Υπουργείο Πολιτισμού

2η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
της υπ. αρ. 2/ 27-02-2019 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων

1. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στον Ν 4495/17 για αυθαίρετες κατασκευές και οικοδόμηση στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 603 γαιών Ασκληπειού, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα και Βασιλικής Μαϊλη εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
2. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης νομίμως υφισταμένων κτισμάτων και κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων στην ΚΜ 768 Α γαιών Ρόδου, στα Κρητικά αρ. 104-105, ΔΕ Ρόδου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Τσομπανέλλης Γ. και ΣΙΑ Ε.Ε.
3. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δρ. Περικλή Χριστοδούλου, επιμελητή του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την κατασκευή εκμαγείου επιγραφής με αρ. ευρ. 1172 Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου και τοποθέτησή του στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου.
4. Έγκριση ή μη συμπληρωματικής άδειας μελέτης και δημοσίευσης πενήντα πέντε (55)αδημοσίευτων αρχαίων αντικειμένων από τη Ρόδο στις αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, κ.κ. Ευ. Δήμα και Ε. Τσακανίκα.

 

Β. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

5. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση οικοδομών, νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής, διαρρυθμίσεις και μετατροπές όψεων σε υφιστάμενα κτίσματα στον αύλειο χώρο της Ι.Μ. Φανερωμένης στην Ιξιά Ρόδου.
6. Έγκριση ή μη μελέτης διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων σε δύο κελλιά της β. πτέρυγας στην Ι. Μ. Ρουκουνιώτη στη Σύμη.
7. Έγκριση ή μη μελέτης για ανέγερση κτίσματος-βαπτιστηρίου στον δυτικό αύλειο χώρο της Ι.Μ. Ρουκουνιώτη στη Σύμη.
8. Έγκριση ή μη μελέτης διαμόρφωσης –ανάδειξης του ναϋδρίου του Απ. Παύλου και του περιβάλλοντος χώρου στο Σεσκλί Σύμης.
9. Επισκευές ακινήτου και διάνοιξη θύρας σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Καλλιόπης Καλαμάκη στη θέση Καράι στη Χώρα Αστυπάλαιας.
10. Αποκατάσταση αυθαιρεσιών και τροποποίηση ανοίγματος και εξώστη σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Samantha Cotterell στην περιοχή Παπαδάκη στη Χώρα Αστυπάλαιας.
11. Έγκριση ή μη αιτήματος αναβάθμισης των υφιστάμενων χώρων υγιεινής και κατασκευής βοηθητικού χώρου για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στον Αρχαιολογικό χώρο της Φιλερήμου, στο πλαίσιο του έργου: «Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

12. Έγκριση ή μη της μελέτης αποκατάστασης ερειπωμένου παραδοσιακού διώροφου κτηρίου και μετατροπή του σε επιπλωμένα τουριστικά καταλύματα φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μ. Σαρρή στη Σύμη.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

13. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής τριάντα δύο (32) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης στον κ. Α. Ψαρομπά.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

14. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με χαρτογράφηση και προώθηση περιπατητικών μονοπατιών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.3 του έργου ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας», στο οποίο περιλαμβάνεται και η κινηματογράφηση στο σπήλαιο Κούμελο Ρόδου.