Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση ΤΣΜΘ – Τρίτη 16-04-2019, ώρα 09:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι ΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας

Ταχ.Κώδικας: 415 00 Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο :  24210 76278

FAX : 24210 76496

Email : efamag@culture.gr

Λάρισα, 11- 04- 2019

Α.Π.: 273

 

 

 ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 246/16-04-2019, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 1.  Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α.

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Αμφιθέατρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο Μεζούρλο της Λάρισας.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Βλάχου Αντώνη για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Βλάχου Παναγιώτη του Κων/νου, το οποίο μισθώνουν οι κ. κ. Βλάχος Αντώνιος και Συνοδινός Ηλίας, εκτός ορίου του οικισμού “Δίτροπο”, στο Δήμο Σκοπέλου, Π.Ε. Σποράδων.
 2. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας “Κάζος Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΕ” για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 499,68 kWp, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της, συνολικού εμβαδού 12.521,15 τ.μ. στη θέση «Δίτροπο-Λούτσα» του Δήμου Σκοπέλου Π.Ε. Σποράδων.
 3. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας “Βλάσσης Π. Γεώργιος” για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 499,68 kWp, σε μισθωμένο αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 13.362,93 τ.μ. στη θέση «Δίτροπο-Λούτσα» του Δήμου Σκοπέλου Π.Ε. Σποράδων.
 4. Αίτηση των κ.κ. Ελένης Γιαννάκου και Κωνσταντίνου Γιαννάκου για τη χορήγηση ή μη αδείας ανέγερσης συγκροτήματος δύο νέων κατοικιών στον οικισμό Πηγάδι Πτελεού Δ. Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.
 5. Αίτηση του κ. Ιωάννη Αγάλλου για τη χορήγηση ή μη αδείας έγκρισης εργασιών σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στη θέση “Άγιος Δημήτριος” Δ. Αλοννήσου Π.Ε. Μαγνησίας.
 6. Μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών του Ιερού του Καθολικού, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Ευαγγελίστριας) Σκιάθου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 7. Χορήγηση ή μη στον κ. Πασχάλη Σταντζούρη άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης αδημοσίευτων και δημοσιευμένων λύχνων βορειοαφρικανικού» τύπου από τον αρχαιολογικό χώρο Φθιωτίδων Θηβών N. Μαγνησίας, στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

8. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας «EN ΕΡΓΩ M.I.K.E.» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,500kWp σε μισθωμένο αγροτεμάχιο, εμβαδού 18.339,16 τ.μ. στη θέση «Γουνιτσιώτικα», της κτηματικής περιφέρειας Αμυγδαλέας, Δ.Ε. Κοιλάδας του  Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.

9. Έγκριση ή μη αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο αγροτεμάχιο αρ.50Α (από διανομή Αρμενίου 1927) στη θέση «Βάτα» της Κτηματικής Περιφέρειας Αρμενίου του Δήμου Κιλελέρ, Λάρισας.

10. Έγκριση ή μη αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 499,95 kW, στη θέση Κουρί, Δ. Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.

11. Έγκριση ή μη αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 499,95 kW, στη θέση Κουρί, Δ. Τεμπών,  Π.Ε. Λάρισας.

12. Έγκριση ή μη της αίτησης των κκ. Νάνου Κωνσταντίνου του Χρήστου και Νάνου Σταματίας του Νικολάου για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας σε μισθωμένο αγροτεμάχιο σε εκτός οικισμού περιοχή της Δ.Δ. Καλυβίων Κοκκινοπλού, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας και εγκατάσταση νέου πρόχειρου καταλύματος εντός του ίδιου αγροτεμαχίου.

13. Χορήγηση άδειας μελέτης αδημοσίευτων γλυπτών ρωμαϊκής περιόδου στην κ. Παυλίνα Καραναστάση.

14. Χορήγηση άδειας μελέτης αδημοσίευτων επιτύμβιων ανάγλυφων ρωμαϊκής περιόδου στην κ. Ιφιγένεια Λεβέντη.

15. Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης επιτύμβιων αναγλύφων  της ρωμαϊκής περιόδου που φυλάσσονται στην αρχαιολογική συλλογή Λιβαδίου στην κ. Ιφιγένεια Λεβέντη.

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

16. Xορήγηση ή μη θετικής γνωμοδότησης για την εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) – (Φωτοβολταϊκός Σταθμός) ισχύος 1,99 MW από την Hanergy Thin Film Power A.E. στο αγροτεμάχιο 870 (αν. Σοφάδων 1974) στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Σοφάδων του Δ. Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.

17. Xορήγηση ή μη θετικής γνωμοδότησης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκoύ Σταθμού ισχύος 499,80 KWp φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Χριστοφόρου Ανδρέα του Χριστοφόρου στο αγροτεμάχιο 190 (αν. Μαυραχάδων 1966) στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μαυραχάδων, Δ.Ε. Σοφάδων του Δ. Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.

18. Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Φυλακτής».

19. Έγκριση ή μη της μελέτης του Δήμου Μουζακίου για το έργο «Υποδομές οικισμών ΔΕ Ιθώμης».

20. Χορήγηση ή μη στον κ. Χατζηαγγελάκη Λεωνίδα άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης ανασκαφών και αρχαιολογικού υλικού, το οποίο φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας και σε χώρους της ΕΦΑ Καρδίτσας.

21. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Δημητρίου Σακκά για συμμετοχή του κ. Γεωργίου Στεργίου, στην ομάδα μελέτης του υλικού από τις ανασκαφές στις θέσεις Παλαιόκαστρο Πετρωτού και Αγριοκέρασο Καρυάς Δήμου Αργιθέας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

22. Έγκριση ή μη αιτήματος της αρχαιολόγου Ευαγγελίας Ντάφη για τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης κινητού αρχαιολογικού υλικού, προερχόμενου από παλαιές ανασκαφές της πόλης των Τρικάλων.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

23. Έγκριση ή μη μελέτης για το έργο: «Αποπεράτωση της οικ. αδείας 504/2006 & νέα πρόταση – επισκευή της υφιστάμενης στέγης στο διατηρητέο κτίριο “Οικία Γαλλή” & κατασκευή ξύλινης πέργκολας στον Α’ όροφο και στον περιβάλλοντα χώρο», στην Πορταριά, Δ. Βόλου.

24. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Αντικατάσταση στέγης διωρόφου κατοικίας και ενίσχυση ισογείου ασκεπούς χώρου με προσθήκη ορόφου».

25. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Ρύθμιση, με το Ν.4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών και λοιπών παραβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο διώροφης οικίας με υπόγειο», στο Καλαμάκι, Δ. Ν. Πηλίου.

26. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Ρύθμιση, με το Ν.4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών και λοιπών παραβάσεων σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο», στο Καλαμάκι, Δ. Ν. Πηλίου.

27. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου στην Ε.Ο. 34 (Αστέρια)».

28. Έγκριση ή μη της μελέτης για την «Ανέγερση Ξενώνα ενοικιαζομένων δωματίων 4 κλειδιών», σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ευάγγελου, Αντωνίας, Ιουλίας, Αναστασίας & Λυδίας ΧΑΪΔΑ, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Αγ. Γεωργίου του οικισμού της ΡΕΝΤΙΝΑΣ, στο Δήμο Σοφάδων Ν. Καρδίτσας.

29. Έγκριση ή μη της Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης ως κέντρο μελετών και ερευνών «Τζόρτζιο Ντε Κίρικο» της χαρακτηρισμένης από το ΥΠΠΟΑ ως «έργο τέχνης» οικίας Αδαμόπουλου, επί της συμβολής των πεζόδρομων Τ. Οικονομάκη με Αντωνοπούλου στον Βόλο, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                          Η Πρόεδρος του Συμβουλίου                                                                              Ανδριανή Κατσαρού                                                                                                                                                     Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