Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στην Τρίπολη | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στην Τρίπολη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Τρίπολη, 10.9.2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ.:  375

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Ταχ. Δ/νση :  Καλαβρύτων 211                                                      ΠΡΟΣ:   ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Κώδικας:  22 100, Τρίπολη

Πληροφορίες :  Λ. Νικολακάκη

Τηλέφωνο : 27310–25363/28503

FAX :        :  27310–25363 (Σπάρτη)

2710–242227 (Τρίπολη)

E mail :       tsmp@culture.gr

 

 

ΘΕΜΑ:  «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου»

 

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα συνέλθει την  Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, στις 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, επί της οδού Καλαβρύτων 211, στην Τρίπολη.

Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.

Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους περί του ως άνω τόπου και χρόνου της Συνεδρίασης και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στην Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά το Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

 

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

 

 

Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Μαρία Παπίδα

Πάρεδρος του ΝΣΚ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης Συνεδρίας /13.09.2019

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

1. Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου “Μελέτη αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Ελαίας”, στην Ελαία, Δ.Ε. Μολάων, Δ. Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας, εκτός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

2.Σχετικά με υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών (Ν.4495/2017) σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Νικόλαου και Αγγελικής Αλοίμονου στην οδό Αρχιδάμου 37 στο Ο.Τ.57 της πόλης της Σπάρτης και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

3.Σχετικά με έγκριση ή μη μελέτης για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του Ι.Ν.Υπαπαντής του Σωτήρος, Δ.Δ. Πλατάνας, Δ. Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας.

4.Σχετικά με έγκριση του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση Βοηθητικών Κτισμάτων (παράσπιτα) Φάρου Κρανάης Γυθείου (ΑΕΦ 2350).

5. Σχετικά με τις αρχαιότητες που ήρθαν στο φως στις περιοχές Βαλτακίου, Γυθείου και Σκάλας (τμήματα καλωδίωσης J18-19, J14-15 και J28-29), στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδών έργων – όδευσης του διασυνδετικού καλωδίου υψηλής τάσης για τη διασύνδεση του προς ανέγερση Υ/Σ στη θέση «Βαχός» με τον Υ/Σ «Σκάλας», στο πλαίσιο του έργου της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε. στους Δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας.

6.Σχετικά με διοργάνωση μουσικής παράστασης στον ναό του Αγίου Νικολάου Κάτω Πόλης Μονεμβασίας από το Μεσογειακό Οργανισμό «Βetween the Seas: Mediterranean Ρerformance Lab».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7.Έγκριση ή μη εργασιών στο κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Στρατηγούλας Πολίτη – Γεωργούση, στο Λεωνίδιο Δήμου Ν. Κυνουρίας.

8.Έγκριση ή μη μελέτης κατασκευής διώροφης οικίας στο Τ.Κ. Βαλτεσινίκου, φερόμενης ιδιοκτησίας Αργυρούς-Ειρήνης Ευθυμιάδου ( Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Αρκαδίας).

9.Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης, & επανάχρησης του Φάρου στη θέση “Νησί”, της Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, του Δήμου Βόρειας Κυνουρία, Π.Ε.Αρκαδίας.

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

10. Διενέργεια ή μη Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την περισυλλογή ελαιοκάρπου στα απαλλοτριωμένα ακίνητα των αρχαιολογικών χώρων Αρχαίας Μεσσήνης, Ανακτόρου Νέστορος, Περιστεριάς, Άνθειας, Στρεφίου, Διοδίων, Καρποφόρας και Ίκλαινας, ελαιοκομικής περιόδου 2019-2021.

11.Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης καλντεριμιού στην Τ.Κ. Κάτω Βέργας, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε.Μεσσηνίας, (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

12.Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία αφορά στην ανάπλαση πλατείας στους Κάτω Δολούς, Τ.Κ. Δολών, Δ.Ε. Αβίας, Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας, που προτείνεται στο πλαίσιο υλοποίησης εργασιών σχετικών με την ωρίμανση έργων του Δήμου Δυτικής Μάνης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου.

