μουσείου Κομοτηνής από τη Μαρώνεια…

ΠΡΑΞΗ 1η / 28-05-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 1η / 28-05-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων       ΕΦ.Α. Έβρου Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στην Παλαιόπολη Σαμοθράκης. ΕΦ.Α.Ροδόπης Γνωμοδότηση 1) για τις αυθαίρετες κατασκευές κτίσματος προκειμένου να ρυθμιστούν με τον Ν.4495/2017, 2) για την μετατροπή της χρήσης σε χώρο συνάθροισης…

ΠΡΑΞΗ 5η / 18-09-2019 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 5η / 18-09-2019 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Ξάνθης Χορήγηση βεβαίωσης για την οικοδομική γραμμή και τη χωροθέτηση κτισμάτων που αφορούν στη δόμηση οικοπέδων εντός του αρχαιολογικού χώρου Αβδήρων. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης οστεολογικού υλικού από αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της ΕΦ.Α.…

ΠΡΑΞΗ 4η / 30-07-2019 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 4η / 30-07-2019 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Ξάνθης Γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 3 MW, σε γεωτεμάχιο στη θέση «Κάρανος», στον οικισμό Κιμμερίων Δ. Ξάνθης, από την εταιρεία «ΙΛΛΥΡΙΟΣ ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ». ΕΦ.Α. Καβάλας Αίτημα εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…

ΠΡΑΞΗ 3η / 30-05-2019 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 3η / 30-05-2019 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Ξάνθης Χορήγηση στην Κυριακή Χατζηπροκοπίου άδειας φωτογράφησης, μελέτης και δημοσίευσης πήλινων αντικειμένων με ανάγλυφη διακόσμηση από τα Άβδηρα. ΕΦ.Α. Καβάλας Υποβολή προς γνωμοδότηση μελέτης αποκατάστασης (επισκευής) όψεων υφιστάμενης διώροφης οικίας επί της οδού Λ. Κατσώνη…