Πρόσκληση – Τρίτη 11-6-2019, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 11-6-2019, ώρα 09:00

  

    

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                        

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                                  Λάρισα, 06- 06- 2019

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                            Α.Π.: 311

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο :  24210 76278

FAX : 24210 76496

Email : efamag@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 247/11-06-2019, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 1.  Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α.

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 11η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Αμφιθέατρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο Μεζούρλο της Λάρισας.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα οικοδομή», φερόμενης ιδιοκτησίας κας. Μ. Γιαννούση, επί της οδού Αγ. Μαρίνας 11, στη συνοικία Βαρούσι, του Δήμου Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων.
 2. Έγκριση ή μη τοιχογράφησης όψης οικίας επί της οδού Αγ. Επισκέψεως στο Βαρούσι Τρικάλων.
 3. Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου: «Προμήθεια ανελκυστήρα με πλατφόρμα για ΑΜΕΑ στο Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη», του Δήμου Τρικκαίων.
 4. Έγκριση ή μη εργασιών συντήρησης και ανάδειξης από την ΕΦΑ Τρικάλων στο οθωμανικό τέμενος (Κουρσούμ Τζαμί) και στο μαυσωλείο Οσμάν Σαχ.
 5. Έγκριση ή μη εργασιών συντήρησης τέμπλου και ανάδειξης ναού Αγ. Μαρίνας Βαρουσίου Τρικάλων.
 6. Έγκριση ή μη εργασιών αποκατάστασης επιχρισμάτων στο εσωτερικό και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων.
 7. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς , Δ.Ε Χασίων, Δήμου Καλαμπάκας, Π.Ε Τρικάλων».
 8. Έγκριση ή μη αιτήματος του Κωνσταντίνου Βαφειάδη, καθηγητή (Ε.ΔΙ.Π) Βυζαντινής Αρχαιολογίας, για τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης φορητών εικόνων της Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μετεώρων (Μεγάλο Μετέωρο).
 9. Έγκριση ή μη αιτήματος της κ. Ευαγγελίας Ντάφη για χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης ευρημάτων κεραμικής από παλαιές ανασκαφές της πόλης των Τρικάλων. (εξ΄ αναβολής).

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.-ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔ.Ο.Ε.» για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 499,77 kWp σε αγροτεμάχιo στη θέση «Καμένο Τραίνο» ή «Καρακάξες» της κτηματικής περιοχής της Τ. Κ. Χλόης Δ.Ε. Βελεστίνου του Δ. Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας
 2. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΝΑΥΣΙΝΟΥΣ Ε.Π.Ε.» για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 499,77 kWp σε αγροτεμάχιo στη θέση «Άνω σιδηροδρομική γραμμή» ή «Καρακάξες» της κτηματικής περιοχής της Τ. Κ. Χλόης Δ.Ε. Βελεστίνου του Δ. Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Λεωνίδα Κίτσου για κατασκευή δυο νέων σιλό σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα ιδιοκτησίας του, στη θέση «Μαγούλα», ανατολικά του οικισμού του Αϊδινίου εκτός σχεδίου Νέας Αγχιάλου.
 4. Επανυποβολή αίτησης κ. Κωνσταντίνας Σαρρή για έγκριση τροποποιημένης μελέτης για την προσθήκη κατοικίας καθ‘ ύψος επί της οδού Φερών 25, στη συνοικία των Παλαιών Δήμου Βόλου.
 5. Αίτηση του Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σκιαθιτών «οι Δύο Αλέξανδροι» για έγκριση μελέτης κατασκευής περίφραξης με κιγκλίδωμα στον περιβάλλοντα χώρο της βασιλικής της Αγίας Τριάδας Σκιάθου.
 6. Χορήγηση ή μη στην Δρ. Αργ Δουλγέρη – Ιντζεσίλογλου άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης τριών αδημοσίευτων μαρμάρινων γλυπτών από την αρχαία πόλη των Φερών.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας ΕΝ ΕΡΓΩ Μ.Ι.Κ.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 450,12 kWp σε τμήμα μισθωμένου αγροτεμάχιου, εμβαδού 18.339,16τ.μ. στη θέση «Γουνιτσιώτικα» της κτηματικής περιφέρειας Αμυγδαλέας, Δ.Ε. Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας»
 2. Έγκριση ή μη της αίτησης της εταιρείας COSMOTE ΑΕ για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία και κωδικό NPOROI/X3 (144 1451) στη θέση «Κόκα» της Κ. Αιγάνης Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας.
 3. «Έγκριση ή μη αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο αγροτεμάχιο «Α2» στη θέση «ΚΙΡΓΙΑ, στην Ελαία Δ.Ε. Γόννων, Δ. Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας».
 4. «Έγκριση ή μη αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο αγροτεμάχιο «Β2» στη θέση «ΚΙΡΓΙΑ, στην Ελαία Δ.Ε. Γόννων, Δ. Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας».
 5. «Έγκριση ή μη αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο αγροτεμάχιο αρ.40δ της διανομής Χαλκιάδων, της Κτηματικής Περιφέρειας Χαλκιάδων, του Δήμου Φαρσάλων, της ΠΕ Λάρισας.
 6. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 99,96 KW στη θέση «Καρακάτσι», στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Καρυάς, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 7. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 99,96 KW στη θέση «Στερνάρα», στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Καρυάς, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 8. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 KW στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Τ.Κ. Κοκκινοπηλού, της ΔΕ Ολύμπου, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας»
 9. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 KW στη θέση «Πλάκα», Ασπροχώματος, της Τ.Κ. Λόφου, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 10. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 500 KW στη θέση «Πλάκα», Ασπροχώματος, της Τ.Κ. Λόφου, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 11. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 249,81 KW στη θέση «Καβάκι», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 12. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,95 KW στη θέση «Στεφαναριά», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 13. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 249,81 KW στη θέση «ΑΛΩΝΙΑ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 14. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 999,99 KW στη θέση «Βαρδάρη», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 15. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,95 KW στη θέση «ΣΤΑΙΚΟΥ ΒΡΥΣΗ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 16. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,95 KW στη θέση «ΚΕΔΡΟΣ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας»
 17. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 249,81 KW στη θέση «ΣΤΥΡΝΑΡΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 18. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,95 KW στη θέση «Παρασπόρι», δ.δ. Κρυόβρυσης, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 19. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,68 KW στη θέση «Παρασπόρι», δ.δ. Κρυόβρυσης, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 20. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,95 KW στη θέση «Καραμαγούλα», δ.δ. Κρυόβρυσης, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 21. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,68 KW στη θέση «Αλώνια», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 22. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,68 KW στη θέση «ΜΠΑΡΑ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 23. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,95 KW στη θέση «Βάρκο», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 24. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 399,96 KW στη θέση «ΖΙΓΡΑ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 25. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 367,20 KW στη θέση « ΒΑΡΔΑΡΗ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 26. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,95 KW στη θέση «ΦΟΥΣΚΟΛΙΑ Η΄ ΒΑΡΚΟ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 27. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 249,81 KW στη θέση «ΣΤΑΙΚΟΥ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 28. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 249,81 KW στη θέση «Αλώνια», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 29. «Αίτηση αδειοδότησης ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,95 KW στη θέση «ΧΩΡΙΑΝΑ – ΣΤΑΙΚΟΥ» ή «ΠΟΤΑΜΙΑ», δ.δ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας»
 30. «Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Κωσταφάκα Θωμά του Κωνσταντίνου, για την επέκταση κτηνοτροφικής μονάδας στη θέση «Μονολίτσι» της κτηματικής περιφέρειας Καλυβίων, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας.
 31. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΟΣ Ι.Κ.Ε. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,60 kWp σε μισθωμένο αγροτεμάχιο, εμβαδού 15.460,00τ.μ. στη θέση «Μαυρόγια» της κτηματικής περιφέρειας Φαλάνης, Δ.Ε. Γιάννουλης του  Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας».
 32. «Χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης επιτύμβιου ανάγλυφου της ρωμαϊκής περιόδου που φυλάσσεται στην αρχαιολογική συλλογή Λιβαδίου, στο παλιό σχολείο (νυν έδρα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου)».
 33. «Χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης επιγραφών που φυλάσσονται στο παλιό σχολείο (νυν έδρα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Λιβαδίου -Αρχαιολογική Συλλογή Λιβαδίου) στο Λιβάδι, Δ. Ελασσόνας,

Π.Ε. Λάρισας ».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Γεωργίου Ράπτη για ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης στα αγροτεμάχια 628 ή 629 του αναδασμού Καλλιθήρου 1967 του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.
 2. Έγκριση ή μη της αίτησης της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων που αφορά στη συντήρηση του υφιστάμενου κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πορτής, Δήμου Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας.
 3. Εισαγωγή θέματος αναφορικά με την αποδόμηση ή μη αρχιτεκτονικών καταλοίπων και την αποδέσμευση ή μη χώρου μετά την ολοκλήρωση της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στον αρχαιολογικό χώρο «Μεταμόρφωση» στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Δ.Ε. Παλαμά του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας στα πλαίσια διεξαγωγής του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου-Β΄ φάση (Ολοκλήρωση).
 4. Χορήγηση ή μη στην κα Ραφτοπούλου Μαριάνθη, αρχαιολόγο ΙΔΑΧ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από ρωμαϊκή οικία των αρχαίων Γόμφων, το οποίο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας.
 5. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Μπολώτη Ιωάννη για χορήγηση σχεδίων του Κάστρου Φαναρίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση ή μη εργασιών για προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα οικοδομή επί της οδού Αγ. Μαρίνας 11 στη συνοικία “Βαρούσι” των Τρικάλων.
 2. Έγκριση ή μη της μελέτης για την αποκατάσταση συγκροτήματος παλαιών κτισμάτων, επέκταση και μετατροπή τους σε τουριστική μονάδα, που βρίσκονται εντός ορίων οικισμού Τσαγκαράδας, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου.
 3. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Ανάπλαση, επισκευή και αντικατάσταση στεγών διώροφης και ισόγειας οικίας προ του 1955» στην οδό Επιφ. Δημητριάδη, στη Σκιάθο, Π. Θεσσαλίας
 4. Έγκριση ή μη μελέτης ανακαίνισης και αποκατάστασης του καταστήματος – φουαγιέ του κινηματοθέατρου «Αχίλλειον», στο Δ. Βόλου
 5. Έγκριση ή μη της μελέτης για την τοποθέτηση περίφραξης σε οικόπεδο στο Καστράκι Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων
 6. Έγκριση ή μη εργασιών στον κυκλικό κόμβο στο ύψος του Δημαρχείου, στη συμβολή των οδών  Δημητριάδος – Ιάσονος – Λαμπράκη, στο Βόλο
 7. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495-2017 ισόγειας κατοικίας στον Άγιο Λαυρέντιο, Δ. Βόλου
 8. Χορήγηση ή μη στην κ. Ευθυμία Κολοκοτρώνη α) άδειας αποτύπωσης του «Νερόμυλου Πάντου» στο Βελεστίνο, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας και β) πρόσβασης και χρήσης σχετικών στοιχείων του αρχείου της ΥΝΜΤΕΘΚΣΕ

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                          Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

                                                                                        Ανδριανή Κατσαρού

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.

 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. κ. Ευαγγελία Σταμέλου (Αναπληρώτρια Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας)

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

    1. Κατσαρού Ανδριανή

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Δήμου – Κουκούτση Γεώργιος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Βαϊοπούλου Μαρία

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Χριστοδουλάτο Κων/νο

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Παπαχατζή Άννα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Ιντζεσίλογλου Αργυρώ

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Χατζηαγγελάκης Λεωνίδας

Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      11. Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Λάρισας

Αγγέλη Βασίλειο

Δημοτικός Σύμβουλος Φαρκαδόνας