Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 1-10-2019, ώρα 9:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY
 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                
         Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ

 Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας

 

Ταχ.Κώδικας: 415 00

 

Πληροφορίες : κ. Ν. Αλεξίου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

Λάρισα, 25- 09- 2019

Α.Π.:426

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 249/01-10-2019, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας
Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45)
 3. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Αμφιθέατρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο Μεζούρλο της Λάρισας.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Νικολάου για το έργο: «Ισόγεια οικοδομή με υπόγειο (αίθουσες πολλαπλών χρήσεων)», εντός ορίων οικισμού Τσαγκαράδας, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Αγγελικής Σιούρα για το έργο: «Νέα διώροφη κατοικία στην Αγριά, Δ. Βόλου», στην οδό Ζάχου Ορειβάτου, εντός σχεδίου πόλεως Αγριάς.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Παραδοσιακό Κατάλυμα Σαράτση IKE» για το έργο της αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 289/2013 άδειας δόμησης που αφορά στο παραδοσιακό κατάλυμα Σαράτση, στην Ανακασιά, Δ. Βόλου.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου για το έργο της αποκατάστασης και προστασίας του μονότοξου γεφυριού στη θέση “Λουζίνικο” πλησίον οικισμού Φυτόκου.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Άγγελου Καΐκη, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,895 kw, σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Δαλακούρα και κ. Θεοδώρου Δαλακούρα, στο Νεοχώρι -Πλασιάς στη θέση «Παλιόκαστρο ή Λιβάδι» του Δήμου Αγιάς, Π.Ε. Λάρισας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας HELIOTHEMA ENERGY S.A. δια της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 9 MW, στη θέση «Κορυφή» στην Τ.Κ. Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» για την εγκατάσταση Φ/β πάρκου ισχύος 11,998125 στη θέση KLο5 Ζαππείου, Δ. Δ. Ζαππείου, Δήμου Κιλελέρ, Νομού Λάρισας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία» για την εγκατάσταση Φ/β πάρκου ισχύος 5,994 στη θέση KLο10 Ζαππείου. Δ.Δ. Ζαππείου, Δήμου Κιλελέρ, Νομού Λάρισας.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας CANNACULT PHARM για την εγκατάσταση θερμοκηπίων και βιοτεχνικού κτιρίου επεξεργασίας και μεταποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα στη θέση «Αι-Γιάννης» της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων, του Νομού Λάρισας.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Μποκόρου Ηλία 1 (7.765,85 τ.μ.), για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, στη θέση “Σκάλα”, ισχύος 499,95 kWp της Τ.Κ. Ροδιάς, Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.
 7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Μποκόρου Ηλία 2 ( 16.330,59 τ.μ.), για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, στη θέση “Σκάλα”, ισχύος 499,95 kWp της Τ.Κ. Ροδιάς, Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Μποκόρου Ηλία 3 (6.590,70 τ.μ.), για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, στη θέση “Σκάλα”, ισχύος 499,95 kWp της Τ.Κ. Ροδιάς, Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Δάσσιου Νικολάου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,95 KW στη θέση «ΜΠΑΡΑ», στην Τ.Κ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Δάσσιου Νικολάου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 466,62 KW, στη θέση «ΜΠΑΡΑ», στην Τ.Κ. Συκαμινέας, του Δήμου Ελασσόνας, της  Π.Ε. Λάρισας.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΝΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΙΚΕ» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 499,80 KW, στη θέση «ΠΛΑΚΟΠΕΤΡΕΣ», του Δήμου Ελασσόνας, της  Π.Ε. Λάρισας.
 12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ERGATIKAT SA CONSTRUCTION SERVICES για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. πλησίον της θέσης Κάστρο, Τ.Κ. Ναρθακίου, Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας.
 13. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ελευθ. Βασιλείου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,55 KW στη θέση «Ξεροκάμπι-Μπουλγούρα», στην Τ.Κ. Πυργετού, του Δήμου Κ. Ολύμπου».
 14. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ελευθ. Σκέτου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 499,55 KW στη θέση «Γκαβογιάννη», στην Τ.Κ. Πυργετού, του Δήμου Κ. Ολύμπου».
 15. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας THESSALY ENERGY SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,90 kWp, σε μισθωμένο αγροτεμάχιο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ανδρέα Λαζαρίδη, στη θέση «Βελεράκι» της Τ.Κ. Χαλκιάδων, Δ.Ε. Πολυδάμαντα, Δήμου Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Καραγιαννόπουλου Χρήστου για άδεια μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού, το οποίο φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας και στις αρχαιολογικές αποθήκες της Εφορείας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Βραγκιανά του Νομού Καρδίτσας, δια της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για το έργο: «Μελέτη της κατάστασης διατήρησης και προτάσεις συντήρησης των τοιχογραφιών του καθολικού της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Βραγκιανά του Νομού Καρδίτσας».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σταγιάδων Καλαμπάκας, δια της Ιεράς Μητρόπολης Σταγών & Μετεώρων για το έργο αντικατάστασης στέγης του Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στον οικισμό Σταγιάδων του Δήμου Μετεώρων Π.Ε. Τρικάλων..
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για εργασίες στο πλαίσιο του έργου αποκατάστασης του ναού Ταξιαρχών στην Τ.Κ. Ταξιαρχών, Δ. Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Φίλιππου Παπαγεωργίου, αντικλήτου της εταιρείας European Solar Farms Greece ΕΠΕ, για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση Φ/Β πάρκου 19,9 MW στη θέση «Κριββάτα» της Τ.Κ. Πετρόπορου, Δ. Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΙΚΕ» για την υλοποίηση του έργου «Σύγχρονη θερμοκηπιακή υδροπονική μονάδα με ΣΗΘΥΑ ηλεκτρικής ισχύος 950 KW και θερμικής ισχύος 1260 KW» σε αγροτεμάχιο στη θέση «Δεντράκια» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Ε. Πλατάνου, του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κκ. Μ. Βασιλάκη και Ι. Βαραλή, Καθηγητών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης αδημοσίευτης βυζαντινής εικόνας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος των εκδόσεων «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για την διάθεση παιδικών Βιβλίων των Εκδόσεων Παπαδόπουλος Α.Ε. από το πωλητήριο του «Αθανασάκειου» Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                     Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                          Ανδριανή Κατσαρού

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.