Μέλη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μέλη Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας

Ορισμός  μελών με τις υπουργικές αποφάσεις:

ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 345229/ 29191/ 27622/21784/31.08.2017 (ΦΕΚ 442/ΥΟΔΔ/12.09.2017),

ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 431160/ 35117/ 33285/26274/19.10.2017 (ΦΕΚ 523/ΥΟΔΔ/23.10.2017),

και

ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΜΠ/308482/21220/16474/4474/26.06.2018 (ΦΕΚ 404/ΥΟΔΔ/16.07.2018).

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. Αικατερίνη Κανελλοπούλου, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 2. Αλεξάνδρα Χαραμή, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας
 3. Αθανασία Ψάλτη, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας
 4. Αγγελική Σίμωσι, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας
 5. Κερασία Γεωργίου, προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας
 6. Μιχαήλ Λαλεντζάκης, συντηρητής Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας
 7. Πάντος Πάντος, επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων
 8. Φανουρία Δακορώνια, επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
 9. Αικατερίνη Παρπαΐρη, διδάσκουσα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
 10. Δήμητρα Αγοροπούλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 11. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Δήμαρχος Δήμου Δελφών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. Γεώργιος Δήμου Κουκούτσης, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 2. Ελένη Κουντούρη,  προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 3. Ευθυμία Καράντζαλη,προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας
 4. Δημήτριος Χριστοδούλου, προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας
 5. Ευρυδίκη Κατσάλη, προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας
 6. Γεώργιος Παππάς, προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας
 7. Βασίλειος Αραβαντινός, επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων
 8. Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
 9. Γεώργιος Μητρούλιας, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 10. Κωνσταντίνος Χριστοδουλάτος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 11. Χρήστος Παγώνης, δήμαρχος Δήμου Χαλκιδέων