Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στην Τρίπολη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Τρίπολη, 30.5.2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ.: 229

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Ταχ. Δ/νση :  Καλαβρύτων 211                                                      ΠΡΟΣ:   ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Κώδικας:  22 100, Τρίπολη

Πληροφορίες :  Λ. Νικολακάκη

Τηλέφωνο : 27310–25363/28503

FAX :        :  27310–25363 (Σπάρτη)

2710–242227 (Τρίπολη)

E mail :       tsmp@culture.gr

 

 

ΘΕΜΑ:  «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου»

 

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα συνέλθει την  Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019, στις 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, επί της οδού Καλαβρύτων 211, στην Τρίπολη.

Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.

Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους περί του ως άνω τόπου και χρόνου της Συνεδρίασης και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στην Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά το Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

 

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη                                          Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

    Μαρία Παπίδα

 Πάρεδρος του ΝΣΚ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/5.6.2019

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 1. Άδεια μελέτης και δημοσίευσης του γραπτού διακόσμου του ναού του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου στη θέση Σύντζαφι Χρυσάφων Π.Ε. Λακωνίας.
 2. Σχετικά με χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση, βελτίωση, της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου Γερακίου και συντήρηση μνημείων».
 3. Χορήγηση ή μη έγκρισης δενδροφύτευσης ελαιοδέντρων σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Ζούζουλα, στη ζώνη Α’ του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης.
 4. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής και επανάχρησης δύο χώρων (διάνοιξη φραγμένης θύρας σε θόλο για χρήση λουτρού, επισκευή μικρού θόλου για αποθήκη, εσωτερικές διαρρυθμίσεις) στην ά στάθμη της οικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αθανασίας Κων/νου Κουρκούλη (πρώην L. Flade), στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας, Δ. Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας.
 5. Σχετικά με θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδίων υφιστάμενης διώροφης οικοδομής με τμήμα υπογείου, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4495/2017, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Βασιλικής Δ. Γερόντζου, στην οδό Άγιδος αρ. 108 στη Σπάρτη, στο Ο.Τ. 125 και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης.
 6. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης για διάνοιξη δρόμου στον οικισμό Λιμενίου, δ. Ανατολικής Μάνης, π.ε. Λακωνίας (Συναρμοδιότητα με Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας).
 7. Σχετικά με τις αρχαιότητες στη θέση του πυλώνα ΜΣ108, στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Υφιστάμενων ΓΜ 150KV:ΓΜ 150 KV Μεγαλόπολη Υ/Σ Σπάρτη Ι – ΓΜ 150 KV Σύστημα – Υ/Σ Σπάρτη ΙΙ – ΓΜ 150 KV Υ/Σ Σπάρτη Ι – Υ/Σ Μολάοι» του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εντός φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας Βαχαβιώλου, στη θέση «Λιαπίνα» στα όρια του οικισμού της Αγίας Ειρήνης (Βάρσοβας) και εντός του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση ή μη εργασιών προσθήκης κατ’ επέκταση διωρόφου κατοικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Χαράλαμπου και Αικατερίνης Βελισσάρη, στο Δ.Ε. Πύλου, Δήμου Πύλου – Νέστορος.
 2. Έγκριση ή μη μελέτης στερέωσης, αποκατάστασης και επανάχρησης φανού στο Λιμένι, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε.Λακωνίας.
 3. Έγκριση ή μη εγκατάστασης Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης (90981 KALAMATA CENTRAL SQ), της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, επί της οδού Αριστομένους 33, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε.Μεσσηνίας.
 4. Έγκριση ή μη χρωματισμού του ξενοδοχείου, «ΝΤΟΥΑΝΑ»(πρώην ΙΒΙΣΚΟΣ), ιδιοκτησίας «Τουριστική Πελοποννήσου Α.Ε.», επί των οδών Φαρών 196 & Μεθώνης στην Καλαμάτα».

 

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης επισκευής και εσωτερικών διαρρυθμίσεων διωρόφου οικοδομής (προ του ’55), κατασκευής παταριού, κολυμβητικής δεξαμενής και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Evelyn-Marie-Jeanne Smeets, εντός οικισμού του Τ.Δ. Μεθώνης, Δήμου Πύλου-Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας.
 2. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης διώροφης κατοικίας με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Π. Τσίρμπα εντός του οικισμού Πεταλιδίου, Δήμου Μεσσήνης και εντός αρχαιολογικού χώρου.
 3. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης βιοτεχνικού συγκροτήματος δύο κτιρίων για χρήση τυποποιητηρίου ελαιολάδου και πρατηρίου ελαιολάδου, σε εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού γήπεδο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ψαλτήρα Νικολάου, στη θέση Λειβάδια, της Τ.Κ. Κάμπου, Δ.Ε. Αβίας, Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.
 4. Έγκριση η μη αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορά την ανέγερση σνακ – μπαρ με κολυμβητική δεξαμενή στη θέση “Εσπερίδες” εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Καρδαμύλης του Δήμου Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας.

