Υπουργείο Πολιτισμού

3η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
της υπ. αρ. 3/15-04-2019 συνεδρίασης του ΤΣΜΔ

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
1. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 4495/2017 κτηρίων με χρήση Βιομηχανική/Βιοτεχνική εντός ακινήτων φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Διακομιχάλη, με στοιχεία ΚΜ29 Μ γαιών Ρόδου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
2. Έγκριση ή μη οικοδόμησης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Kuel Subine εντός ακινήτων με στοιχεία ΚΜ 1142 και ΚΜ 1144 γαιών Ασκληπειού, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
3. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου τριώροφου κτιρίου κατοικιών χωρίς υπόγειο εντός του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 1945 Γαιών Κω Εξοχής και ΚΜ 449 Οικοδομών Κω Εξοχής (Ο.Τ. 501), οικόπεδο 05Ν, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπετίμ Λαχά, στην περιοχή Κακό Πρινάρι, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
4. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριών νέων ισόγειων κατοικιών χωρίς υπόγειο εντός του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 1863 Οικοδομών Κω Εξοχής, στον οικισμό Αγίου Νεκταρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δημήτρη Γεωργαντζή, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
5. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου καταστήματος στην ΚΜ 937 Α Γαιών Κω Εξοχής, στην περιοχή Ψαλίδι, φερόμενης ιδιοκτησίας Ρομέο Καπουράνι, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
6. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 προσθήκης σε κτίσμα εντός του ακινήτου στοιχεία ΚΜ 2029 Οικοδομών πόλης Κω Ο.Τ. 179, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χαράλαμπου Καματερού, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
7. Έγκριση ή μη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών εντός του ακινήτου φερόμενης συνιδιοκτησίας Δ. Ζωγράφου και Κ. Ριζόπουλου με αριθμό ΚΑΕΚ 10071-1401045 στη θέση Κάρι Σύμης, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου νήσου Σύμης.
8. Επανεξέταση του αιτήματος αντικατάστασης στέγης, επισκευής και εσωτερικής διαρρύθμισης λιθόκτιστου κτίσματος στο Μανδράκι Νισύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Hendrica Hagen, εντός Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας αρχαιολογικού χώρου Μανδρακίου Νισύρου.
9. Επανεξέταση της διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου λιθόκτιστου «ληνού» ιδιοκτησίας Valerie και Darius Mayer στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης» στο Μανδράκι Νισύρου.
10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ευαγγελίας Δημητρίου, αρχαιολόγου, για την παραχώρηση μέρους του υλικού από το οικόπεδο Παπαχριστοδούλου-Καρίκα (νομισμάτων, πήλινων ειδωλίων, ενσφράγιστων λαβών και οστράκων αμφορέων και πήλινων αγνυθών) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης “Rhodes Centennial Project”.
11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ουρανίας Ψειρή για άδεια ανέγερσης ισογείου κτίσματος για χρήση χώρου εστίασης στην ΚΜ 1888Λ664 (Τμήμα Η) γαιών Αρχαγγέλου, εντός της ΖΟΕ Κολυμπίων, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαγγέλου.
12. Έγκριση ή μη ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής καταστημάτων και κατοικιών εντός του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 1546 γαιών Κω Εξοχής, οικ. 02Ν, 03Ν και 04Ν του Ο.Τ 591, φερόμενης ιδιοκτησίας Χασάν και Ετέμ Σακκήογλου, στην περιοχή Πλατάνι, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
13. Έγκριση ή μη του έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω «Ηλεκτροφωτισμός οδού στον Αμπάβρη» με αρ. μελέτης 5/2018, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
14. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευ. Πίττα στον αρχαιολογικό χώρο Αρκάσας Καρπάθου.
15. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Στ. Γεωργίου στη θέση Κεραμί στον αρχαιολογικό χώρο Πηγαδιών Καρπάθου.
16. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ι. Χουβαρδά στη θέση Φοινίκι στον αρχαιολογικό χώρο Αρκάσας Καρπάθου.
17. Έγκριση ή μη ανέγερσης προσθήκης κατ΄ επέκταση στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Καλλιόπης Σκευοφύλακα στη θέση Φοινίκι στον αρχαιολογικό χώρο Αρκάσας Καρπάθου.
18. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Αλεξίου Μανωλάκη στη θέση Αρδάνι στον αρχαιολογικό χώρο Νοτιοανατολικής Καρπάθου.
19. Έγκριση ή μη διαπλάτυνσης υφιστάμενης οδού στη θέση Κασιακούενα στην Αυλώνα Καρπάθου, ύστερα από αίτημα του κ. Ν. Μπαλασκά.
20. Έγκριση ή μη τροποποίησης της αρ. 3336/23.7.2010 Απόφασης και έγκριση ή μη κατάχωσης αρχαίων και ανέγερσης τριώροφης οικοδομής στο οικόπεδο κ. Η. Μαρή στα Πηγάδια Καρπάθου.
21. Έγκριση ή μη ισόγειας μονοκατοικίας στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 774 γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας Π. Αναγνωστοπούλου, στον οικισμό «Παραδείσι» στην Κω.

