Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της εταιρείας ‘’’ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Ε.‘’ για την…

Πρόσκληση στην 24η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα της κ. Ελένης Μπάνου, Διευθύντριας της ΕΦΑΠΑ…

Πρόσκληση στην 23η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Tο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα περί εγκρίσεως ή μη πρότασης αποκατάστασης –…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΜΑ – ΔΕΥΤΕΡΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Έγκριση ή μη μελέτης προσθήκης…

Πρόσκληση στην 21η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα του κου Γεράσιμου Κάλλιου…

Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Αίτημα χορήγησης έγκρισης α)για την υπαγωγή…

Πρόσκληση στην 19η Συνεδρίαση του ΤΣΜΑ – Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021, με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.  Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 09:30 π.μ., στην Αίθουσα της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας. Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης ακολουθεί. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Aίτημα έγκρισης κατεδάφισης κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας…