Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Πελοποννήσου συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/345243/29196/27627/21789/31-8-2017 (ΦΕΚ 442/Υ.Ο.Δ.Δ./12-9-2017), ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/35339/3090/ 2958/2302/25.1.2018 (ΦΕΚ 56/Υ.Ο.Δ.Δ./2.2.2018), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/490341/34233/29051/8737/5.10.2018 (ΦΕΚ 619/Υ.Ο.Δ.Δ./24.10.2018) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/694859/52413/51162/17269/16.12.2019 (ΦΕΚ 1084/Υ.Ο.Δ.Δ./19.12.2019) Υπουργικές Αποφάσεις και μέλη τους παρακάτω:

Α. Τακτικά μέλη

 • Σταυρούλα Καλαμπαλίκη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.
 • Άλκηστη Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας
 • Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
 • Ευαγγελία Μηλίτση, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
 • Κωνσταντίνο Χριστοδούλου,  Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου
 • Σωτηρία Αδάμ, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
 • Αιμιλία Μπάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Ξένη Αραπογιάννη, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
 • Πέτρο Κουφόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μαρία Γρίβα, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Δημήτριο Βόσνο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Τρίπολης

Β. Αναπληρωματικά Μέλη

 • Μαρία Παπίδα, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.
 • Ευαγγελία Πάντου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας
 • Άννα Μπανάκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας
 • Δανάη Χαραλάμπους, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας
 • Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου
 • Αθανάσιο Κατάκο, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
 • Ευγενία Γιαννούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Μιχάλη Πετρόπουλο, Επίτιμο Διευθυντή Αρχαιοτήτων
 • Στέλιο Κατάκη, Επίκουρο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Δήμητρα Αγοροπούλου, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Άργους-Μυκηνών

Η χωρική αρμοδιότητα του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, το οποίο έχει ως έδρα την Τρίπολη, περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Βάσει της χωρικής αρμοδιότητας, στο Συμβούλιο εισάγουν θέματα οι ακόλουθες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.:

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
 • Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου
 • Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
 • Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 211

22 100 Τρίπολη

Τηλ.:2710-225243

27310-25363

27310-28503