Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – 8η Ημερήσια Διάταξη 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                         14.10. 2019 Αρ. Πρωτ. 250

 

Γραμματεία                                                                                        ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση: Ιπποτών, 85131 Ρόδος                                              Πίνακα διανομής
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κάτσου
Τηλέφωνο: 22410 65218
Fax: 22410 21954

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου θα συνεδριάσει στις 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου στην οδό Ιπποτών, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
Σας παρακαλούμε να παρευρεθείτε για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτεται. Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία του Συμβουλίου, ώστε να ειδοποιηθεί εγκαίρως ο αναπληρωτής σας.

 

Συνημμ.: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Η Πρόεδρος                                                           Η Γραμματέας του Συμβουλίου

 

Μαρία Ελευθερίου                                                           Γιαννούλα Κάτσου

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της υπ. αρ. 8/16-10-2019 συνεδρίασης του ΤΣΜΔ

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων

1. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο οικόπεδο των κ. κ Ευαγγελίας Μακέστα και Ιωάννη Κολιάη, ΚΜ 1273 Γαιών Ασκληπειού, στο Κιοτάρι, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
2. Έγκριση ή μη λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Εταιρείας «Αφοί Χαϊδευτού Ο.Ε» στην Κράνα Λίνδου με ΚΜ 239Α γαιών Λίνδου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
3. Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση Διαπλάτυνσης Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου (Τμήμα Κολύμπια έως Λίνδο)», στον Δήμο Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4. Έγκριση ή μη ανέγερσης επέκτασης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ΑΚΤΙ BEACH CLUB, εντός της Κ.Μ. 38 Γαιών Καρδάμαινας, φερ. ιδιοκτ. ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.
5. Κατασκευή ή μη νέων κολυμβητικών δεξαμενών σε ξενοδοχείο στην Κ.Μ. 196Α Γαιών Πυλίου, Δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου στην Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΗΝΑΚΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔ.& ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
6. Έγκριση ή μη αιτήματος αποξήλωσης αρχαίων, προκειμένου να ανεγερθεί συγκρότημα τεσσάρων διώροφων κατοικιών στην Κ.Μ 783 η Γαιών Κω Εξοχής, στην περιοχή Ψαλίδι, φερόμενης ιδιοκτησίας Μπουρινάκη Μουράτ.
7. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας χωρίς υπόγειο στο Ο.Τ. 484 (01 Δ) στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, στην επέκταση σχεδίου πόλεως Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας Κετσίου Κοντής.
8. Αίτημα χρηματοδότησης ανασκαφικής έρευνας στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευάγγελου Παπαθεοδώρου στο ακίνητο με στοιχεία Κ.Μ 2320 Γαιών Εξοχής και Κ.Μ Οικοδομών Κω, Ο.Τ.417 «01», τμήμα 6, στην επέκταση σχεδίου πόλεως την περιοχή «Αγία Τριάδα», στην οδό Μητροπολίτου Ναθαναήλ, νήσου Κω.
9. Έγκριση ή μη ανέγερσης Ιερού Ναού Αγίων Πάντων στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 356 γαιών Τριάντα και σε τμήμα της Μ.Ο 556 Οικοδομών Τριάντα, εντός του ΟΤ 65Β πόλεως Ιαλυσού.
10. Έγκριση ή μη της κατασκευής τοιχίου περίφραξης στο ΒΑ τμήμα του κεντρικού αρχαιολογικού πυρήνα του έργου «Προστασία και ανάδειξη αρχαίας ακρόπολης Ρόδου», με αποδόμηση νεώτερων αγωγών και διατήρηση σε κατάχωση τμήματος της αρχαίας οδού Ρ26.
11. Έγκριση ή μη εγκατάστασης Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE A.E. με ονομασία και κωδικό «MANDRIKO/X (144 1014)» νότια του οικισμού Μανδρικού, Δ.Ε. Αταβύρου Ρόδου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ευρύτερης περιοχής Λίρου – Καμίρου Σκάλας.
12. Έγκριση ή μη της υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδα 5 αστέρων «AQUAGRAND», της εταιρείας ΜΑΡΙΤΟΥΡ Α.Ε., στην ΚΜ 153 Γαιών Λίνδου στην περιοχή Ψάρτος, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Λίνδου
13. Έγκριση ή μη οικοδόμησης εκτός σχεδίου ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Roberto Casati, στην περιοχή «Καρέκλη», εντός του αναοριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Κεντρικής Αστυπάλαιας.
14. Έγκριση ή μη αποκατάστασης της ερειπωμένης κατοικίας και διάνοιξης βόθρου στη θέση Καψάλια Μανδρακίου Νισύρου.
15. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Κωστέτσου Γεωργίου στη θέση «Πούντα» Αφιάρτη στον αρχαιολογικό χώρο Νοτιοανατολικής Καρπάθου.
16. Έγκριση ή μη αποξήλωσης αρχαίων στον οικισμό Αντιμάχειας, στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακάθαρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου και α΄ φάσης Μαστιχαρίου» της πράξης «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω» εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

