Ματαίωση της Συνεδρίασης της 22ας Μαϊου 2019 του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδα | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ματαίωση της Συνεδρίασης της 22ας Μαϊου 2019 του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδα

 

 

 

 

Κατόπιν των εγγράφως δηλώσεων τεσσάρων τακτικών μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας (κ.Σίμωσι, κ.Αγοροπούλου, κ.Παρπαϊρη, κ.Παναγιωτόπουλου και κ.Γεωργίου) και ενός αναπληρωματικού μέλους (κ.Χριστοδούλου), καθώς και των προφορικώς (τηλεφωνικώς) δηλώσεων των τακτικών μελών (κ.Πάντου, κ.Δακορώνια) και αναπληρωματικών μελών (κ.Κατσάλη, κ.Αραβαντινού, κ.Παγώνη), περί αδυναμίας προσέλευσής τους την 22α Μαίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στην προγραμματισμένη για την εν λόγω ημέρα  Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας, και του γεγονότος ότι, κατόπιν της μη προσέλευσης των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών δεν δύναται να υπάρξει η απαραίτητη απαρτία για τη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας, σας γνωρίζουμε ότι η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας για τις 22-5-2019 ματαιώνεται. Για δε τον ορισμό της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας θα ενημερωθείτε εγκαίρως.