Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, ώρα 9.30 π.μ. | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη – Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, ώρα 9.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                     Πάτρα    20/5/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ                                                  Αρ .Πρωτ.:121

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Δ/νση: Αλ.Υψηλάντου 197

Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα

Πληροφορίες: Αλεξία Μπαρδάκη

Τηλέφωνα: 2610275070, 2610220829

ΦΑΞ: 2610624051

E-mail: tsmde@culture.gr

Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας θα συνεδριάσει την 23/5/2019 ημέρα Πέμπτη  στην αίθουσα συσκέψεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας (Αλ. Υψηλάντου 197 & Πατρέως) στην Πάτρα και ώρα 09:30π.μ. Τα Τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται να ειδοποιούν εγκαίρως τόσο τα αναπληρωματικά μέλη όσο και την Γραμματεία του Συμβουλίου. Υποχρέωση ειδοποίησης της Γραμματείας περί τυχόν κωλύματος έχουν και τα αναπληρωματικά μέλη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

5ης  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   23-5-2019

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

  1. Παραχώρηση ή μη: 1)Του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών: α) στον Δήμο Πατρέων για την πραγματοποίηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2019. β) στον Οργανισμό Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (ΟΚΠΕ) γ) σε ανεξάρτητους φορείς πραγματοποίησης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 2)Του Φρουρίου Ρίου.
  2. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης της τεχνικής ως προς την κατασκευή του Ρωμαϊκού Σταδίου Πατρών.
  3. Έγκριση ή μη λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και καφέ επί της οδού Καραϊσκάκη 147, Ο.Τ.484 στην Πάτρα.
  4. Έγκριση ή μη άδειας διέλευσης στον κ. Γιωτόπουλο Νικόλαο, μέσα από τον απαλλοτριωμένο αρχαιολογικό χώρο του υψώματος Αγ. Μαρίνας Τριταίας.
  5. Ανανέωση ή μη, άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από τον μυκηναϊκό οικισμό στη θέση Σταυρός Χαλανδρίτσας.
  6. Ηλεκτροδότηση αρχαιολογικού χώρου Αιγείρας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

  1. Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  1. Έγκριση ή μη α) των αυθαίρετων κατασκευών οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί βάση του Ν4178/2013 και β) των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου εντός δύο συνεχόμενων οικοπέδων φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ και ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην ειδική θέση ΚΟΥΜΠΕ ή ΦΑΛΤΣΟΠΟΡΤΑ, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, σε επαφή με το Κάστρο Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
  2. Έγκριση ή μη της τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων και αλλαγής της εσωτερικής διαρρύθμισης σε διαμέρισμα του Α΄ ορόφου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. ΓΟΥΡΖΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ και ΓΟΥΡΖΗ ΕΛΕΝΗΣ, που βρίσκεται σε κτήριο επί της συμβολής των Φαλυσίου και Καρακουλάκη 25, στο ΟΤ 111, στον τομέα Γ, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

  1. Σχετικά με αίτημα επαναφοράς αναμνηστικής πλάκας στο κάστρο Χλεμούτσι.

Με εντολή του Προέδρου,  Νικόλαου Πατηνιώτη,

Πάρεδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

Η Γραμματέας

Αλεξία Μπαρδάκη

ΠΕ Διοικητικός