Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 83ης Συνεδρίασης ΤΣΜΔΜ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 83η Συνεδρίαση / Πέμπτη 20.6.2019 / ώρα 09.00 π.μ. Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης Δημοκρατίας 8 1. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης του εικονογραφικού προγράμματος του ναού των Αγίων Τριών για τη συγγραφή κύριας διπλωματικής εργασίας με θέμα «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού των Αγίων Τριών στην Καστοριά». (Εισηγητής: ΕΦ.Α. Καστοριάς).…

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 82ης Συνεδρίασης ΤΣΜΔΜ

                   ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             82η  Συνεδρίαση / Δευτέρα 15.04.2019 / ώρα 09.00 π.μ.                       Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης                        Δημοκρατίας 8, Κοζάνη   Έγκριση ή μη του έργου «Αναθεώρηση της αρ. 7/2016 Άδειας…

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ

                   ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             81η  Συνεδρίαση / Παρασκευή 08.02.2019 / ώρα 10.00 π.μ.                     Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης                    Δημοκρατίας 8 Κοζάνη Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας φωτογράφησης, μελέτης και δημοσίευσης των γραπτών (ζωγραφιστών) τέμπλων ναών…