 

      ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

 1. Επανέγκριση ή μη διάθεσης δύο πολυπτύχων και των δελταρίων που τα απαρτίζουν, εκδόσεων κ. Α. Σταματόπουλου, στα πωλητήρια του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Κορίνθου (εξ αναβολής).
 2. Έγκριση ή μη προσθήκης εν μέρει διώροφου βιοτεχνικού κτιρίου και ισόγειας οινοτουριστικής εγκατάστασης (εστίασης), κατ΄ επέκταση οινοποιείου φερόμενης ιδιοκτησίας κ.Χρήστου Μπαιρακτάρη, επί δημοτικής οδού στη θέση «Μπογάζι», Δ. Νεμέας, Π.Ε.Κορινθίας.
 3. Χορήγηση ή μη αδείας μελέτης και δημοσίευσης, από την κα Nina Straub, αδημοσίευτου αρχιτεκτονικού υλικού που προέκυψε από τις έρευνες του Γ.Α.Ι. στις Αρχαίες Κλεωνές ,Δ. Νεμέας, Π.Ε. Κορινθίας.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

 1. Χορήγηση ή μη στην Καθ. Μαρία Μικεδάκη αδείας μελέτης και δημοσίευσης δεκαέξι (16) κινητών ευρημάτων που προέρχονται από τις σωστικές ανασκαφές στο Άργος, την αρχαία Επίδαυρο, την Ερμιόνη και την Ασίνη.
 2. Σχετικά με αρχική έγκριση διάθεσης πώλησης δέκα (10) δελταρίων (διαστάσεων 10χ15), εκδόσεων «Θήρα» Θ. Βουτσάς & ΣΙΑ Ο.Ε., στα πωλητήρια του αρχαιολογικού χώρου Μυκηνών.
 3. Έγκριση ή μη τηςτακτοποίησης αυθαίρετης προσθήκης κατ’ επέκταση ισογείου και αλλαγών κουφωμάτων στις όψεις πενταώροφης οικοδομής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου και Μιχαήλ Χριστόπουλου, στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου 2 και Καλλέργη στο Άργος.
 4. Χορήγηση ή μη αδείας τακτοποίησης αυθαίρετης προσθήκης σοφίτας, αλλαγών στις διαστάσεις των εξωστών και υπέρβασης του ύψους του διαμερίσματος, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αγγελικής Πούλου στο Άργος.
 5. Χορήγηση ή μη έγκρισης κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής, σε φερόμενη ιδιοκτησία κ.κ. Γεωργίου και Μαγδαληνής Ακίσκαλου, στα «Μπουζαίικα» Πορτοχελίου.
 6. Σχετικά με χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης επιγραφών από το Ιερό του Ασκληπιείου και την πόλη της Αρχαίας Επιδαύρου στην Δρα Αλεξάνδρα Σφυρόερα, στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνάς της.
 7. Σχετικά με αίτηση για ένταξη στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Κώτσου Μαρίας και Κώτσου Αναστασίας, στην οδό Τερτσέτη 3 στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.
 8. Έγκριση ή μη, από την πλευρά της αρχαιολογικής νομοθεσίας, υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 αυθαίρετου ισόγειου κτίσματος, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νικόλαου Κασσαράκη στην οδό Κρήτης, ΟΤ.Γ.60 της πόλης του Άργους, Δήμου Άργους – Μυκηνών.

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση καμπαναριού Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Λεωνιδίου», στην Τ.Κ. Λεωνιδίου, Δ. Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
 2. Έγκριση ή μη της «Προμελέτης Συντήρησης Κωδωνοστασίου Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Λεωνιδίου».
 3. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την έκδοση άδειας νομιμοποίησης υπερβάσεων για το υφιστάμενο κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Πεφάνη, στην Τ.Κ. Καστάνιτσας, Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας. (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ-εξ αναβολής).
 4. Έγκριση ή μη α) κατασκευασμένης στέγης με σενάζ σε κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητροπούλου Ευσταθίας, εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Δημητσάνας, Δήμου Γορτυνίας και β) αιτούμενων εργασιών επισκευής και μετατροπής του κτιρίου σε οικία.

Τρίπολη, 30.5.2019

Η Πρόεδρος  του ΤΣΜΠ

κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

 

 

Μαρία Παπίδα

Πάρεδρος ΝΣΚ