Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 ώρα 12.30 στην βιβλιοθήκη του κτηρίου του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου( ΠΡΑΞΗ 7) | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 ώρα 12.30 στην βιβλιοθήκη του κτηρίου του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου( ΠΡΑΞΗ 7)

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μπεκιάρης
Μ. Δεμπέλη
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr
Αθήνα, 6-8-2019
ΠΡΟΣ: τα Μέλη
του Τοπικού Συμβουλίου
Μνημείων Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.: Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και
της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε
να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου
Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019 και ώρα
12.30 π.μ., στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα, με
θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη( ΠΡΑΞΗ
7).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε
τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου: Μαρία Οικονόμου
H Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Συνημμένα.: 1. Ημερήσια Διάταξη
2. Πίνακας Αποδεκτών
2
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 7/8-8-2019 και ως εξής:
ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων
1)Αντικατάσταση στέγης ισόγειας κατοικίας – κατεδάφιση τμήματος ισογείου,
προσθήκη καθ’ ύψος ισόγειας οικοδομής, φερόμενης ιδιοκτησίας Κων/νου
Πουλόπουλου στη θέση ‘’Αγιος Αθανάσιος’’ εντός ορίων οικισμού ‘’Μάρμαρα’’
Δ.Κ. Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου».
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/325668/232446/287/18-6-2019
2) Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στη θέση Κάστελλας στην περιοχή Αρκεσίνη
στην Τ. Κ. Αρκεσίνης Αμοργού
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/347805/248269/313/27-6-2019
3) Οικοδομική υπόθεση φερόμενης ιδιοκτησίας Δελμαδώρος Αντώνης στον
Όρμο Αιγιάλης Αμοργού
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/347846/248293/314/27-6-2019
4)Ενημέρωση για την διαβίβαση υπόθεσης με θέμα: «Ανέγερση νέας υπεραγοράς
με τμήμα υπογείου συνολικής κάλυψης και δόμησης 2.323,96 τμ. σε ακίνητο
φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. εμβαδού
12.114,36 τμ. στην περιοχή Κωστέρα εκτός οικισμού Χώρας Νάξου του Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου» στο ΤΣΜΝΑ
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/367727/262381/329/8-7-2019
5)Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την
επωνυμία «ΑΡΓΩ» φερομένης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Βιδάλη στο στενό της
Απολλωνίας στη ν. Σίφνο
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/390527/278613/362/18-7-2019
3
6)Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
(πρόχειρου γεύματος – αναψυκτηρίου) στο ισόγειο ακινήτου, φερόμενης
ιδιοκτησίας κ.κ. Σπυρίδωνα Μιχόπουλου και Ηλέκτρας Μιχοπούλου στην
πλατεία Αλευκάντρας στη Χώρα Μυκόνου
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399565/285324/376/23-7-2019
7)Υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης και πρότασης έργων λιμενικής προστασίας
αρχαιολογικού χώρου. Επίσπευση ενεργειών για την υλοποίηση του έργου
“Ολοκλήρωση νέου Λιμανιού Σχοινούσας”
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/403470/288193/385/25-7-2019
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
8)Συμπληρωματικά στοιχεία μετά από αναβολή εξέτασης της υπόθεσης–
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 για ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Μ.
& Εμ. Λεάνδρου στη θέση Τρία Πηγάδια Ιουλίδας Κέας
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/425023/304076/403/5-8-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικά μέλη
1 Μαρία Οικονόμου Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
2 Δημήτριος Αθανασούλης Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
3 Αικατερίνη Δελλαπόρτα Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού
Μουσείου
4 Γεωργία Παπαδοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5 Μαρία Μανούδη Προϊσταμένη Τμήματος ΠΝΜΚΠΑ της
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
6 Μαρία Αργυροπούλου Προϊσταμένη Τμήματος ΜΣΑΝΜ της
Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
7 Ιουλία Καραλή-
Γιαννακοπούλου
Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
8 Μαρία Μαρθάρη Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
9 Φωτεινή Ζαφειροπούλου Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
10 Ειρήνη Ρίγγα Προϊσταμένη Τμήματος Διατηρητέων
Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής
Οικοδομικών Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος &
Ενέργειας.
11 Ανδρέας Μπαμπούνης Δήμαρχος Σίφνου
Αναπληρωματικά μέλη
1 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
2 Μαρία Σιγάλα Προϊσταμένη του Τμήματος ΒΜΑΜ της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3 Χρυσάνθη Σακελλάκου Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
4 Παναγιώτα Πάντου Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
5 Ελένη Οικονομοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός της
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ`
6 Ιωάννης Σταϊκόπουλος Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
7 Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής
Αρχαιολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών
5
8 Βάνα Μαχαίρα Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών
9 Χρήστος Μπουλώτης Ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών
10 Μαρία Γρίβα Αρχιτέκτων Μηχανικός στο Τμήμα
Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης
Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών
και Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
11 Σταύρος Γουσγουνέλης Δημοτικός Σύμβουλος Σύρου- Ερμούπολης