Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 29-1-2019, ώρα 09:30

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου που  θα  γίνει  στις 29 Ιανουαρίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. στη βιβλιοθήκη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας  διάταξης:

 1. Μελέτη αποκατάστασης Ι. Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού, Δ. Δωδώνης. (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων).
 2. Εργασίες αποκατάστασης Ι. Ν. Αγίας Τριάδας (Εικονίσματα) Μεγάλου Γαρδικίου (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων).
 3. Έγκριση ή μη του έργου «Αποκατάσταση & ενίσχυση διώροφου κτηρίου» στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 34 και Αθανασιάδου στην πόλη της Πρέβεζας, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργιάννου Βασιλικής και Γεωργιάννου Σταύρου (εισήγηση ΥΝΜ & ΤΕ Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ.   Μακεδονίας).
 4. Χορήγηση άδειας μελέτης των τοιχογραφιών από το καθολικό της μονής Γενεσίου Θεοτόκου Τσούκας στο Ελληνικό Ιωαννίνων στον κ. Γεώργιο Εκατοδράμη   (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων).
 5. Έγκριση ή μη του έργου “Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου Ζίτσας“, του Δήμου Ζίτσας. (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων)
 6. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης Ι.Ν.Αγ.Αποστόλων Βρυσέλλας Δήμου Φιλιατών (εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 7. Έγκριση ή μη μελέτης συντήρησης της ξύλινης οροφής, του τέμπλου, του άμβωνα, του δεσποτικού θρόνου και των τοιχογραφιών του νάρθηκα του Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Αρίστης, Δήμου Ζαγορίου. (εισήγηση ΕΦ.Α Ιωαννίνων).
 8. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τους αρχαιολογικούς χώρους Ελέας, Δυμοκάστρου και Γιτάνων Θεσπρωτίας στον κ. Elia Rinaldi” (εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 9. Έγκριση ή μη κατεδάφισης κτίσματος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μάνθου Οικονόμου και Θωμά Παλαιολόγου 21 εντός του Κάστρου Ιωαννίνων (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων)
 10. Έγκριση ή μη ανακατασκευής παλαιού κτηρίου και μετατροπή του σε αυτοτελείς ενοικιαζόμενενες κατοικίες επί της Τριανταφύλλου Τζουμάκα 14 στο Μέτσοβο (εισήγηση ΥΝΜ & ΤΕ Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ.   Μακεδονίας).
 11. Έγκριση ή μη της Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Επιχείρηση μαζικής εστίασης σε κτήριο επί της οδού Γαριβάλδη 22 στα Ιωάννινα, φερ. εκμετάλλευσης Φλούδα-Χατζή Αικατερίνης (εισήγηση ΥΝΜ & ΤΕ Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ.   Μακεδονίας).
 12.  Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης Ι.Ν.Αγίας Τριάδας Λια Δήμου Φιλιατών (εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 13. Έγκριση ή μη τεχνικής έκθεσης συντήρησης των τοιχογραφιών του Ιερού Βήματος του Ι.Ν.Κοίμησης της Θεοτόκου Δ.Δ.Σκλίβανης , Π.Ε.Ιωαννίνων (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων)
 14. Πραγματοποίηση εκθέσεων φωτογραφίας στο πλαίσιο του Photometria International Photogrphy Festival 2019 σε χώρους αρμοδιότητας ΕΦΑΙ (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων)
