Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΑΞΗ 5η/ 17-09-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 5η/ 17-09-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Έβρου Επανεξέταση υπόθεσης επισκευής υφιστάμενου κτιρίου σε οικόπεδο εντός του οικισμού Παλαιόπολης στη Σαμοθράκη, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Καμπούρογλου.   ΕΦ.Α. Ροδόπης Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,75 KWp σε γήπεδο…

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 4η / 23-07-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 4η / 23-07-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Έβρου Επισκευή υφιστάμενου κτιρίου σε οικόπεδο εντός του οικισμού Παλαιόπολης στη Σαμοθράκη.   ΕΦ.Α. Ροδόπης Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης ανθρωπολογικού υλικού από τις ανασκαφικές έρευνες στο Κάστρο Κομοτηνής, στο πλαίσιο του έργου…

ΠΡΑΞΗ 3η / 31-05-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 3η / 31-05-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων   ΕΦ.Α. Έβρου Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τον νεολιθικό οικισμό της Μάκρης στον μεταδιδακτορικό ερευνητή κ. Αναστάσιο Μπεκιάρη. Έγκριση ή μη εγκατάστασης Ανεμογεννήτριας ισχύος 60kWστον υπ’ αριθ. 4 αγρό στην περιοχή «Λιβάδια»…

ΠΡΑΞΗ 2η / 15-04-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 2η / 15-04-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων       ΕΦ.Α. Ροδόπης Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τις θέσεις Παληόχωρα, Παραθύρα, Καμπάνα και αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας στην αρχαιολόγο κα Ζαχαρούλα Λέου.     ΕΦ.Α. Καβάλας Χορήγηση ή μη άδειας δόμησης…

ΠΡΑΞΗ 1η / 18-02-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 1η / 18-02-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΕΦ.Α. Έβρου Εισαγωγή εκ νέου προς συζήτηση του υπ’ αρ. 11 θέματος της Πράξης 5/28-12-2020 λόγω μη απαρτίας.   ΕΦ.Α. Ροδόπης Χορήγηση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας για εργασίες εξωτερικών χρωματισμών με χρήση ικριωμάτων στο Παλαιό Τέμενος-Εσκί Τζαμί Κομοτηνής.…

ΠΡΑΞΗ 5η/ 28-12-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 5η / 28-12-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων ΕΦ.Α. Έβρου Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από την προϊστορική θέση «Μικρό Βουνί» Σαμοθράκης στον Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Δημήτριο Μάτσα και στον μεταδιδακτορικό ερευνητή κ. Νεραντζή Νεραντζή. Χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιοβοτανικού…

ΠΡΑΞΗ 4η / 27-10-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ   ΠΡΑΞΗ 4η / 27-10-2020 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων     ΕΦ.Α. Έβρου Επανυποβολή θέματος «Ανακαίνιση και αποκατάσταση κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στην Παλαιόπολη Σαμοθράκης» προς εξέταση από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Αίτημα επανεξέτασης απόψεων για την έγκριση ή μη διατήρησης υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής…