Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, ώρα 9.00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, ώρα 9.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τηλ./Fax: 22510-37132

 

 

Μυτιλήνη, 18 Απριλίου 2019
Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Βορείου Αιγαίου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 22-4-2019, ώρα 09:00, στα γραφεία της Γραμματείας του Συμβουλίου, στο κτήριο της οδού Σαπφούς 22, στη Μυτιλήνη.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να συζητηθούν οι υποθέσεις, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 4).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

  1. Μεταβίβαση άδειας κατοχής ενός αρχαίου αντικειμένου (λίθινο ομοίωμα υπερμεγέθη φαλλού) στον κ. Ιωάννη Λάμπρου του Δημητρίου, κατοίκου Χιδήρων του Δήμου Λέσβου λόγω θανάτου του πατρός του Δημητρίου Λάμπρου.
  2. Έγκριση ή μη της παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 των αυθαίρετων επεμβάσεων, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Λεμονού Θεοδώρας, στην οδό Σαπφούς, αρ. 8, εντός οικισμού Πολιχνίτου, Δ.Ε. Πολιχνίτου.
  3. Έγκριση ή μη των εργασιών επισκευής των όψεων του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Μυτιλήνης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  1. Επανεξέταση μελέτης επισκευής διώροφης σεισμόπληκτης οικίας και ισόγειας αποθήκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαργαρίτη Ευστράτιου στην Βρίσα του Δήμου Λέσβου.
  2. Μελέτη επισκευής σεισμόπληκτης μονοκατοικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Πετρέλλη Ευάγγελου στην Βρίσα του Δήμου Λέσβου.
  3. Έγκριση ή μη της υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών στις ρυθμίσεις του Ν. 4495/2017 καθ’ υπέρβαση της ενημέρωσης του φακέλου της υπ’ αριθμ. 152/2000 οικ. άδειας στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Μακρίδη και Βιργινίας Κοντού στην περιοχή Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου, στον Κάμπο Δήμου Χίου.

 

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΒΑ.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου: Νεκτάριος Σαμαράς.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας του
Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Βορείου Αιγαίου
Νεκτάριος Σαμαράς
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού