Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πράξη 8-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 10 Ιουνίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 8η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…

Πράξη 7-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 14 Μαΐου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 7η). Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη, προκειμένου…

Πράξη 6-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 21 Απριλίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει τη Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 6η). Η συμμετοχή σας είναι…

Πράξη 5-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, ώρα 10:00     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 26 Μαρτίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021, ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 5η). Η συμμετοχή σας…

Πράξη 4-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021, ώρα 10:30     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 9 Μαρτίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 4η). Η συμμετοχή σας…

Πράξη 3-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:30     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 23 Φεβρουαρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 3η). Η συμμετοχή σας…

Πράξη 2-2021

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:30     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τηλ./Fax: 22510-37132   Μυτιλήνη, 9 Φεβρουαρίου 2021 Σας πληροφορούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 10:30, μέσω τηλεδιάσκεψης (Πράξη 2η). Η συμμετοχή σας…