ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 497Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 497Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 497ης/10-09-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
—————————
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Αγ. Γεωργίου, Ροτόντα 546 35, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310212217
E-mail: tsmkm@culture.gr
Πληροφορίες:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση
Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9.00, στην Ροτόντα, Πλατεία Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας
1. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στα αγροτεμάχια αρ. 57 και 58, που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή του οικισμού της Μεγάλης Γέφυρας Αιγινίου, της Δ.Κ. Αιγινίου, της Δ.Ε. Αιγινίου, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου μεταξύ των οικισμών Μεγάλης Γέφυρας και Αιγινίου Πιερίας.
2. Σύμφωνη ή μη γνώμη για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στον Ν. 4495/2017, σε τμήμα του υπ’ αριθμ. 352 αγροτεμαχίου, με στοιχεία 5-6-2-8-5, εμβαδού 841.84τ.μ.,φερόμενης ιδιοκτησίας Α. Καραδήμου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Λιτοχώρου, Δ. Δίου-Ολύμπου,Π.Ε Πιερίας.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
3. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 500kw στα υπ’ αριθμ. 1236, 1237 και 1222 αγροτεμάχια στη θέση «Αγρόκτημα Μαυρομάνδαλος Γιαννιτσών», Δήμου Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας.

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
4. Έγκριση ή μη παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών στο δώμα του διατηρητέου από το ΥΠΕΣ (πρώην αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ) κτιρίου στη συμβολή των οδών Συγγρού 22 και Πτολεμαίων 37, εντός του «ιστορικού τόπου» του Δήμου Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Σιμιακού και λοιπών συνιδιοκτητών.
5. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης, του διατηρητέου από το ΥΠΕΣ, εξαώροφου κτιρίου με υπόγειο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 66 και Τοσίτσα 1, εντός του «ιστορικού τόπου» της Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας OIKOTRUST Α.Ε.Δ.Α.
6. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την συντήρηση, αποκατάσταση και επανάχρηση διώροφου κτιρίου κατοικίας (χωρίς υπόγειο, με στέγη και νεότερη προσθήκη κατ’ επέκταση), πλησίον του διατηρητέου από το ΥΠΠΟΑ κτιρίου Λυσίμαχου Σαραφιανού, εντός του «ιστορικού τόπου» της Αρναίας, στον Δήμο Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Χαριστού.
7. Έγκριση ή μη παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4495/2017 αυθαιρέτων επεμβάσεων(αλλαγή όψης, αλλαγή χρήσης, συνένωση με διαμέρισμα) σε κατάστημα σε τμήμα του ισογείου του διατηρητέου από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν αρμοδιότητας ΥΠΕΣ) κτιρίου,«Μέγαρο Εράτυρα», στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά 29 και Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, πλησίον του διατηρητέου από το ΥΠΠΟΑ, κτιρίου επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 15, εντός του «ιστορικού τόπου» του Δήμου Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας κου Ευάγγελου Βονοφάκου.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς
8. Χορήγηση ή μη άδειας εκτέλεσης του έργου «Σταθμός παραγωγής εκτέλεσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύoς 499ΚWe με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων της Εταιρίας «GREEN POWER BIOMASS AE», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 558 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος «Άνω Αποστόλων», Δ.Ε. Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς.

Eφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
9. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Νάουσας (Τ.Ο.Ε.Β.) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 100kWp στο υπ΄αριθ .925 αγροτεμάχιο, εμβαδού 3.900τμ., στην περιοχή ¨Ροδιά¨ του αγροκτήματος Στενημάχου της Τ.Κ. Στενημάχου, του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας.
10. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας στην κ. Χρυσοχόου Νανά για την εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 499,80 kWp στα με αρ. 6139 & 6140
αγροτεμάχια, συνολικού εμβαδού 14.889,20τμ., στην περιοχή Γάστρα του
αγροκτήματος Νάουσας, του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, Π. Ε. Ημαθίας.Eφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
11. Έγκριση ή μη διατήρησης αρχαίων καταλοίπων στο οικόπεδο υπ’ αριθ. 12 του Ο.Τ. Γ92 επί της οδού Νίκης, της Δ.Ε. Ευκαρπίας, του δήμου Παύλου Μελά.
12. Έγκριση ή μη μελέτης για την κατασκευή κηροστασίου, στον περιβάλλοντα χώρο του Καθολικού της Μονής Βλατάδων, στη Θεσσαλονίκη.
13. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών σε σύγχρονη οικοδομή επί της οδού Βενιζέλου 7 στη δημοτική ενότητα Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Ζωής Μπάμπη και Αντώνιου Τέρπου.
14. Αίτημα εκπομπής στον Πύργο Αλύσεως (Τριγωνίου).

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
15. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την τακτοποίηση με το Ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατοικίας στο αγροτεμάχιο αρ. 1253, Τ.Κ. Νέας Ποτίδαιας, Δήμου Νέας Προποντίδας, εντός του αρχαιολογικού χώρου Νέας Ποτίδαιας.
16. Έγκριση ή μή αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευής ισογείου μελισσοκομικής αποθήκης στη θέση «Βαριά», ΔΚ Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής.
17. Χορήγηση ή μη άδειας αλλαγής χρήσης υφιστάμενου διώροφου κτιρίου με στέγη από κατάστημα σε κατοικία (ενοικιαζόμενα δωμάτια), έγκριση ή μη τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σε αυτό, καθώς και έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης προτεινόμενων επεμβάσεων, σε εκτός σχεδίου ακίνητο εμβαδού 1.372,08 τ.μ., στην παραλία της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεωργίας Χατζηκωνσταντίνου, εντός της Ζώνης Β’ του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αφύτου (επανεξέταση).
18. Έγκριση ή μή εγκατάστασης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη θέση «Άγιος Ιωάννης», ΔΚ Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής.
19. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Στατική ενίσχυση φέροντος οργανισμού και επισκευή όψεων τακτοποιημένου με τον Ν. 4178/2013 τμήματος κτιρίου και τροποποίηση όψεων και εσωτερικών διαρρυθμίσεων νομίμως υφιστάμενου κτιρίου εντός του οικισμού της Τ.Κ. Ουρανούπολης, Δήμου Αριστοτέλη, ΠΕ Χαλκιδικής.
20. Έγκριση ή μη μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης του εξωκκλησίου Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και προστασίας – συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου του, της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, Δήμου Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής.

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
21. Αίτηση χορήγησης άδειας μελέτης και δημοσίευσης αρχιτεκτονικών γλυπτών από τη συλλογή του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Η Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Κ.M.

Θεσσαλονίκη, 05 -09-2019

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ
Ελένη Άγγου

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματεύς του Τ.Σ.Μ.Κ.Μ.

Μαρία Αποστόλου
Αρχαιολόγος