Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη 13-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   Ρόδος, 11-6-2019
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                          Αρ. Πρωτ. 131

 

Γραμματεία                                                                                              ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση: Ιπποτών, 85131 Ρόδος                                                      Πίνακα διανομής
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κάτσου
Τηλέφωνο: 22410 65218
Fax: 22410 21954

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου θα συνεδριάσει στις 13 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στην οδό Ιπποτών, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συμβουλίου, ώστε να ειδοποιηθεί εγκαίρως ο αναπληρωτής σας.

 

Συνημμ.: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Η Πρόεδρος                                                           Η Γραμματέας του Συμβουλίου

 

Μαρία Ελευθερίου                                                           Γιαννούλα Κάτσου

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της υπ. αρ. 5/ 13-06-2019 συνεδρίασης του ΤΣΜΔ

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων

1. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού (μικροαντικείμενα, μετάλλινα, υάλινα και διάφορα λίθινα) από τα οικόπεδα Παπαχριστοδούλου –Καρίκα, στην πόλη της Ρόδου, στον κ. Ευάγγελο Βερναρλή.

2. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού (πήλινων κεραμίδων) από τα οικόπεδα Παπαχριστοδούλου –Καρίκα, στην πόλη της Ρόδου, στον κ. Παναγιώτη Ροβήλο.

3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της δρ. Στέλλας Σκαλτσά,  αρχαιολόγου, ερευνήτριας στο Saxo Institute του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης,  για μελέτη και δημοσίευση μέρους  του υλικού από τη σωστική ανασκαφή του οικοπέδου Σοϊχάν-Μηνέτου, στην πόλη της Ρόδου.

4. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής κατοικιών 387, 59 τ.μ. εντός ιδιοκτησίας με αρ. 51803, στο 0.Τ 518 στην επέκταση σχεδίου πόλεως Κω, φερομένης ιδιοκτησίας Χ. Καμπούρογλου.

5. Έγκριση ή μη αιτήματος περί υπαγωγής στον Νόμο 4495/2017 διώροφης οικοδομής με υπόγειο στην ΚΜ 1171 Γαιών Εξοχής Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Μεσαριά Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας Σκευοφύλακα Ζερβάνου.

6. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής εντός της Κ.Μ. 1321 γαιών εξοχής Κω, στην Μεσαριά, φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάννη Ζούνη και Στέργου Μαρίνου.

7. Έγκριση ή μη αιτήματος της κ. Ευαγγελίας Χατζημαλωνά για υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ ΙΙ 237 Οικοδομών Ρόδου, Ο.Τ. 33 στην πόλη της Ρόδου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

8. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών στην ΚΜ 2652 Γαιών Γενναδίου στο Γεννάδι, εντός κηρυγμένης αρχαιολογικής ζώνης.

9. Έγκριση η μη αιτήματος κ. Ιωάννη Πιστόλα για έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης διώροφης κατοικίας στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του με στοιχεία με στοιχεία Κ.Μ. 101ΑΥ γαιών Ρόδου, στην οδό Οδ. Ελύτη, περιοχή Αγ. Βαρβάρας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

10. Έγκριση η μη αιτήματος της «Ελληνικοί Υβριδικοί Σταθμοί Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Υβριδικού Σταθμού και συστοιχίας συσσωρευτών σε αγροτεμάχιο στη θέση «Χωράφι» – ΚΑΖΑΡΜΑ Ν. Αγαθονησίου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

11. Καθαρισμός με μηχανικά μέσα υφιστάμενου μονοπατιού στη Σαρία Καρπάθου από τον κ. Παπαβασίλη Ιωάννη.

 

Β. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

12. Έγκριση ή μη αιτήματος εξομάλυνσης στέψης περιμετρικού τοίχου και ανάδειξη εισόδου ΑΜΕΑ στον ιερό ναϋδριο Αποστόλου Παύλου, στον ομώνυμο όρμο, στον ιστορικό διατηρητέο οικισμό της Λίνδου.

13. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης ισόγειας οικοδομής,  με  στοιχεία ΚΜ 301 οικοδομών Λίνδου, εντός του ιστορικού – διατηρητέου οικισμού της Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χατζησταματίου Ελευθερίου.

14. Έγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου, με  στοιχεία ΚΜ 199 οικοδομών Λίνδου, εντός του ιστορικού – διατηρητέου οικισμού της Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας  Vassilikos Single Member P.C. IKE.

15. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 που αφορά ξενοδοχειακή μονάδα, με κτηματολογική μερίδα Γαιών 278, που βρίσκεται στην περιοχή Κράνα –Λίνδου, εκτός του ιστορικού – διατηρητέου οικισμού της Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας  Προφυλιενού Εμμανουήλ.

16. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 που αφορά κτίριο, με κτηματολογική μερίδα Γαιών 216Α, που βρίσκεται στην περιοχή Κράνα –Λίνδου, εκτός του ιστορικού – διατηρητέου οικισμού της Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας  Κρητικού Νικολάου.

17. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 που αφορά διώροφης οικοδομής με χρήση κατάστημα, με κτηματολογική μερίδα Μ.Ο 290,  που βρίσκεται εντός του ιστορικού – διατηρητέου οικισμού της Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας  Μουσέλλη Ιωάννη.

18. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέα διώροφης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή σε γήπεδο με κτηματολογικά στοιχεία: KM 151Α Γαιών Καρδάμαινας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δαυίδ Χαντακάρου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Καρδάμαινας στην Κω.

19. Πρόταση εργασιών συντήρησης Μαυσωλείου SCHAH SAFI στο ιστορικό Νεκροταφείο Μουράτ Ρεϊς στη Ρόδο.

20. Έγκριση ή μη τροποποιητικής μελέτης για ανέγερση βαπτιστηρίου στο δυτικό εξωτερικό χώρο της Ιεράς Μονής Ρουκουνιώτη στη Σύμη.

21. Έγκριση ή μη αυθαίρετης κατασκευής εξωτερικής σκάλας ανόδου και αλλαγή θέσεων σε πορτοπαράθυρα σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της Ι. Μητρόπολης Σύμης, Τήλου, Χάλκης, Καστελλορίζου, στη Σύμη.

22. Επανεξέταση θέματος σχετικά με έγκριση ή μη ανέγερση διώροφης οικοδομής, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας στην Απολακκιά Ρόδου.

23. Αποκατάσταση τρίσταθμης κατοικίας στην περιοχή Πάλος στη Χώρα Αστυπάλαιας από την κ. Gaia Venuti.

24. Αποκατάσταση ισόγειου τμήματος διώροφης κατοικίας στην περιοχή Πάλος στη Χώρα Αστυπάλαιας από την κ. Gaia Venuti.

25. Αποκατάσταση α’ ορόφου και αντικατάσταση στέγης σε διώροφο κτίριο στην περιοχή Καράι στη Χώρα Αστυπάλαιας από τον κ. Γρηγόριο Στωγίδη.

26. Έγκριση ή μη εργασιών αποκατάστασης του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Ισίδωρο Ρόδου.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

27. Κοτσάνης Θωμάς – Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο στη Σκάλα της Πάτμου.

28. Barbara Emmanouelle – Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής στο Πιτίνι της Σύμης.

29. Ηλίας Χάσκας – Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στο Πέδι Σύμης.