Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η.Δ. 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΕ 2021

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          ΠΑΤΡΑ 17  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2021 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197                                                                                   Αρ .Πρωτ.: 271 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου Τηλέφωνα:  2613616178                                                                        Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του E-mail: tsmde@culture.gr                                                                  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  …

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  12ης  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ ΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 9.30 π. μ.                                                           ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Έγκριση ή μη της μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παναγίας Τρυπητής Αιγίου» (Intereg Ελλάδα – Ιταλία). Αίτημα του…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΕ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ              ΠΑΤΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2021 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197                                                                                   Αρ .Πρωτ.: 255 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου Τηλέφωνα:  2613616178                                                                        Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του E-mail: tsmde@culture.gr                                                                  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  …

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη 11ης Συνεδρίασης ΤΣΜΔΕ- Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197                                                                                   Αρ .Πρωτ.: 230 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου Τηλέφωνα:  2613616178                                                                        Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του E-mail: tsmde@culture.gr                                                                  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Τ.Σ.Μ.Δ.Ε.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                       ΠΑΤΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                                                  Αρ .Πρωτ.: 213 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ   Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου Τηλέφωνα: 2613616178                                                            Προς   Τον       ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΞ: 2610624051                                                                                          …

Η.Δ. 9ης Συνεδρίασης 2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  9ης  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ ΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   ΤΕΤΑΡΤΗ     11   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2021   ΩΡΑ 9.30π.μ.   ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ   ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη προσωρινής παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών στον Οργανισμό Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (ΟΚΠΕ), για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 40ου…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 ΤΣΜΔΕ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                    ΠΑΤΡΑ 9 Αυγούστου  2021 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                                                  Αρ .Πρωτ.: 189 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ   Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197 Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου Τηλέφωνα: 2610275070, 2613616178                                                  Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του E-mail: tsmde@culture.gr                                                                 …