 

Β. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

17. Έγκριση ή μη άδειας οικοδόμησης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σοφίας Ανδρέου στην Κάρπαθο.
18. Έγκριση ή μη προσθήκης κατ΄επέκταση υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΝΥΜΦΕΣ-LUXURY ΕΕ» στην Κάρπαθο.
19. Έγκριση ή μη άδειας οικοδόμησης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μ. Καφεντζή στα Πηγάδια Καρπάθου.
20. Έγκριση ή μη άδειας οικοδόμησης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Ιω. και Σταυρίτσας Πύλιαρη στην περιοχή Αφιάρτης στην Κάρπαθο.
21. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 των αυθαίρετων επεκτάσεων (ΚΜ 381A οικοδομών Λίνδου – κάθετη ιδιοκτησία με στοιχείο Ι), φερόμενης ιδιοκτησίας κ. MAY HELEN ELSIE, MAY ELISABETH-JANE KERKH, MAY NICHOLAS –PETER.
22. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 των αυθαίρετων επεκτάσεων (ΚΜ 314 οικοδομών Λίνδου), φερόμενης ιδιοκτησίας κ. ΑΔΕΜ ΤΑΧΙΡ, ΧΑΣΑΝ ΤΑΧΙΡ και ΜΕΜΕΤ ΚΑΛΑΙΤΖΗ.
23. Έγκριση ή μη ανέγερσης ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων εντός του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 1372Δ γαιών Αντιμάχειας Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Chill & Thrill ΜΟΝ. ΙΚΕ.
24. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικοδομής εντός του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 1075 Οικοδομών Αντιμάχειας Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Συνεσίου.
25. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικοδομής εντός του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 1075Α Οικοδομών Αντιμάχειας Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ζαχαρία Συνεσίου.
26. Προσθήκη καθ’ ύψος βοηθητικού χώρου στην περιοχή Καράι στη Χώρα Αστυπάλαιας από την κ. Στέλλα Παπαδοπούλου.
27. Προσθήκη καθ’ ύψος σε ισόγειο κτίσμα στην περιοχή “Ασβεστωτή” στη Χώρα Αστυπάλαιας από τους κ. κ. Γ. Λουκά κα Γαρυφαλιά Φουντούλη.
28. Eργασίες αποκατάστασης τριώροφης παραδοσιακής κατοικίας στην περιοχή “Πάλος” στη Χώρα Αστυπάλαιας με ένταξη χώρων υγιεινής σε κάθε στάθμη.
29. Υπαγωγή στον Ν. 4495/2017 περί αυθαιρέτων, αποκατάσταση όψεων, αντικατάσταση στέγης και επισκευή κατοικίας στην περιοχή Καράι της Χώρας Αστυπάλαιας από την κ. Γιασεμώ Καλή
30. Έγκριση ή μη αιτήματος Η/Μ μελέτης για τις εγκαταστάσεις στον Αρχαιολογικό Χώρο της Φιλερήμου στο πλαίσιο του έργου: «Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου».

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

31. ΡΟΔΟΠΛΑΝ Ο.Ε. «Έγκριση ή μη επισκευής παλαιάς οικίας, προσθήκη κατ΄ επέκταση και μετατροπή του σε τουριστικά καταλύματα στη Μητρόπολη της Ρόδου».
32. Τσαβαρή Χριστίνα. «Έγκριση ή μη τακτοποίησης αυθαιρέτου και αποκατάστασης όψεων στον Άγιο Νικόλαο Ρόδου».
33. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης μίας νέας διώροφης και τριών νέων ισόγειων κατοικιών, φερόμενης ιδιοκτησίας Φεντερίκα Ζάνκο στην περιοχή «Εμποριός» Σύμης.
34. Μarc Antoine Hinckez, Jean- Gabriel Rudloff. «Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης νέας ισόγειας οικοδομής με υπόγειο στη θέση Μέρικας- Νετιά στη Σκάλα Πάτμου.