Πρόσκληση – Τρίτη 23-07-2019 ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 23-07-2019 ώρα 09:00

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                   

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                                                                     Λάρισα, 18- 07- 2019

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                                                                                     Α.Π.: 380

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ν. Αλεξίου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 248/23-07-2019, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας
Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 4. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 5. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 6.  Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 23η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Αμφιθέατρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο Μεζούρλο της Λάρισας.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. που αφορά στην υλοποίηση του έργου της επέκτασης δικτύου για τη σύνδεση ιδιοκτησιών, στα πλαίσια του έργου «Νο 110. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ», στην ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ του Δήμου Βόλου, στο Ν. Μαγνησίας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος για το έργο: «Ανάπλαση & αλλαγή χρήσης παλαιού ελαιοτριβείου σε κατάστημα εντός κτιριακού συγκροτήματος», στην οδό Παπαδιαμάντη, Ο.Τ. 111, τομέας Α, στην Σκιάθο (εξ αναβολής).
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Νικόλαου Άννη για το έργο: «Ανάπλαση, επισκευή και αντικατάσταση στεγών διώροφης και ισόγειας οικίας προ του 1955» στην οδό Επιφ. Δημητριάδη, στη Σκιάθο, Π. Θεσσαλίας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΙΚΕ, για το έργο: «Επισκευές, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, μικρές τροποποιήσεις εξωτερικών ανοιγμάτων κτιρίων και αλλαγή χρήσης κτιρίων σε τουριστικό κατάλυμα», στην Κάτω Γατζέα, Δ. Ν. Πηλίου.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Γεωργίας Μπεκιώτη, για το έργο: «Προσθήκη κατ’ επέκταση βοηθητικού χώρου, ενσωμάτωση τμήματος του υπάρχοντος στεγάστρου στην κατοικία, λειτουργική συνένωση ισογείου-ορόφου, τροποποίηση ανοιγμάτων, κατασκευή πισίνας & χώρου στάθμευσης, ανακατασκευή περίφραξης, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, μείωση μήκους εξώστη, ανακατασκευή στεγών και επένδυση όψεων», σε ακίνητο στις Μηλιές, Δ. Ν. Πηλίου.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Γεώργιου Μακρή για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495-2017 ισόγειας κατοικίας στον Άγιο Λαυρέντιο, Δ. Βόλου (εξ αναβολής).
 7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Βόλου για το έργο: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Έτους 2018», εντός του οικισμού Μακρινίτσας, του Δ. Βόλου, της ΠΕ Μαγνησίας.
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Παραδοσιακό Κατάλυμα Σαράτση IKE» για το έργο: «Αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 71/2013 οικοδομικής άδειας», που αφορά στο παραδοσιακό κατάλυμα Σαράτση, στην Ανακασιά, Δ. Βόλου.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Kosian Nicole για το έργο: «Προσθήκη κατ΄ έκταση ισογείου οικίας» φερόμενης ιδιοκτησίας του στην θέση «ΚΟΕΝΗ» του οικισμού Αργαλαστή, του Δ. Νοτίου Πηλίου, της ΠΕ Μαγνησίας.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ελένης Φούσια, για το έργο: «Επισκευή Παλαιάς Ισόγειας Κατοικίας», στη θέση «Μεσοχώρι», στο Καστράκι Καλαμπάκας, Δ. Μετεώρων.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Γεώργιου Στάμου για το έργο: «Αποτύπωση, αποκατάσταση και ανασχεδιασμός κτιρίου υφιστάμενου προ του 55 με νέα χρήση ως χώρος άσκησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα», εντός ορίων οικισμού Ζαγοράς, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου.
 12. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ. Mark Angelo Edward Syropoulo και κ. Tracy Patricia Syropoulo, για το έργο της αντικατάστασης στέγης διώροφου κτηρίου σε οικόπεδο σημερινής φερόμενης ιδιοκτησίας τους, εντός ορίων οικισμού Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π. Ε. Μαγνησίας.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας COSMOTE ΑΕ για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία και κωδικό NPOROI/X3 (144 1451) στη θέση «Κόκα» της Κ. Αιγάνης Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας (εξ αναβολής).
