Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης

 

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κρήτης (ΤΣΜΚ), με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, έχει έδρα το Ηράκλειο. Το Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη (Ν. 3028/2002, άρθρο 49, παράγραφος 1), η θητεία των οποίων είναι τριετής.

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης για την τριετία 2020-2023 ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/520057/47412/38266/36241/13906/24-9-2020 Υ. Α. (ΦΕΚ 808/ΥΟΔΔ/30-9-2020) και είναι τα ακόλουθα:

 1. Κυρίτση Αντωνία, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. (Δικαστικό Γραφείο Ηρακλείου), αναπληρούμενη από τη Σαφαρή Ευδοκία, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. (Δικαστικό Γραφείο Χανίων).
 2. Τζιγκουνάκη Αναστασία, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, αναπληρούμενη από την Συθιακάκη Βασιλική, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
 3. Παπαδοπούλου Ελένη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, αναπληρούμενη από την Σερπετσιδάκη Ιωάννα, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.
 4. Σοφιανού Χρύσα, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, αναπληρούμενη από τη Μανδαλάκη Στυλιανή, Προϊστάμενη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.
 5. Ηλιάκη Γεωργία, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, αναπληρούμενη από την Χρονάκη Δάφνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
 6. Μαράκης Γεώργιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναπληρούμενος από τη Σγουράκη Χρυσούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.
 7. Κάντα Αθανασία, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από τη Σταυρουλάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 8. Ανδριανάκης Μιχαήλ, Επίτιμος Διευθυντής της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενος από την Κωτσάκη Αμαλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 9. Μποσνάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αναπληρούμενος από τη Μοσχόβη Γεωργία, τέως Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου.
 10. Συφαλάκης Παναγιώτης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενος από τη Δημητρακοπούλου Ειρήνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων) που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση του ανωτέρω Υπουργείου.
 11. Κουράκης Ιωάννης, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, αναπληρούμενος από τον Μαρινάκη Γεώργιο, Δήμαρχο Ρεθύμνης.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί ο Γεώργιος Τσιμπούκης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α΄, καταδυόμενος, που υπηρετεί στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Γραφείο Κρήτης), αναπληρούμενος από τη Μαρία Κυρίμη, υπάλληλο Ι. Δ. Α. Χ. του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α΄, που υπηρετεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

 • Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tsmk@culture.gr.
 • Εάν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει λάβει το θέμα τους, μπορούν να δουν τη σειρά της υπόθεσής τους στον κατάλογο των υποθέσεων που εκκρεμούν προς εξέταση από το ΤΣΜΚ (βλ. παραπάνω), ο οποίος ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα.
 • Για την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών, πριν την επικοινωνία τους με τη Γραμματεία, συνιστάται η μελέτη της ενότητας των συχνών ερωτήσεων (βλ. παραπάνω).