Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

«Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 4ης κατά σειρά Πράξης του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Πέμπτη 15.10.2020».

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 214/05.10.2020 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την 4η κατά σειρά Πράξη του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., (Πράξη 4η/2020) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  15.10.2020 και ώρα 10,00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 3ης κατά σειρά Πράξης του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 12.6.2020

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 119/05.6.2020 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την 3η κατά σειρά Πράξη του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., (Πράξη 3η/2020) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12.6.2020 και ώρα 10,00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 2ης κατά σειρά Πράξης του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Τετάρτη 27.5.2020

Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’ αρ. πρ. 107/19.5.2020 έγγραφη ενημέρωσή σας, σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για την 2η κατά σειρά Πράξη του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., (Πράξη 2η/2020) στην Κέρκυρα (Αρμένη Βράιλα 1), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27.5.2020 και ώρα 10,00 π.μ. μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Δευτέρα  10.2.2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 1ης κατά σειρά Πράξης του 2020 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Δευτέρα  10.2.2020».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2019 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή 15.11.2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 6ης κατά σειρά Πράξης του 2019 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή  15.11.2019».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2019 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Τετάρτη 31.7.2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης κατά σειρά Πράξης του 2019 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Τετάρτη   31.7.2019».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…

4η Πράξη 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η   Θέμα : «Θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 4ης κατά σειρά Πράξης του 2019 του Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., την Παρασκευή   21.6.2019».   Μετά τις προφορικές μας συνεννοήσεις και την υπ’…