 

Συνεισήγηση του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦΑ Δωδεκανήσου και του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

22. Επανεξέταση αιτήματος επισκευών βλαβών, αποκατάστασης όψεων και εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε διώροφη κατοικία , φερόμενης ιδιοκτησίας Αισέ Βελή Εϊτόγλου χήρας Χουσεϊήν – Χιλμή Κοτζαογλάν, Μεχμέτ, Φατμά και Βελή Χουσεϊν – Χιλμή Κοτζαογλάν εντός της αδόμητης ζώνης Α7 απολύτου προστασίας των Βορείων Θερμών πόλεως Κω.

 

Β. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

23. Έγκριση ή μη χορήγησης άδεια μελέτης και δημοσίευσης εικόνων από την Ι.Μ. Ρουκουνιώτη στην αρχαιολόγο κ. Ιωάννα Μπίθα.
24. Έγκριση ή μη διάθεσης του βιβλίου του Ηλία Κόλλια «Οι Ιππότες της Ρόδου. Το παλάτι και η Πόλη», των εκδόσεων Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., στην ισπανική γλώσσα.
25. Έγκριση ή μη εκτέλεσης του έργου: «Δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Ανάληψης (Mαλτεζάνας) του Δήμου Αστυπάλαιας», εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου κεντρικής Αστυπάλαιας.
26. Έγκριση ή μη πρότασης αποκατάστασης διώροφης λίθινης οικίας και μετατροπή της σε τουριστικό κατάλυμα, σε ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 413 οικοδομών Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου και Φιλίππου Φώκιαλη, στη θέση πλ. Αγίου Στεφάνου, πλησίον του αρχαίου θεάτρου, εντός του ιστορικού – διατηρητέου οικισμού της Λίνδου και εντός του θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Λίνδου.
27. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης ισόγειου λίθινου κτηρίου σε ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 318 οικοδομών Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ελένης Γιαννιτσιώτη, εντός του ιστορικού – διατηρητέου οικισμού της Λίνδου και εντός του θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Λίνδου.
28. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης ισόγειας οικοδομής, σε ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 428 οικοδομών Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ζουρούδη Καλλιόπης και Πανορμίτη, στη θέση πλ. Αγίου Στεφάνου, πλησίον του αρχαίου θεάτρου, εντός του ιστορικού – διατηρητέου οικισμού της Λίνδου και εντός του θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Λίνδου.
29. Έγκριση ή μη κατασκευής τριών στεγάστρων στον αύλειο χώρο του μουσουλμανικού κοιμητηρίου «Γκανί Αχμέτ» επί της επαρχιακής οδού Ρόδου Καλλιθέας.
30. Έγκριση ή μη ανέγερσης τουριστικών κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές σε γήπεδα με στοιχεία ΚΜ 4276ΑΑ και ΚΜ 4277Α στη θέση Στεγνά, εντός του θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαγγέλου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Α.Ε ΑΤΛΑΣ.
31. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών και τροποποιήσεων εντός ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 237 οικοδομών Λίνδου, εντός του συνεκτικού ιστού και ιστορικού διατηρητέου οικισμού της Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μ. Μανούσου, Στ. Ιωαννίδη, Μαρ. Φουρτούνη.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

32. THE BAR COMPANY Ι.Κ.Ε. «Έγκριση ή μη της μελέτης επισκευής χρήσης σαν τουριστικό κατάλυμα του διατηρητέου κτιρίου στην οδό Αβέρωφ 1, στο Μανδράκι στην πόλη της Ρόδου».
33. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «Νέα διώροφη οικοδομή στη Σύμη» φερόμενης ιδιοκτησίας Paula Dolan και Richard Diamond, στην Περιοχή Πιτίνι Σύμης.
34. Έγκριση ή μη τοποθέτησης μνημείου προς τιμή των Συμιακών σφουγγαράδων που ανακάλυψαν τον «Θησαυρό των Αντικυθήρων» στην περιοχή Γυαλός Σύμης εντός της πλατείας Δημαρχείου.
35. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: “προσθήκης κατ΄ έκταση με υπόσκαφο τμήμα” φερόμενης ιδιοκτησίας Αικ. Χατζηστρατή, στην περιοχή “Πιτίνι” της Σύμης.
36. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «Διευθέτηση υφιστάμενου δρόμου εντός οικισμού Σύμης», στην περιοχή «Κουλουντρή» Σύμης.
37. Έγκριση ή μη της μελέτης «Προσθήκη καθ΄ ύψος ορόφου και ισόγειας δεξαμενής κατοικία, φερόμενης ιδιοκτησίας Anna Silvia Partucci στην περιοχή Πλάτανος του οικισμού Σκάλα Πάτμου.