Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ματαίωση της Συνεδρίασης της 22ας Μαϊου 2019 του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδα

        Κατόπιν των εγγράφως δηλώσεων τεσσάρων τακτικών μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας (κ.Σίμωσι, κ.Αγοροπούλου, κ.Παρπαϊρη, κ.Παναγιωτόπουλου και κ.Γεωργίου) και ενός αναπληρωματικού μέλους (κ.Χριστοδούλου), καθώς και των προφορικώς (τηλεφωνικώς) δηλώσεων των τακτικών μελών (κ.Πάντου, κ.Δακορώνια) και αναπληρωματικών μελών (κ.Κατσάλη, κ.Αραβαντινού, κ.Παγώνη), περί αδυναμίας προσέλευσής τους την 22α Μαίου 2019, ημέρα Τετάρτη…

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί στο κάστρο της Λαμίας . Ο ορισμός των  μελών έγινε με τις εξής  υπουργικές αποφάσεις: ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 345229/ 29191/ 27622/21784/31.08.2017 (ΦΕΚ 442/ΥΟΔΔ/12.09.2017), ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 431160/ 35117/ 33285/26274/19.10.2017 (ΦΕΚ 523/ΥΟΔΔ/23.10.2017), και ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΜΠ/308482/21220/16474/4474/26.06.2018 (ΦΕΚ 404/ΥΟΔΔ/16.07.2018). ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αικατερίνη Κανελλοπούλου, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αλεξάνδρα Χαραμή,…

Μέλη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας

Ορισμός  μελών με τις υπουργικές αποφάσεις: ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 345229/ 29191/ 27622/21784/31.08.2017 (ΦΕΚ 442/ΥΟΔΔ/12.09.2017), ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 431160/ 35117/ 33285/26274/19.10.2017 (ΦΕΚ 523/ΥΟΔΔ/23.10.2017), και ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΜΠ/308482/21220/16474/4474/26.06.2018 (ΦΕΚ 404/ΥΟΔΔ/16.07.2018).              ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αικατερίνη Κανελλοπούλου, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αλεξάνδρα Χαραμή, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Αθανασία Ψάλτη, προϊσταμένη της Εφορείας…