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ευαγγελίας Μουτζορογεώργου δια της πολιτικού μηχανικού Ευρυδίκης Ξηρομερίτη, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος μέχρι 500 kw, σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας της, στη θέση «ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΕΣ» εντός του ΓΠΣ ζώνη ΖΕΠΔ Β2 του Δήμου Κιλελέρ Π.Ε. Λάρισας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ. Αραμπατζή Μιλτιάδη, κ. Αραμπατζή Αθανασίας του Μιλτιάδη και κ. Αραμπατζή Γεωργίου του Μιλτιάδη για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων στο αγροτεμάχιο (Α,Β,Κ,Π,Ο,Ξ,Ν,Μ,Λ,Γ,Δ,Α), φερόμενης ιδιοκτησίας τους, στη θέση «Ντουμαλάνη» ΤΚ Γλαύκης, Δήμου Κιλελέρ, ΠΕ Λάρισας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της «ENERGY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δια του μελετητή της Γ. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που αφορά στην εγκατάσταση  φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 499,95 Kwp, στο αγροτεμάχιο 51 αναδασμού Τερψιθέας Λάρισας, Π.Ε. Λάρισας.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 499,5 KW στη θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙ -ΚΑΒΟΥΡΙΑ» στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ, του Δήμου Ελασσόνας, της  Π.Ε. Λάρισας.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 499,8 KW στη θέση «Καλαμάκι» στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Συκαμινέας,  της Δ. Ε. ΚΑΡΥΑΣ, του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
 7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,80 kWp στη θέση «Γεφύρια» στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Καρυάς, του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 99,83 KW στη θέση «Καλαμάκι» στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Συκαμινέας,  της Δ. Ε. Καρυάς, του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κούτσικου Χαράλαμπου του Γεωργίου (διά του μηχανικού κ Βαρνά Βασιλείου) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 KW σε αγροτεμάχιο στη θέση «Αγ. Αθανάσιος» στην Τ.Κ. Τσαριτσάνης, του Δήμου Ελασσόνας, της  Π.Ε. Λάρισας.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ζήση Μαμούρη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως νόμιμου εκπροσώπου του Ιδρύματος για την χορήγηση άδειας κατοχής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αρχαίων αντικειμένων.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αετολόφου για πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης παραθύρων και θυρών στο ναό.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ BONUS ENERGY Ι.Κ.Ε. για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού 499,95 KW στο αγροτεμάχιο 16 του αναδασμού Γεφυριών 1956, της Τ.Κ. Γεφυριών, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Νταλαμπίρα Δημητρίου για εγκατάσταση Φ/Β πάρκου 500 KW στο αγροτεμάχιο 178 στη θέση «Λοφίσκος» της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΦΑΡΛΑΝΗ ΔΥΟ Μ.Ι.Κ.Ε. για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού 499,80 KW στο αγροτεμάχιο 278 του αναδασμού Φίλια 1967, της Τ.Κ. Φίλιας, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων που αφορά στην ανέγερση κωδωνοστασίου στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας), παρεκκλησίου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βατσουνιάς του Δ. Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Καρδίτσας για την  αποδόμηση αρχιτεκτονικών καταλοίπων, την κατάχωση αρχιτεκτονικών καταλοίπων και την αποδέσμευση έκτασης μετά την ολοκλήρωση της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην Τ.Κ. Αχλαδιάς, Δ.Ε. Ταμασίου του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας στα πλαίσια διεξαγωγής του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου – Β΄ Φάση (Ολοκλήρωση)».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Τρικάλων για την προμελέτη συντήρησης με τίτλο: «Προμελέτη συντήρησης του λίθινου δομικού υλικού κατασκευής και των επιχρισμάτων του Ελληνιστικού τάφου στην αρχαία Πέλιννα (Τύμβος Πετρόπορου).
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Τρικάλων για την «Μελέτη συντήρησης των ξυλόγλυπτων και των εικόνων, του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου, Π.Ε. Τρικάλων.
 3. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων για το έργο: «α) Αποκατάσταση καθολικού, β) Προσθήκη καθ΄ ύψος πτέρυγας κελλιών, γ) Ανέγερση βοηθητικών χώρων στην Ι. Μ. Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, Δ.Δ. Ανθούσας, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Χρόνη Χριστίνας του Κωνσταντίνου για άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,4 kWp σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της, στη θέση «Βαθύρρεμα» της εκτός ορίων οικισμού κτηματικής περιοχής της Τ. Κ. Αγ. Γεωργίου του Δ. Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Χρόνη Ιωάννη του Κωνσταντίνου για άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,4 kWp σε αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του στη θέση «Βαθύρρεμα» ή «Παλαιοχώρια» της εκτός ορίων οικισμού κτηματικής περιοχής της Τ. Κ. Αγ. Γεωργίου του Δ. Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ι. Μαμαλούδη για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτων τάφων και του συνόλου του υλικού τους από το Ανατολικό Νεκροταφείο της αρχαίας πόλης του Λόφου της Γορίτσης.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Μαρίας Πανάγου για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης δύο αδημοσίευτων θολωτών τάφων και του περιεχομένου τους που ήρθαν στο φως στην Ν. Ιωνία Βόλου.

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                     Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                       Ανδριανή Κατσαρού

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.