Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη 30 Μαϊου 2019, ώρα 9.45, στην βιβλιοθήκη του κτηρίου του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου( ΠΡΑΞΗ 4)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ              ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                       ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2 105 55 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μπεκιάρης Μ. Δεμπέλη Τηλέφωνο: 210 3242062 e-mail: tsmna@culture.gr         Αθήνα, 27-5-2019     ΠΡΟΣ:  τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου   ΚΟΙΝ.: 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ…

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, ώρα 9.45, στην βιβλιοθήκη του κτηρίου του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου( ΠΡΑΞΗ 3)

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ            ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                       ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2 105 55 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μπεκιάρης Μ. Δεμπέλη Τηλέφωνο: 210 3242062 e-mail: tsmna@culture.gr         Αθήνα, 11-4-2019     ΠΡΟΣ:  τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου   ΚΟΙΝ.: 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων…

    Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.ώρα 9.30 π.μ στην βιβλιοθήκη του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου(ΠΡΑΞΗ 2)     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2 105 55 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αντώνιος Μπεκιάρης Μαρία Δεμπέλη   Τηλέφωνο: 210 3242062 e-mail: tsmna@culture.gr             Αθήνα,…

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 10.00, στην βιβλιοθήκη του κτηρίου του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου( ΠΡΑΞΗ 1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                            Αθήνα 4-2-2019 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                     …