ΠΡΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 496Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 496Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 495ης/24-07-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
—————————
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Αγ. Γεωργίου, Ροτόντα 546 35, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310212217
E-mail: tsmkm@culture.gr
Πληροφορίες: Β. Πελτέκη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 9.00, στην Ροτόντα, Πλατεία Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
1. Αίτημα για χρηματοδότηση σωστικής ανασκαφής σε οικόπεδο επί της οδού Εμμ. Παπά 22 (ο.τ. 188), στη Βέροια.
2. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης α) για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4495/2017 διώροφης κατοικίας με λεβητοστάσιο και ημιυπαίθριους χώρους και στεγάστρου κατ’ επέκταση σταβλαχυρώνα και β) για εργασίες διάνοιξης παραθύρου, τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης και ανακατασκευής στέγης και ημιυπαίθριων χώρων στην ανωτέρω κατοικία και ανακατασκευής στέγης στον σταβλαχυρώνα, στα υπ. αρ. 316 & 317 οικόπεδα του Ο.Τ.44 Λευκαδίων Δ. Ηρωικής Πόλης Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας, τα οποία βρίσκονται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μίεζας, φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Ευθυμιάδη Ευστάθιου.
3. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης α) για υπαγωγή στο Ν. 4495/2017 τμήματος εμπορικής αποθήκης για υπέρβαση κάλυψης, δόμησης και ύψους καθώς και για διαφοροποιήσεις στις όψεις, β) για κατασκευή μεταλλικού προβόλου, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς, αντικατάσταση υφιστάμενων πάνελς, κατασκευή υπόγειας δεξαμενής νερού και περίφραξης στα υπ. αρ. 417 & 420 οικόπεδα του Ο.Τ.51 του Δ.Δ. Νησίου, Δ. Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας, τα οποία βρίσκονται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Νησίου, φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Ναλμπανίδη Αργυρίου.
4. Τοποθέτηση μνημείου στην ανατολική πλευρά του παλαιού εβραϊκού νεκροταφείου.
5. Κοπή πέντε (5) πεύκων επί της οδού Υψηλάντου, στο Ο.Τ. 272 Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, εντός ιδιοκτησίας του κ. Φιλάρετου Καζαντζίδη.
6. Χορήγηση σύμφωνης ή μη γνώμης για την αναμόρφωση των όψεων και τη λειτουργία καταστήματος με χρήση «λιανικό εμπόριο κρεάτων & ψαριών (νωπών & κατεψυγμένων), λαχανικών, ειδών παντοπωλείου και παροχή υπηρεσίας ετοίμου γεύματος» επί της συμβολής των οδών Βενιζέλου & Βερμίου (Ο.Τ.158) στη Βέροια.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
7. Χορήγηση ή μη άδειας για λειτουργία ισόγειου Καταστήματος Υγειονομικού Ενδι-αφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΠΡΟ- ΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» σε ισόγειο οικοδομής στη συμβολή των οδών Εγνατία 125 και Παναγίας Δεξιάς.
8. Έγκριση ή μη λειτουργίας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση «αναψυκτήριο-ψιλικά», εκτέλεσης εργασιών επισκευής και τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε ισόγειο κατάστημα
του διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Αγίου Νέστορος 2 & Αρκαδιουπόλεως 1 (πρώην καφενείο
«Καφαντάρι»), φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Baristart Καφαντάρη Α.Ε.».

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
9. Έγκριση ή μη εργασιών αναμόρφωσης της κύριας όψης για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο βορειοανατολικό τμήμα του ισογείου του χαρακτηρισμένου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως προς το μέτωπο, ως «έργο τέχνης» και στο σύνολό του από το ΥΠΕΣ, ως διατηρητέο, κτιρίου, επί της πλατείας Αριστοτέλους 5, στον «ιστορικό τόπο» της πλατείας Αριστοτέλους και του Δήμου Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών & κ. Φανής Τσαμπάζη.
10. Έγκριση ή μη παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4495/2017 αυθαιρέτων εργασιών σε ισόγειο κατάστημα με μεσοπάτωμα και υπόγειο (Κ8), στο διατηρητέο από το πρώην ΥΜΑΘ (νυν αρμοδιότητας ΥΠΕΣ) κτίριο στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως 17 και Βενιζέλου 12, εντός του «ιστορικού τόπου» του Δήμου Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Κυριακής Δοσίου και Ευρυδίκης Δοσίου.
11. Έγκριση ή μη περιοδικής ανάρτησης αφισών σε τμήμα της παρόδιας στοάς, του χαρακτηρισμένου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως προς το μέτωπο, ως «έργο τέχνης» και στο σύνολό του από το ΥΠΕΣ, ως διατηρητέο, κτιρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ», επί της πλατείας Αριστοτέλους 10 και Μητροπόλεως, στον «ιστορικό τόπο» της πλατείας Αριστοτέλους και του Δήμου Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
12. Χορήγηση ή μη συναίνεσης για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε οικόπεδο στην οδό Ταξιαρχών, φερόμενης ιδιοκτησίας Τσιουτσιουρήγα Αγγελικής και Τσιουτσιουρήγα Νικόλαου, στη Δ.Ε. Όσσας Δ. Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης
13. Γνωμοδότηση για τη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στον Σταυρό, Δήμου Βόλβης.
14. Αίτημα χορήγησης ή μη άδειας κατοχής 25 αντικειμένων εις χείρας του κ. Ευάγγελου Γεροβασιλείου.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
15. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4495/2017 ακινήτου, σε οικόπεδο, εμβαδού 567,44 τ.μ., στον τομέα (Ι) της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ευαγγελίας Πινακιώτου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αφύτου.
16. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την τακτοποίηση με το Ν. 4495/2017 αυθαίρετης προσθήκης κατ’ επέκταση σε κατοικία στο αγροτεμάχιο αρ. 68 αγροκτήματος Τ.Κ. Νέας Ποτίδαιας εντός της Ζώνης Α1 του αρχαιολογικού χώρου Ν. Ποτίδαιας.
17. Χορήγηση ή μη άδειας για την Ε’ Αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 06/06-11-2014 Α.Δ. στο υφιστάμενο ξενοδοχείο “PORTOSANIVILLAGE”, σε γεωτεμάχιο εμβαδού 48228.73 τ.μ., στην ακτή Σάνη, στη Δ.Κ. Νέας Φώκαιας, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερομένης ιδιοκτησίας «ΣΑΝΗ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουρισμού», εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Σάνης.

Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων
18. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής ενός (1) αρχαίου αγγείου ενάλιας προέλευσης στον κ. Περικλή Ρούσο.
Η Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Κ.Μ.

 

 

Ελένη Άγγου
Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.

    Θεσσαλονίκη, 16.08.2019
Ακριβές Αντίγραφο
Η Αναπληρώτρια Γραμματεύς του Τ.Σ.Μ.Κ.Μ.

Άννα Παντή
Αρχαιολόγος