3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΣΜΚ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΣΜΚ

3η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
3η Συνεδρίαση ΤΣΜΚ
14.3.2019
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
1. Έγκριση ή μη αιτήματος του Παπουτσάκη Γεωργίου για υπαγωγή στο Ν4495/2017 σε ακίνητό του στην οδό Σπύρου Λούη εκτός οικισμού Γουβών, εντός κηρυγμένου αρχ/μού χώρου Αγίου Γεωργίου.
2. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μαρίας Αποστολάκη για υπαγωγή στο Ν4495/2017 στη θέση Καρτερός Γουβών Χερσονήσου εντός κηρυγμένου αρχ/κού χώρου σπηλαίου Ειλειθυίας.
3. Έγκριση ή μη αιτήματος των κ. Εμμ. Γεω Μανουσάκη και Καλλιόπης Τριάντη για υπαγωγή στο νόμο 4495/2017 ιδιοκτησίας τους στη θέση Αλώνι εντός οικισμού Τσούτσουρα και αρχαιολογικού χώρου.
4. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μαρίας Ραπτοπούλου-Τσιχλάκη για υπαγωγή στο Ν4495/2017 τεσσάρων οικοδομών στη θέση Αλιόρε εκτός των ορίων οικισμού Τσούτσουρας Μονοφατσίου.
5. Έγκριση ή μη αιτήματος δοκιμαστικής ανασκαφικής έρευνας σε ακίνητο ιδιοκτησίας Ψαθάκη Αρ. εντός ορίων οικισμού Αγίας Παρασκευής και εντός αρχ/κού χώρου Τσούτσουρου.
6. Έγκριση ή μη αιτήματος α) Κατεδάφιση ισογείου WC και α’ ορόφου β) προσθήκη Α & Β ορόφου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Κεβάνι Αριάν επί της οδού Πετροπουλάκη 7.
7. Έγκριση ή μη αιτήματος της Παπακωνσταντίνου Μαρίας-Φωτεινής για υπαγωγή στο Ν4495/2017 σε οικοδομή ιδιοκτησίας του στην οδό Σοφοκλέους 3 στην Ανάληψη.
8. Έγκριση ή μη αιτήματος των Αρμάου Χαραλάμπου & Πλατάκη Ειρήνης για υπαγωγή στο Ν4495/2017 επί της οδού Πινδάρου 26.
9. Έγκριση ή μη αιτήματος των Νατσάκου Φωτεινής, Ιω, Ζαχαρία, Μαρίας για α) υπαγωγή στον 4495/2017 β) στατική ενίσχυση γ) αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης στην οδό Αλμυρού 20.
10. Έγκριση ή μη αιτήματος της ΑΚΜΗ ΑΕ για την υπαγωγή στον 4495/2017 στην οδό Θες/νικης 10.
11. Έγκριση ή μη αιτήματος της κ. Λυδάκη Ελένης για την υπαγωγή στον Ν 4495/2017 τριώροφου κτηρίου της στην οδό Άλμπερ 31.
12. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ασπασίας Σταματάκη για υπαγωγή στον Ν4495/2017 ακινήτου της εντός κηρυγμένου αρχ/κού χώρου οικισμού Αγίου Ιωάννη Καπετανιανών.
13. Έγκριση ή μη αιτήματος α) καθαίρεσης υφιστάμενων κατασκευών Λυράκη Μιχαήλ και Ιωάννη εντός Α και Β Αρχαιολογικής Ζώνης Μαλίων β) εγκατάστασης θερμοκηπίου.
14. Έγκριση ή μη αιτήματος του Βάρδα Γεωργίου για την υπαγωγή στο Ν4495/2017 οριζόντιων ιδιοκτησιών του επί των οδών 25ης Αυγούστου 76 & Αρκολέοντος. 7.
15. Έγκριση ή μη αιτήματος του Τυράκη Γεωργίου ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδό του στον οικισμό Λέντα, εντός Β2 Ζώνης.
16. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης υπογείου σε ισόγεια κατοικία σε ακίνητο ιδ. Φωή Δημητρίου στη θέση «Παλιοκλησσιές» εκτός οικισμού Καμηλαρίου εντός αρχ/κού χώρου Καλαμακίου Φαιστού.
17. Έγκριση ή μη αιτήματος ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφής σε ακίνητο ιδ. Μπουγαδάκη Γεωργίου & Ελένης στην Λεωφόρο Ικάρου.
18. Έγκριση ή μη αιτήματος Γαβριλάκη Κωστάντζας για υπαγωγή στον Ν4495/2017 στην Αργυράκη 18.
19. Έγκριση ή μη αιτήματος ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφής σε ακίνητο ιδ. Μαυρογιαννάκη Αικ. στον «Πήγαιδο» εντός οικισμού Καμηλαρίου Φαιστού.
20. Έγκριση ή μη αιτήματος διάθεσης τριών notebooks από τα πωλητήρια των αρχ/κών χώρων της ΕΦΑΗ.
21. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Βαρουχάκη Μιχάλη για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4495/2017, τριών οριζόντιων ιδιοκτησιών του α΄ ορόφου στην πλ.. Ελευθερίας 26.
22. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Βαρουχάκη Γεωργίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4495/2017, τριών οριζόντιων ιδιοκτησιών του γ΄ ορόφου στην πλ.. Ελευθερίας 26.
23. Έγκριση ή μη αιτήματος ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφής σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Φραγκάκη Χαράλαμπου εντός οικισμού Ανώπολης Δήμου Χερσονήσου.
24. Έγκριση ή μη αιτήματος των Βλατάκη Μιχαήλ και Ιωάννη για την υπαγωγή στον 4495/2017 επταώροφου κτηρίου με χρήση καταστημάτων και κατοικίας στην οδό Επιμενίδου 30 Ο.Τ. 13 της πολεοδομικής ενότητας Αγίου Δημητρίου στο Ηράκλειο.
25. Έγκριση ή μη αιτήματος της Παναγιωτάκη Σόνιας για την υπαγωγή στο Ν4495/2017 κτηρίου στην οδό Καζαντζάκη 3.

Συνεισηγήσεις ΕΦΑΗ & ΕΕΑ
26. Έγκριση ή μη μελέτης εφαρμογής του έργου: Διαμόρφωση της περιοχής Ηλεκτρικής, συνοικίας Αγίας Τριάδας (περιοχή EUROPAN 4) – Προσάμμωση του όρμου του Δερματά Δήμου Ηρακλείου – Μελέτη εργασιών αμμοληψίας.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
27. Έγκριση ή μη αιτήματος εργασιών ανέγερσης βομβόπληκτου κτίσματος επί της οδού Αγίων Δέκα 15-17, αποκατάστασης τριώροφου. Λειτουργική συνένωση των δύο και μετατροπή τους σε ενοικιαζόμενα δωμάτια με κατάστημα στο ισόγειο στην οδό Επισκόπου Δωρόθεου 14-16 στα Χανιά
28. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Ιωάννη Φραγκάκη για την μελέτη και δημοσίευση γλυπτών από την Υρτακίνα.
29. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ανουσάκειου ιδρύματος «Άγιος Σπυρίδων» για επισκευές σε κτήριο ιδιοκτησίας του εντός Β΄ Αρχαιολογικής Ζώνης Φαλάσαρνας.
30. Έγκριση ή μη αιτήματος εργασιών μικρής κλίμακας σε κτήριο ιδιοκτησίας Μοτάκη Αθανασίου εντός πόλης Κισάμου.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
31. “Έγκριση ή μη κατάχωσης αρχαιολογικών καταλοίπων και ανέγερσης δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με δύο κολυμβητικές δεξαμενές σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Παπαδάκη, που βρίσκεται στο Πάνορμο, Δ.Ε. Γεροποτάμου, Δήμου Μυλοποτάμου, ΠΕ Ρεθύμνου.”
32. Έγκριση ή μη της μελέτης «Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας στο ισόγειο και στον α’ όροφο του ξενώνα “Θόλος”, φερόμενης ιδιοκτησίας κκ Γεωργίου Κατσαντώνη και Ευφροσύνης Μπόρα, επί της οδού Νικηφόρου Φωκά 84-86, και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στις όμορες, από βορρά, οριζόντιες ιδιοκτησίες α΄ και β΄ ορόφου και μετατροπής τους σε σουίτες, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ευφροσύνης Μπόρα, στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου».
33. “Έγκριση ή μη γενόμενων εργασιών διαπλάτυνσης δημοτικής οδού στη θέση Παυλιανά, εντός ορίων οικισμού Αργυρούπολης, Δήμου Ρεθύμνου”
34. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ισόγειας κατοικίας ιδ. Στυλιανού Φουσταλιεράκη στη θέση «Σούδα» εκτός ορίων οικισμού Σελλίων ΔΕ Φοίνικα Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Συνεισηγήσεις ΕΦΑΡΕ & Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας
35. Έγκριση ή μη αιτήματος διενέργειας ερευνητικών εργασιών λατομικού ορυκτού μαργαϊκού ασβεστόλιθου-τραβερτίτη σε αγρό ιδ. Αντωνακάκη στη θέση Μουριά εκτός οικισμού Μελιδονίου Μυλοποτάμου.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
36. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης οριζόντιας ιδιοκτησίας και επέκτασης σε ακίνητο ιδ. Βάρδα Σπυρίδωνα στη θέση «Κάτω Αρνικού» εντός οικισμοί Ίστρου Καλού Χωριού Αγίου Νικολάου.
37. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας για την έγκριση στον κ. Λευτέρη Πλάτωνα και στην Α. Πατεράκη μελέτης και δημοσίευσης υλικού από τις μινωικές επαύλεις Ζου, Κληματαριάς, Αχλαδιών και Προφήτη Ηλία Πραισού.
38. Έγκριση ή μη αιτήματος μελέτης και δημοσίευσης ενσφράγιστου οστράκου στην δρ. Martha Bowsky.
39. Έγκριση ή μη αιτήματος περίφραξης γεωτεμαχίου ιδ. Κριτσωτάκη Ιωάννας στη θέση Βούλισμα Καλού Χωριού.
40. Έγκριση ή μη αιτήματος άδειας μελέτης και δημοσίευσης στον δρ. Kyle Jazwa αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο Καρφί
Η Πρόεδρος του ΤΣΜΚ
Αντωνία Κυρίτση
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Ακριβές αντίγραφο από τη Γραμματεία
Κυρίμη Μαρία

Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