2η Συμπληρωματική Ημερησία Διάταξη 31/5/2019 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

2η Συμπληρωματική Ημερησία Διάταξη 31/5/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
————-
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σουλτάνη 6 Προς τους Αποδέκτες: Π.Α.
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 106 82 Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ.Βαφειάδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3304047
E-mail : tsma@culture.gr

ΘΕΜΑ: 2η Συμπληρωματική Ημερήσια Διάταξη.

Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων που θα εξετάσει το συμβούλιο στην συνεδρία 6/31-05-2019 και ώρα 16:00 μ.μ. συμπληρώνεται ως εξής :

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
27.Έγκριση ή μη τροποποίησης της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “Ανέγερση 12 ανεξάρτητων κτιρίων κατοικιών με υπόγεια και πισίνες, εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και κοπή δέντρων, στη κάθετη ιδιοκτησία τμήμα Β του οικοπέδου της Εταιρείας ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ ΑΞΕ για την αναθεώρηση της υπ’αριθμ. 86/2017 άδειας δόμησης”

Η Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Α.
κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Μαρία ΠΑΠΙΔΑ
Πάρεδρος ΝΣΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤAKTIKA MEΛH
Ευθυμία Γκαράνη Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., στο Γ.Ν.Σ. του ΥΠΠΟΑ
Στέλλα Χρυσουλάκη Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Ελένη Μπάνου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αναστασία Λαζαρίδου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΔΑΜΕΕΠ
Σταύρος Τσάβαλος Μηχανικός, Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Α.Α.Σ.Ε.Κ.
Μαρία Μερτζάνη Συντηρήτρια, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ
Δήμητρα Ματσούκα Μηχανικός, Δ/νση Αρχ/κής Οικ. Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεωντου ΥΠΕΝ
Γεώργιος Σταϊνχάουερ Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων
Παναγιώτης Τουρνικιώτης Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Ε.Μ.Π.
Πάνος Βαλαβάνης Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Χρήστος Φωτίδης Δημοτικός Σύμβουλος Λυκόβρυσης-Πεύκης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μαρία Παπίδα Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. στο Γ.Ν.Σ. του ΥΠΠΕΘ
Χριστίνα Μερκούρη Αρχαιολόγος Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρώ Καραμπερίδη Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΤΒΜΑΜ της ΕΦΑΠΑ
Ελένη Ανδρίκου Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ. Παναγιώτης Κωσταλούπης Συντηρητής, Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης στη ΔΣΑΝΜ
Ελένη Οικονομοπούλου Μηχανικός της Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.Α.Α.Σ.Ε.Κ.
Δήμητρα Αγοροπούλου Μηχανικός, Δ/νση Αρχ/κής Οικ. Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων, του ΥΠΕΝ
Αικατερίνη Κυπαρίσση- Αποστολίκα Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
Σοφία Αυγερινού – Κολώνια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
Γιάννης Παπαδάτος Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχ/γίας ΕΚΠΑ
Αντώνιος Τσελέντας Δημοτικός Σύμβουλος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Εισηγητές: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής – Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής – Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων – Υ.Ν.Μ.Τ.Ε Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων.