Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση- Τετάρτη 6-3-2019, ώρα 09:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
Περιφερειακός Λάρισας
Ταχ.Κώδικας: 415 00
Μεζούρλο
Πληροφορίες : κ. Ν. Αλεξίου
Τηλέφωνο : 2413 508206
FAX : 2410 239927
Email : efalar@culture.gr

Λάρισα, 28- 02- 2019

Α.Π.: 224

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 245/06-03-2019, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.
Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας
Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
4. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
5. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
6. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 6η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Αμφιθέατρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο Μεζούρλο της Λάρισας.
Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΧΑΣΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που αφορά στην άδεια εκσκαφής για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού, ισχύος 3 MW, στη θέση Παλιομέλισσο, της Δ.Ε. Αφετών, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΧΑΣΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που αφορά στην άδεια εκσκαφής για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού, ισχύος 3 MW, στη θέση Αντραγασά, της Δ.Ε. Αφετών, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε (Ε.Δ.Α ΘΕΣΣ Α.Ε.) για χορήγηση άδειας κατασκευής του έργου Επέκτασης του Δικτύου Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου (από τον κόμβο των Μικροθηβών κατά μήκος της Επαρχιακής οδού Βόλου – Φαρσάλων έως τη Νέα Αγχίαλο και εντός του πολεοδομικού ιστού) της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.
4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας «Α.Π. Ενεργειακή ΙΚΕ» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 499,950 kWp, σε μισθωμένο αγροτεμάχιο, εμβαδού 14.306,32 τ.μ. στη θέση «Ξηρόβρυση Τεμ. 187», της κτηματικής περιφέρειας Πέρδικας του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.
5. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Τσιγκουράκου Παναγιώτη για ανέγερση δυο νέων διώροφων κατοικιών με μια κολυμβητική δεξαμενή καθ’ εκάστη σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, στη θέση «Λειβάδι – Αμπελική», εντός ορίου του οικισμού της Σκοπέλου (Ζώνη Β’) στο Δήμο Σκοπέλου.
6. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Πανταζοπούλου Αικατερίνης για κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής σε οικόπεδο το οποίο μισθώνει, στο Λουτράκι Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου.
7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ Α. Ε. με δ. τ. ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ Α. Ε. για τη χορήγηση άδειας κατασκευής α) ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου (αποθήκη αδρανών) και βιομηχανικού στεγάστρου β) περίφραξης και γ) διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας σε αγροτεμάχιό της στη θέση «Τσαΐρια» της κτηματικής περιοχής Αγ. Γεωργίου Φερών του Δ. Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας, εκτός του σχεδίου της Β΄ ΒΙ. ΠΕ Βόλου, επί της περιμετρικής της οδού.
8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρίας «Ε.Π. Ενεργειακή ΙΚΕ» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 499,950 kWp, σε μισθωμένο αγροτεμάχιο εμβαδού 20027.65 τ.μ. στη θέση «Ξηρόβρυση ή Κυνηγιέρι Τεμ. 181», της κτηματικής περιφέρειας Πέρδικας του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.
9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρίας COSMOTE Α.Ε. για την εγκατάσταση Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας επί κτιρίου, στην οδό Δοϊράνης 9, της περιοχής «Παλαιά» του Δήμου Βόλου.
10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της υποψήφιας διδάκτορος κ. Κολέτσιου Γεωργίας για άδεια μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης των λιθανάγλυφων των ναών και μοναστηριών του Πηλίου όρους.
11. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Γεωργίου Ιακώβου, αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας για άδεια μελέτης φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αγαλματίου της Αφροδίτης, το οποίο προέρχεται από το λουτράκι Γλώσσας Σκοπέλου.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
12. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ. κ. Θεοδωρόπουλου Κωνσταντίνου, Θεοδωρόπουλου Αντώνιου και Θεοδωροπούλου Φωτεινής, για την ένταξη στις διατάξεις του νόμου 4495/17 ισογείου θέσης στάθμευσης και περιβάλλοντος χώρου, την προσθήκη καθ’ ύψος διαμερίσματος και την προσθήκη κατ’ επέκταση διωρόφου οικοδομής στο Κόκκινο Νερό του Δήμου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας.
13. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Πλίκα Ιωάννη του Γεωργίου για χορήγηση άδειας λειτουργίας υφιστάμενου ποιμνιοστασίου και προσθήκης κτηνοτροφικής εγκατάστασης (τύπου πρόχειρου καταλύματος) στη θέση «Δένδρα Κασσιάνη» της Δ. Δ. Δένδρων Τυρνάβου, Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας.
14. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Αγοράστη Νικολάου για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο αγροτεμάχιο αρ. 735 (ΚΑΕΚ 311540908004) στη θέση Φαλάννη, Δ.Κ. Φαλάννης, Δ.Ε.Γιάννουλης, Π.Ε. Λάρισας.
15. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Σακελλαρίου Ιωάννη του Μιχαήλ για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο αγροτεμάχιο αρ. 734 (ΚΑΕΚ 311540908003) στη θέση Φαλάννη, Δ. Κ. Φαλάννης, Δ.Ε. Γιάννουλης, Π.Ε. Λάρισας.
16. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κωσταφάκα Θωμά, για την ανέγερση νέας γεωργοκτηνοτροφικής αποθήκης με δύο σιλό στη θέση «Αρμαγάνι» της κτηματικής περιφέρειας Ασπροχώματος – Λόφου του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.
17. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας για διενέργεια δοκιμαστικών τομών για την χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Ασπασίας Εξαρχάκη στην κτηματική περιφέρεια Κρύας Βρύσης Μαυροβουνίου, ΔΕ Κραννώνος, Δ. Κιλελέρ, Π.Ε Λάρισας».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας για την μελέτη που αφορά στην αντικατάσταση κλαπέντων τμημάτων μήκους 255 μ. της περιμετρικής περίφραξης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Λουτρά Συκεώνα» και στην αποκατάσταση των κατά τόπους φθορών της ιστάμενης περίφραξης του εν θέματι χώρου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συκεώνα του Δ.Δ. Φύλλου του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας και στην αποκατάσταση των φθορών.
19. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δρ. Αναστασίας Δημουλά για άδεια μελέτης και δημοσίευσης της κεραμικής από τη δοκιμαστική ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού «Μαγούλα Αγγέλη ή Ριζάβα» και τη σωστική ανασκαφή στη θέση «Άγιος Θεόδωρος-Βουλγαρόλακα» (Χ.Θ. 78+200 – Χ.Θ. 78+205) Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου του Δήμου Καρδίτσας, ΠΕ Καρδίτσας.
20. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας για την μελέτη που αφορά την αντικατάσταση τμήματος της υφιστάμενης περίφραξης του Αρχαιολογικού Χώρου του Αρχαϊκού Ναού του Απόλλωνα, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Μοσχάτου, Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Π.Ε. Καρδίτσας.
21. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας για την αποδέσμευση χώρου μετά την ολοκλήρωση της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στον αρχαιολογικό χώρο «αρχαίο Κιέριο» στην Τ.Κ. Πύργου Κιερίου, Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας στα πλαίσια διεξαγωγής του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του έργου «Ύδρευση Ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από Λίμνη Σμοκόβου – Β΄ φάση (ολοκλήρωση)».
22. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας για την μελέτη ηλεκτροφωτισμού, για λόγους ασφαλείας, του Αρχαιολογικού χώρου του Μυκηναϊκού Θολωτού Τάφου Γεωργικού που βρίσκεται στο Γεωργικό του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.
23. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Αθηνάς Κ. Ζαχαρού-Λουτράρη για χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης του ξυλόγλυπτου τέμπλου του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Ρεντίνας Π.Ε. Καρδίτσας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
24. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για την μελέτη: «Ανάδειξη και ενοποίηση αρχιτεκτονικών καταλοίπων Πελινναίου, Δήμου Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων».
25. Έγκριση ή μη του αιτήματος των αρχαιολόγων Δημητρίου Αθανασίου και Λεωνίδα Χατζηαγγελάκη για χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης κινητού αρχαιολογικού υλικού, προερχόμενου από τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Πέλιννας Δ. Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων.
26. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Αναστασίας Ούτρα για ανέγερση σταβλικής εγκατάστασης στη θέση «Καλαμαράς ή Πλάτανος» στην Τ.Κ. Κρηνίτσας Δ. Τρικκαίων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
27. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Θεανούς Μπέντου για το έργο: «Ένταξη διώροφης οικοδομής στις διατάξεις του Ν.4495-2017», σε ακίνητο ιδιοκτησίας της, εντός οικισμού Αγίου Λαυρεντίου, Δ. Βόλου.
28. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ιωάννη Χριστοδούλου για το έργο: «Αποκατάσταση και ενίσχυση υφιστάμενης αποθήκης προϋπάρχουσας του 1955», σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, στη θέση «Τζιβακέικα», εντός οικισμού Τσαγκαράδας, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου.
29. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Απόστολου Καφίρη για το έργο: «Ένταξη τριώροφης οικοδομής στις διατάξεις του Ν.4495-2017», σε ακίνητο συνιδιοκτησίας του, εντός οικισμού Τσαγκαράδας, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου.
30. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ.κ. Ευαγγελία & Μαρία ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΗ για το έργο: «Στατική ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου, αντικατάσταση στέγης και ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/17», σε οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, που βρίσκεται στη θέση ΜΑΝΩΛΑΚΗ, εντός ορίων οικισμού ΜΗΛΕΩΝ του Δήμου Νότιου Πηλίου Ν. Μαγνησίας.
31. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Μαγδαληνής ΓΑΛΑΝΗ για το έργο: «Αποκατάσταση, αλλαγή χρήσης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε παραδοσιακό κτήριο με χρήση ενοικιαζομένων δωματίων», σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, εμβαδού 272,35 τ.μ., που βρίσκεται εντός ορίων οικισμού ΧΟΡΤΟΥ, του Δήμου Νότιου Πηλίου Ν. Μαγνησίας.
32. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δ. Βόλου για έγκριση των εργασιών αποπεράτωσης του αρχοντικού Καραβέργου στη Μακρινίτσα προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα Leader.
33. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ.κ. Αναστάσιου ΠΑΠΠΑ και Αικατερίνης ΤΣΑΝΑΚΑ για το έργο: «Νέα ισόγεια οικοδομή με πατάρι», σε οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εμβαδού 297,40 τ.μ., που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πυράσσου και Αγχιάλου (Ο.Τ.16), στη συνοικία ΠΑΛΑΙΑ του Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας.
34. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Βόλου που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», στον Νομό Μαγνησίας.
35. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ)», στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.
36. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Νότιου Πηλίου που αφορά στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», στο Ν. Μαγνησίας.
37. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ.κ. Χριστοδούλου Σοφίας, Γκάνη Ραφαήλ – Αλέξανδρου και Γκάνη Λουίζας, για επείγουσες εργασίες – επισκευής στο μνημείο «Συγκρότημα Καταστημάτων», φερόμενης ιδιοκτησίας των κ. κ. Μαρίας Χατζηαγγέλου, Ευαγγελίας Σιδέρη, Σοφίας Χριστοδούλου, Όλγας Μπαρτζιάλη, ΚαλλιόπηςΤσιτσιγιάννη, Ιωάννη Κόντζογλου, Δημητρίου Κακαβά και Θεοπίστης Κακαβά – Ρέππου στη συνοικία των Παλαιών, του Δήμου Βόλου.
38. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ποδηματή Μαρίνου για άδεια αποτύπωσης του Κονακιού «Ζαβιτσιάνου» που βρίσκεται στο κέντρο της Τ.Κ. Πηγής του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων».
39. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση κτιρίου Κωνστάντιου Σχολής» στην Καλαμπάκα.
40. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Αθανάσιου Γάκια για το έργο: «Ένταξη ισόγειου τμήματος κατοικίας στον Ν.4495/17 με Α/Α δήλωσης 10676158 και προσθήκη στέγης», εντός οικισμού Αφετών, Δ. Ν. Πηλίου.
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
41. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ. κ. Γ. και Δ. Γαϊτανά για την ανέγερση νέου πρόσθετου ποιμνιοστασίου (εμβαδού 378 τ.μ.) σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Γαϊτανά, στη Θέση «Μαρίνος» της κτηματικής περιφέρειας Καναλίων του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας.
42. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας «Ε.Π. Ενεργειακή ΙΚΕ» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 499,950 kWp, σε μισθωμένο αγροτεμάχιο εμβαδού 20.625,00 τ.μ. στη θέση «Παλιοτσάτρα» της κτηματικής περιφέρειας Νεοχωρακίου, του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Ανδριανή Κατσαρού
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.