Υπουργείο Πολιτισμού

1η Συμπληρωματική Ημερησία Διάταξη της 31/5/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
————-
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σουλτάνη 6 Προς τους Αποδέκτες: Π.Α.
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 106 82 Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ.Βαφειάδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3304047
E-mail : tsma@culture.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη.

Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που θα εξετάσει το συμβούλιο στην συνεδρία 6/31-05-2019 και ώρα 13:15 μ.μ. συμπληρώνεται ως εξής :

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
26.Έγκριση ή μη α) κατασκευής του έργου «νέα τριώροφη οικοδομή με υπόγειο, στέγη και δύο πισίνες» φερομένης ιδιοκτησίας «Φωτοπούλου Ελένης χήρας Γεωργίου και Φωτοπούλου Ελένης του Γεωργίου» με εργολαβικό συμβόλαιο με την εταιρεία «Α. ΡΟΜΒΟΣ, Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Ξάνθου αρ. 24, Ο.Τ. 101, στον Δήμο Γλυφάδας, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής και β) απόσπασης και επανατοποθέτησης των επιλεγμένων προς διατήρηση και ανάδειξη προτεινόμενων χώρων Ε και Ζ της ανασκαφής.

Η Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Α.
κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Μαρία ΠΑΠΙΔΑ
Πάρεδρος ΝΣΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤAKTIKA MEΛH
Ευθυμία Γκαράνη Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., στο Γ.Ν.Σ. του ΥΠΠΟΑ
Στέλλα Χρυσουλάκη Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Ελένη Μπάνου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αναστασία Λαζαρίδου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΔΑΜΕΕΠ
Σταύρος Τσάβαλος Μηχανικός, Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Α.Α.Σ.Ε.Κ.
Μαρία Μερτζάνη Συντηρήτρια, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ
Δήμητρα Ματσούκα Μηχανικός, Δ/νση Αρχ/κής Οικ. Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεωντου ΥΠΕΝ
Γεώργιος Σταϊνχάουερ Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων
Παναγιώτης Τουρνικιώτης Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Ε.Μ.Π.
Πάνος Βαλαβάνης Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Χρήστος Φωτίδης Δημοτικός Σύμβουλος Λυκόβρυσης-Πεύκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μαρία Παπίδα Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. στο Γ.Ν.Σ. του ΥΠΠΕΘ
Χριστίνα Μερκούρη Αρχαιολόγος Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρώ Καραμπερίδη Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΤΒΜΑΜ της ΕΦΑΠΑ
Ελένη Ανδρίκου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ. Παναγιώτης Κωσταλούπης Συντηρητής, Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης στη ΔΣΑΝΜ
Ελένη Οικονομοπούλου Μηχανικός της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Α.Α.Σ.Ε.Κ.
Δήμητρα Αγοροπούλου Μηχανικός, Δ/νση Αρχ/κής Οικ. Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων, του ΥΠΕΝ
Αικατερίνη Κυπαρίσση- Αποστολίκα Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
Σοφία Αυγερινού – Κολώνια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
Γιάννης Παπαδάτος Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχ/γίας ΕΚΠΑ
Αντώνιος Τσελέντας Δημοτικός Σύμβουλος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Εισηγητές: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής – Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής – Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων – Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων.