2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΣΜΚ 2019 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΣΜΚ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
2η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
2η Συνεδρίαση ΤΣΜΚ
26.2.2019
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
1. Έγκριση ή μη αιτήματος Παπαδάκη Αντώνη & Ελένης για α)υπαγωγή στο άρθρο 4495/2017 β)εξειδίκευση χρήσης από εμπορικό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος γ) αντικατάσταση κουφωμάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους επί της Καγιαμπή 5 και Αγίων Δέκα στο Ηράκλειο.
2. Έγκριση ή μη αιτήματος Γεωργίου Μαλτεζάκη για υπαγωγή στον νόμο 4495/2017 για την ιδιοκτησία του στη θέση Καρτερός Γουβών, εντός κηρυγμένου αρχ/κού χώρου σπηλαίου Ειλειθυίας και εντός της υπό θεσμοθέτησης Αρχαιολογικής Ζώνης Β΄.
3. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ανδρέα Ξενάκη για την κατεδάφιση κατασκευών σε ακίνητο ιδιοκτησίας του στη θέση «Μαφεζέ Κοπράνα», εντός αρχ/κού χώρου σπηλαίου Ειλειθυίας και εκτός ορίων οικισμού Καρτερού.
4. Έγκριση ή μη αιτήματος της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για α) υπαγωγή στον Ν 4495/2017 β)κατεδάφιση κατασκευών στο ακίνητο ιδιοκτησίας της στη θέση «Νταερέ» Γασίου, εντός του μη οριοθετημένου οικισμού Αρκαλοχωρίου Μινώα Πεδιάδας και εντός του κηρυγμένου αρχ/κού χώρου του Προφήτη Ηλία.
5. Έγκριση ή μη αιτήματος του Παπουτσάκη Κων/νου για υπαγωγή στο Ν4495/2017 σε ακίνητό του στην οδό Σπύρου Λούη εκτός οικισμού Γουβών, εντός κηρυγμένου αρχ/μού χώρου Αγίου Γεωργίου.
6. Έγκριση ή μη αιτήματος του Παπουτσάκη Γεωργίου για υπαγωγή στο Ν4495/2017 σε ακίνητό του στην οδό Σπύρου Λούη εκτός οικισμού Γουβών, εντός κηρυγμένου αρχ/μού χώρου Αγίου Γεωργίου.
7. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μαρίας Αποστολάκη για υπαγωγή στο Ν4495/2017 στη θέση Καρτερός Γουβών Χερσονήσου εντός κηρυγμένου αρχ/κού χώρου σπηλαίου Ειλειθυίας.
8. Έγκριση ή μη αιτήματος των κ. Εμμ. Γεω Μανουσάκη και Καλλιόπης Τριάντη για υπαγωγή στο νόμο 4495/2017 ιδιοκτησίας τους στη θέση Αλώνι εντός οικισμού Τσούτσουρα και αρχαιολογικού χώρου.
9. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μαρίας Ραπτοπούλου-Τσιχλάκη για υπαγωγή στο Ν4495/2017 τεσσάρων οικοδομών στη θέση Αλιόρε εκτός των ορίων οικισμού Τσούτσουρας Μονοφατσίου.
10. Έγκριση ή μη αιτήματος δοκιμαστικής ανασκαφικής έρευνας σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ψαθάκη Αρ. εντός ορίων οικισμού Αγίας Παρασκευής και εντός αρχ/κού χώρου Τσούτσουρου.
11. Έγκριση ή μη αιτήματος των Κεφάλα Στυλιανής, Τσαγκαράκη Μαρίας, Βισβαρδή Αικ. Για την υπαγωγή στο Ν4495/2017 στο ξενοδοχείο Κρόνος επί των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου, Μονής Αγκαράθου και Μητσοτάκη στο Ηράκλειο.
12. Έγκριση ή μη αιτήματος α) Κατεδάφιση ισογείου WC και α’ ορόφου β) προσθήκη Α & Β ορόφου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Κεβάνι Αριάν επί της οδού Πετροπουλάκη 7.
13. Έγκριση ή μη αιτήματος της Παπακωνσταντίνου Μαρίας-Φωτεινής για υπαγωγή στο Ν4495/2017 σε οικοδομή ιδιοκτησίας του στην οδό Σοφοκλέους 3 στην Ανάληψη.
14. Έγκριση ή μη αιτήματος των Αρμάου Χαραλάμπου & Πλατάκη Ειρήνης για υπαγωγή στο Ν4495/2017 επί της οδού Πινδάρου 26.
15. Έγκριση ή μη αιτήματος Μελεσσανάκη Γεωργίου για την αποκατάσταση κτηρίου, αλλαγή διαρρύθμισης και προσθήκη τμήματος Β΄ορόφου σε κτήριο προϋφιστάμενου του 1955 επί της οδού Κυδωνίας 9.
16. Έγκριση ή μη αιτήματος του Πάρι Τζώλου για την υπαγωγή στο Ν4495/2017 σε δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες του στην 9η και 10η στάθμη κτηρίου Β του συγκροτήματος IRAKLION CENTER επί των οδών Γιαμαλάκη 50 Σ. Βενιζέλου & Χάνδακος.
17. Έγκριση ή μη αιτήματος των Νατσάκου Φωτεινής, Ιω, Ζαχαρία, Μαρίας για α) υπαγωγή στον 4495/2017 β) στατική ενίσχυση γ) αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης στην οδό Αλμυρού 20.
18. Έγκριση ή μη αιτήματος της ΑΚΜΗ ΑΕ για την υπαγωγή στον 4495/2017 στην οδό Θες/νικης 10.
19. Έγκριση ή μη αιτήματος της κ. Λυδάκη Ελένης για την υπαγωγή στον Ν 4495/2017 τριώροφου κτηρίου της στην οδό Άλμπερ 31.
20. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ασπασίας Σταματάκη για υπαγωγή στον Ν4495/2017 ακινήτου της εντός κηρυγμένου αρχ/κού χώρου οικισμού Αγίου Ιωάννη Καπετανιανών.
21. Έγκριση ή μη αιτήματος του Σταύρου Ξενάκη για την υπαγωγή στον Ν4495/2017 ακινήτου του στη θέση «Ρούσσες» εντός κηρυγμένου οικισμού Παλαιοχώρας Αμνισού.
22. Έγκριση ή μη αιτήματος α) καθαίρεσης υφιστάμενων κατασκευών Λυράκη Μιχαήλ και Ιωάννη εντός Α και Β Αρχαιολογικής Ζώνης Μαλίων β) εγκατάστασης θερμοκηπίου.
23. Έγκριση ή μη αιτήματος του Βάρδα Γεωργίου για την υπαγωγή στο Ν4495/2017 οριζόντιων ιδιοκτησιών του επί των οδών 25ης Αυγούστου 76 & Αρκολέοντος. 7.
24. Έγκριση ή μη αιτήματος του Τυράκη Γεωργίου ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδό του στον οικισμό Λέντα, εντός Β2 Ζώνης.
25. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης υπογείου σε ισόγεια κατοικία σε ακίνητο ιδ. Φωή Δημητρίου στη θέση «Παλιοκλησσιές» εκτός οικισμού Καμηλαρίου εντός αρχ/κού χώρου καλαμακίου Φαιστού.
26. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης ισόγειας οικοδομής τετραώροφου κτηρίου ιδ. Γραμματικάκη Ελένης στην οδό Μητσοτάκη 9.
27. Έγκριση ή μη αιτήματος ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφής σε ακίνητο ιδ. Μπουγαδάκη Γεωργίου & Ελένης στην Λεωφόρο Ικάρου.
28. Έγκριση ή μη αιτήματος Γαβριλάκη Κωστάντζας για υπαγωγή στον Ν4495/2017 στην Αργυράκη 18.
29. Έγκριση ή μη αιτήματος ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφής σε ακίνητο ιδ. Μαυρογιαννάκη Αικ. στον «Πήγαιδο» εντός οικισμού Καμηλαρίου Φαιστού.
30. Έγκριση ή μη αιτήματος διάθεσης τριών notebooks από τα πωλητήρια των αρχ/κών χώρων της ΕΦΑΗ.
31. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Βαρουχάκη Μιχάλη για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4495/2017, τριών οριζόντιων ιδιοκτησιών του α΄ ορόφου στην πλ.. Ελευθερίας 26.
32. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Βαρουχάκη Γεωργίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4495/2017, τριών οριζόντιων ιδιοκτησιών του γ΄ ορόφου στην πλ.. Ελευθερίας 26.
33. Έγκριση ή μη αιτήματος ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Φραγκάκη Χαράλαμπου εντός οικισμού Ανώπολης Δήμου Χερσονήσου.
Συνεισηγήσεις ΕΦΑΗ & ΥΝΜΤΕΚ
34. Έγκριση ή μη αιτήματος Τσικανδηλάκη Ελευθέριου για την υπαγωγή ακινήτου του στο Ν4495/2017 επί της οδού Πατρός Αντωνίου 8.
35. Έγκριση ή μη αιτήματος Τσικανδηλάκη Ελευθέριου για την υπαγωγή ακινήτου του στο Ν4495/2017 επί της οδού Πατρός Αντωνίου 8.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
36. Έγκριση ή μη αιτήματος Φραντζεσκάκη Περικλή για την οικοδόμηση σε ακίνητό του στο Καστέλι Κισσάμου, μετά από διενέργεια ανασκαφής.
37. Έγκριση ή μη αιτήματος Φραντζεσκάκη Ιωάννη για την οικοδόμηση σε ακίνητό του στο Καστέλι Κισσάμου, μετά από διενέργεια ανασκαφής.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
38. Έγκριση ή μη αιτήματος ανακαίνισης διώροφης οικοδομής ιδ. Τριπολιτάκη Μαρίας στη θέση «Μουσέλας» εκτός οικισμού Επισκοπής Δ. Ρεθύμνου.
39. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης, επισκευής, διαρρύθμισης και συνένωσης δύο όμορων τριώροφων ιδ. Εμμ, Γεωργίου Πολιουδάκη επί των οδών Τομπάζη & Καψάλη στο Ρέθυμνο.
40. Έγκριση ή μη αιτήματος μονάδας ανακύκλωσης υλικών εκσκαφών Ιω. Μαθιουδάκη στη θέση «Καπάκια» στον Λατζιμά εκτός ορίων οικισμού Πρίνου Αρκαδίου και εν μέρει εντός αρχ/κού χώρου «Κούπια».
41. Έγκριση ή μη αιτήματος Χρήστου Νικολουδάκη & Κων/νου για την προσθήκη ισόγειας κατοικίας εντός αρχ/κού χώρου Ελεύθερνας.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
42. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευαστικών εργασιών της «Οικίας Κορνάρου» στο Πισκοκέφαλο Σητείας.
43. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης διώροφης κατοικίας ιδ. Φρουδάκη Παναγιώτη & Ευάγγελου Βαρουχάκη.
44. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης οικοδομής ιδ. Lushi Paulin στο Ο.Τ. Γ172 στη Ζώνη ΙΙ, νέου σχεδίου Ιεράπετρας.
45. Έγκριση ή μη αιτήματος. Εμμ. Αμανάκη α)έγκριση κολυμβητικής δεξαμενής β) αλλαγή χρήσης γ) κατεδάφιση κτηρίου στη θέση Κουρεμένος Παλαικάστρου.
46. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ειρήνης Διαλυνά για την επανατοποθέτηση και λειτουργία καντίνας κατά το 2019 στο Καραβοστάσι Καλού Χωριού Λασιθίου.
47. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού για την ανάδειξη ιστορικών μονοπατιών στη χερσόνησο της Σπιναλόγκας στην Ελούντα Δήμου Αγίου Νικολάου.
48. Έγκριση ή μη αιτήματος του έργου «Δημιουργία υπαίθριου χώρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης ανάδειξης και διατήρηση της πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς του Κύκλου του Νερού στην περιοχή Βιγλί Βουλισμένης Δήμου Αγίου Νικολάου.
Η Πρόεδρος του ΤΣΜΚ
Αντωνία Κυρίτση
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Ακριβές αντίγραφο από τη Γραμματεία
Κυρίμη Μαρία

Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