13.Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης “Μετατροπή μπαζωμένης βεράντας σε κλειστή θέση στάθμευσης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε υφιστάμενο ισόγειο κτήριο-κατοικία (προ του ΄55)”, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Daniel Slama εντός  οικισμού του Τ.Δ. Μεθώνης, του Δ. Πύλου-Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

      ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

14.Χορήγηση αδείας διενέργειας σωστικής ανασκαφικής έρευνας με αυτοχρηματοδότηση σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» στη θέση «Αγία Παρασκευή» Αρχαίας Κορίνθου, Δ. Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας.

15.Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με τη χορήγηση ή μη  αδείας προσθήκης αποθηκευτικού χώρου κατ’ επέκταση βιομηχανικού κτιρίου για χυμοποίηση σταφυλιού και φρούτων από την εταιρεία με την επωνυμία «Τσαλμπούρη Σ. Λαφαζάνη Α.Ο.Ε» στη θέση «Κεφαλάρι» Αρχαίων Κλεωνών, Δ. Νεμέας, Π.Ε. Κορινθίας.

16.Eπανεξέταση του αιτήματος χορήγησης ή μη αδείας ανέγερσης νέου βιοτεχνικού κτιρίου (οινοποιείο-εμφιαλωτήριο) εντός φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Λιάκου Κωνσταντίνου στη θέση «Βαριές ή Μυγδαλιές», Δ.Ε. Νεμέας, Δ. Νεμέας, Π.Ε. Κορινθίας.

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  17.Χορήγηση ή μη αδείας ολοκλήρωσης εργασιών επισκευής ισογείου κτιρίου και διαμόρφωσης ακάλυπτου χώρου για ενοικίαση και πώληση αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, σκαφών και τροχοβιλών, από τον κ. Α. Πίκουλα, σε γήπεδο φερόμενης συνιδιοκτησίας κ.κ. Α. Αθανασίου και Ν. Παγώνη, στα Μπουζαίικα Πορτοχελίου.

18.Σχετικά με αίτημα έγκρισης κατασκευής κολυμβητικής πισίνας σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Κeith James Wright στη θέση Γιαλάσι – Ελίτσες εκτός σχεδίου  Δ.Δ. Παλαιάς Επιδαύρου και εντός της Γ ζώνης προστασίας του αναοριοθετημένου  αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Επιδαύρου.

19.Χορήγηση ή μη αδείας πραγματοποίησης επισκευών σε υφιστάμενα κτίσματα φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ι. Σφήκα στη θέση «Πανόραμα» Πορτοχελίου.

20.Σχετικά με αίτημα ή μη έγκρισης διαμορφωμένου  ύψους σε υφιστάμενη τετραώροφη οικοδομή με υπόγειο, φερομένης ιδιοκτησίας  Ευδοκίας  Νανοπούλου – Πραξιτέλους, επί της συμβολής των οδών Καλμούχου  και Πασχαλινοπούλου, ΟΤ 67, 68 στην πόλη του Άργους, Ν. Αργολίδος.

21.Σχετικά με αίτηση για ένταξη στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σταύρου Μπέζα επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου αρ. 12 στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.   

22.Χορήγηση ή μη αδείας περί διενέργειας σωστικής ανασκαφικής έρευνας με αυτοχρηματοδότηση σε φερόμενη ιδιοκτησία Ι. Μπελλένη στη θέση «Αγ. Παντελεήμων» Κρανιδίου.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

23.Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: ” Παιδική Χαρά Τ.Κ. Πουλίθρων” σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στην Τ.Κ. Πουλίθρων, στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

24.Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: ” Αποτύπωση οικίας, εργασίες εκσυγχρονισμού και εγκατάσταση συστήματος ψύξης – θέρμανσης” σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Vincenzo Spione, εντός του οικισμού του Λεωνιδίου, στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας.

25.Έγκριση η μη του αιτήματος του διδάκτορος  της Κλασικής Αρχαιολογίας κ. Π. Γαλάνη για χορήγηση αδείας  μελέτης και δημοσίευσης  υλικού από τη θέση “Μύτικας”  της Τ.Κ. Παλαιοπύργου του Δήμου Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας.

 

Τρίπολη, 10.09.2019

Η Πρόεδρος  του ΤΣΜΠ

κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του  ΤΣΜΠ

 

Μαρία ΠΑΠΙΔΑ

Πάρεδρος ΝΣΚ