Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – 7η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   Ρόδος, 10 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          Αρ. Πρωτ. 215   Γραμματεία                 …

Πρόσκληση – 6η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   Ρόδος, 30 Ιουλίου 2019 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          Αρ. Πρωτ. 180   Γραμματεία                 …

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη 13-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   Ρόδος, 11-6-2019 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          Αρ. Πρωτ. 131   Γραμματεία                     …

4η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της υπ’ αριθ. 4/20-5-2019 συνεδρίασης του ΤΣΜΔ   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Νικολάου Καλοπέτρη για έκδοση οικοδομικής άδειας νέας ισόγειας κατοικίας στο ακίνητο με στοιχεία Κ.Μ 234Α Γαιών Ρόδου, στην οδό Σταματίου Καζούλη, Ο.Τ. 4 στον οικοδομικό συνεταιρισμό «Ο ΒΑΚΧΟΣ»,…

3η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της υπ. αρ. 3/15-04-2019 συνεδρίασης του ΤΣΜΔ   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 1. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 4495/2017 κτηρίων με χρήση Βιομηχανική/Βιοτεχνική εντός ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Διακομιχάλη, με στοιχεία ΚΜ29 Μ γαιών Ρόδου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. 2. Έγκριση ή μη οικοδόμησης…

2η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της υπ. αρ. 2/ 27-02-2019 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 1. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στον Ν 4495/17 για αυθαίρετες κατασκευές και οικοδόμηση στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 603 γαιών Ασκληπειού, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα και Βασιλικής Μαϊλη εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. 2. Έγκριση…

1η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της υπ. αρ. 1/ 01-02-2019 συνεδρίασης του ΤΣΜΔ   Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της δρ. Στέλλας Σκαλτσά, αρχαιολόγου ερευνήτριας στο Saxo Institute του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, για μελέτη και δημοσίευση της κεραμικής και των νομισμάτων, τα οποία προέρχονται από τη σωστική…