 15. Χορήγηση ή μη καταρχήν έγκρισης για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499 κw στο αγροτεμάχιο 23β στη θέση «Κάμπος Ρίπα» ΤΚ.Καρτερίου , Δ.Ηγουμενίτσας (εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 16. Γνωμοδότηση για την κατασκευή δύο Φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 99,9 και 499,9 κw στα υπ΄αρ.1236 και 1240 αγροτεμάχια αντίστοιχα  της ΤΚ Καρτερίου Δ.Ηγουμενίτσας (εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 17. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών  συστημάτων  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 499,9 κw στο υπ΄αρ.1198 αγροτεμάχιο  διανομής Μαζαρακιάς ΔΕ Ηγουμενίτσας. (εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 18. Έγκριση ή μη εξαγοράς του αρ.2469 κατεχόμενου αγροτεμαχίου από τον κ. Γεώργιο Βούλγαρη στο Καραβοστάσι της ΤΚ Πέρδικας του Δ.Ηγουμενίτσας (εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 19. Έγκριση Στατικής Μελέτης του Ι.Ν.Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Παλκωτής (εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 20. Έγκριση Μελέτης Συντήρησης και Αποκατάστασης τοιχογραφιών Ι.Ν.Αγίου Μιχαήλ στον Αρίλλα Πέρδικας (εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 21.  Υποβολή τροποιητικών στοιχείων για το έργο «Αποκατάσταση και ενίσχυση διώροφου κτηρίου » στην οδό  Εθνικής Αντιστάσεως 34 και Αθανασιάδου στην πόλη της Πρέβεζας , φερ. ιδιοκ. Γεωργιάννου Βασιλικής και Γεωργιάννου Σταύρου  (εισήγηση ΥΝΜ & ΤΕ   Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ.   Μακεδονίας).
 22. Έγκριση ή μη του έργου «Αντικατάσταση πλακόστρωσης των οδών Β.Ε.Βασιλά , Αλεξ. Μπάγκα και τμήματος της οδού Ανεξαρτησίας στην Πάργα» (εισήγηση ΥΝΜ & ΤΕ    Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ.   Μακεδονίας).
 23. Έγκριση ή μη τροποποίησης αρχιτεκτονικής μελέτης κτηρίου που ανηγέρθη με την αρ 293/ 1977 οικ. άδεια και λειτουργία καταστήματος στο ισόγειο του εντός του οικισμού της Νήσου των Ιωαννίνων (εισήγηση ΥΝΜ & ΤΕ Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ.   Μακεδονίας).
 24. Χορήγηση έγκρισης εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης καλυπτήριων πλακών αγωγού στο μικρό θέατρο της αρχαίας Αμβρακίας στην Άρτα (ΕΦΑ Άρτας).
 25. Έγκριση ή μη αναστηλωτικής μελέτης για την Ι.Μ.Κοίμησης Θεοτόκου Καλογραιών Ζίτσας (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων).
 26. Έγκριση ή μη οικοδομικών εργασιών σε ισόγεια αποθήκη τακτοποιημένη με τον Ν.4178/2013 που βρίσκεται στην οδό Καραμανλή 13 , στο Ιστορικό Κέντρο των Ιωαννίνων  (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων)
 27. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πέρδικας και σύνδεσή της με τον αρχαιολογικό χώρο Δυμοκάστρου”.(εισήγηση ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας)
 28. Γνωμοδότηση ή μη για την εκ των υστέρων έγκριση οικοδομικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε τετραώροφη πολυκατοικία, που βρίσκεται στην οδό Γιοσέφ Ελιγιά 17-19, στο Ιστορικό Κέντρο των Ιωαννίνων (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων).

 Εκτός Ημερησίας Διάταξης

ΕΗΔ 1. Εισήγηση για την υλοποίηση του έργου «βελτίωση ανακατασκευή αγροτικού οδικού δικτύου» (εισήγηση ΕΦ.Α. Ιωαννίνων).

ΕΗΔ 2. Έγκριση ή μη αντικατάστασης στέγης σε αποθήκη στη Λεωφόρο Καραμανλή 13 στα Ιωάννινα  όμορη με διατηρητέο κτήριο (εισήγηση ΥΝΜ & ΤΕ Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ.   Μακεδονίας).

Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τη Γραμματέα του ΤΣΜΗ, την οποία οφείλουν να ενημερώσουν και για τον λόγο της απουσίας τους.

Η  Γραμματέας                                                         Ο Πρόεδρος

Ανθή  Φιλίδου                                                         Γεώργιος Χαλαζωνίτης