ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 83ης Συνεδρίασης ΤΣΜΔΜ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 83ης Συνεδρίασης ΤΣΜΔΜ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
83η Συνεδρίαση / Πέμπτη 20.6.2019 / ώρα 09.00 π.μ.
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Δημοκρατίας 8

1. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης του εικονογραφικού προγράμματος του ναού των Αγίων Τριών για τη συγγραφή κύριας διπλωματικής εργασίας με θέμα «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού των Αγίων Τριών στην Καστοριά». (Εισηγητής: ΕΦ.Α. Καστοριάς).
2. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης των οχτώσχημων βοτσάλων που προέκυψαν από την ανασκαφή των Σερβίων των ετών (1971-1973) στην κ. Άννα Στρούλια με στόχο τη συγκριτική μελέτη τους με το υλικό από την ήδη μελετημένη γειτονική θέση «Βαρεμένοι Γουλών». (Εισηγητής: ΕΦ.Α. Κοζάνης).
3. Έγκριση ή μη «Ένταξης εκτελεσθέντων εργασιών σε υφιστάμενο κτίσμα» φερόμενης ιδιοκτησίας Αλεξιάδη Ιωάννη, επί της οδού Γούση 5, Καστοριά. (Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας)
4. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης και δημοσίευσης τοιχογραφιών σε εκκλησίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς (Εισηγητής: ΕΦ.Α. Καστοριάς).
5. Ενημέρωση ως προς τις όψεις και τα κουφώματα της αρ. 274/1967 άδειας δόμησης, εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας», Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας ).
6. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Δήμητρας-Ερμιόνης Μιχαήλ και Barry Molloy για άδεια μελέτης και δημοσίευσης σκελετικού υλικού από την Αχλάδα Φλώρινας (προϊστορικές ταφές). (Εισηγητής: ΕΦ.Α. Φλώρινας).
7. Χορήγηση ή μη άδειας τρισδιάστατης σάρωσης αρχαιολογικού υλικού που εκτίθεται στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, στην κ. Νίκη Κυριακοπούλου, στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και δημοσίευσής της. (Εισηγητής: ΕΦ.Α. Κοζάνης).
8. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης και δημοσίευσης του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σιάτιστας, Δ. Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦ.Α. Κοζάνης).
9. Έγκριση ή μη μελέτης και εργασιών «Χρωματισμός εξωτερικών όψεων και αρχιτεκτονικών προεξοχών (εξωστών, κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων) υφιστάμενης οικοδομής» επί της συμβολής των οδών Πλατείας Τριών Πηγαδιών και Διονυσίου Μοναχού εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
10. Έγκριση ή μη «Υφιστάμενης κατάστασης και εκτελεσθέντων εργασιών διαμερίσματος στον 2ο όροφο τριώροφης οικοδομής και εκτέλεση νέων εργασιών», φερόμενης ιδιοκτησίας Τσέλιου Χαράλαμπου, επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 145, εντός του χαρακτηρισμένου ως ιστορικό τόπο, Καστοριάς. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Αγγελική Γκρίντζαλη

 Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους