Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στην Τρίπολη | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στην Τρίπολη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Τρίπολη, 4.10.2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ.:  401

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Ταχ. Δ/νση :  Καλαβρύτων 211                                                      ΠΡΟΣ:   ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Κώδικας:  22 100, Τρίπολη

Πληροφορίες :  Λ. Νικολακάκη

Τηλέφωνο : 27310–25363/28503

FAX :        :  27310–25363 (Σπάρτη)

2710–242227 (Τρίπολη)

E mail :       tsmp@culture.gr

 

 

ΘΕΜΑ:  «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου»

 

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα συνέλθει την  Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, στις 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, επί της οδού Καλαβρύτων 211, στην Τρίπολη.

Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.

Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους περί του ως άνω τόπου και χρόνου της Συνεδρίασης και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στην Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά το Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

 

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

 

 

Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

 

 

Μαρία Παπίδα

Πάρεδρος του ΝΣΚ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 7ης Συνεδρίας /09.10.2019

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Χορήγηση ή μη αδείας κατοχής ενός (1) αρχαίου αμφορέα ενάλιας προέλευσης στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της PD Dr. Britt M. Starkovich για χορήγηση παράτασης άδειας μελέτης του ζωοαρχαιολογικού υλικού από το σπήλαιο Λακωνίς 1.

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης διώροφου κτιρίου σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Συνδέσμου των απανταχού Κομνηνών Στεφανόπουλων, εντός ορίων οικισμού Οιτύλου, Δ. Ανατ. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας. (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Λακωνίας).

 

 

 1. Σχετικά με έγκριση ή μη κατασκευής νέου τριώροφου ξενοδοχείου 4 αστέρων σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Α. και Λ. Σκουλαρίκου, εντός οικισμού Ν. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας. (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Λακωνίας).

 

 1. Αίτημα ανέγερσης νέου συγκροτήματος πέντε (5) κατοικιών σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Παρασύρη, σε θέση εντός ορίων οικισμού Λιμενίου, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας. (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Λακωνίας).

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 1. Αίτημα τροποποίησης μελέτης ανέγερσης ξενοδοχείου 4*, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Π. Κολοκούρη, εντός ορίων οικισμού «Ομαλές», Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας. (Συναρμοδιότητα με Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας).

 

7.Χορήγηση ή μη αδείας μελέτης και δημοσίευσης αποτελεσμάτων σωστικής ανασκαφής που διενεργήθηκε στο οικόπεδο Νικολάου Καραβάσου, επί της οδού καπετάν Ζαχαριά στο Ο.Τ. 155 της Σπάρτης, στην αρχαιολόγο κ. Μαρία Τσούλη.

 

 1. Σχετικά με την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 οικίσκου αντλητικής εγκαταστάσεως εντός αγροτεμαχίου, φερόμενης συνιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Δαγρέ του Ευγενίου, εκτός ορίων του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Σπάρτης, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σπάρτης.

 

 1. Σχετικά με την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στον Ν. 4495/2017, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Τσεμπελή, εντός ορίων οικισμού Γερακίου (τομέας Α), Δ.Κ. Γερονθρών, Δήμου Ευρώτα και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Γερακίου.

 

 1. Σχετικά με την έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για ανέγερση συγκροτήματος τριών ανεξάρτητων επιπλωμένων διαμερισμάτων με αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ι. και Α. Δημητράκου στον οικισμό Αγίου Κυπριανού, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης για «Υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 αυθαίρετων κατασκευών σε κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ανδρουτσάκου Δικαίου – Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στον οικισμό Βάθεια της Δ.Ε. Βάθειας, Δ. Ανατ. Μάνης».

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης διώροφης οικοδομής φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΑΛΛΑ ΙΣΛΑΜ, στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, Δ. Τριφυλλίας Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

 1. Σχετικά με την έγκριση ή μη πραγματοποιημένων εργασιών και νέων εργασιών με σκοπό την αλλαγή χρήσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «G+Development – Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε» (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Τσάκαλη Ιωάννη, παλαιότερα Συνδέσμου Φιλοπροόδων Δημητσάνας και ακόμα παλαιότερα κ. Πασιαλή Νικολάου), εντός της Τ.Κ. Δημητσάνας, Δ. Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας. (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Αρκαδίας).

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος για την κατεδάφιση τμημάτων, την προσθήκη κατ΄επέκταση, την αντικατάσταση στέγης και την επισκευή ισογείου κτηρίου κατοικίας, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Στουρνάρα Παναγιώτη, εντός των ορίων του προ του ΄23 οικισμού Κορώνης, Δ.Ε. Κορώνης, Δ. Πύλου-Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης οικίας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αγλαΐας Αμπεδάκη, στη θέση «Στέρνα», εντός του οικισμού του Νεοχωρίου, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε.Λεύκτρου, Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

 1. Έγκριση ή μη του έργου «Λειτουργία υφιστάμενου καναλιού μεταφοράς νερού, από υδρομάστευση από το ρέμα Τζάμης στα Φίλια Μεσσηνίας, για την τροφοδοσία υφιστάμενου ταπητοκαθαριστηρίου και νεροτριβής με νερό της εταιρείας Βλαχάκης Κωνσταντίνος & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» σε Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ).

 

 1. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης συγκροτήματος τριών κατοικιών με υπόγεια και κολυμβητικές δεξαμενές, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας «BLUE PARADISE ΙΚΕ», εντός του οριοθετημένου οικισμού Στούπας (Τομέας Α), Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

 1. Σχετικά με έγκριση αρχικής διάθεσης του βιβλίου «Οι Δελφοί και το Μουσείο τους», των εκδόσεων «ΚΑΠΟΝ» στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία αρμοδιότητας της ΕΦΑΑΡΓ.

 

 1. Σχετικά με άδεια μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης θραυσμένων μαρμάρινων θωρακίων από σωστική ανασκαφή στην Άρια Ναυπλίου, στον κ. Χρήστο Πιτερό.

 

20.Σχετικά με έγκριση για ένταξη αυθαίρετων κατασκευών διαμερίσματος στις διατάξεις του Ν. 4495/2017,  στη φερόμενη ιδιοκτησία κ. Αναστασίας Μαυροσκότη, σε κτίριο επί των οδών Υψηλάντου 24, Κωτσονοπούλου 6 και Βασ. Αλεξάνδρου 23, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.

 

21.Σχετικά με αίτημα χορήγησης έγκρισης εργασιών για την κατασκευή-τοποθέτηση κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας), σε γήπεδο  φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σκλία Ελευθερίου, στη θέση «Γιαλάσι» της Παλαιάς Επιδαύρου, εντός της Γ’ ζώνης του αναοριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Επιδαύρου.

 

22.Σχετικά με αίτηση για ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ιωάννας Μαρίνη και Ευσταθίας & Κων/νου Παρασκευόπουλου στην οδό Βασ. Κων/νου 14 στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: “Οριοθέτηση μετατόπισης τμήματος του ποταμού Αλφειού και των ρεμάτων Ξερίλα και Αγίου Ιωάννη” από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε., στην περιοχή Νοτίου Χωρεμίου της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, της Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης για την κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων και δεξαμενής σε αγροτεμάχιο φερόμενης συνιδιοκτησίας κ.κ. Νικολάου και Δημητρίου Λάτση, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Άνω Βασκίνας, Δ. Νότιας Κύνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: «Επισκευή στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικοί χρωματισμοί» σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Λεωνιδίου (με μισθωτή τον κ. Gian Cristoforo Bozano), στη θέση «Αγία Κυριακή», εντός του οικισμού του Λεωνιδίου, στον Δ. Νότιας Κυνουρίας. (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

 

 

Τρίπολη, 4.10.2019

Η Πρόεδρος  του ΤΣΜΠ

κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του  ΤΣΜΠ

 

Μαρία ΠΑΠΙΔΑ

Πάρεδρος ΝΣΚ