Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση -Τρίτη-10-9-2019-9:30

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου που  θα  γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στη βιβλιοθήκη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση ή μη της «Τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 σε κτίριο επί της οδού Σπύρου Λάμπρου 81 (Ο.Τ. 207) στα Ιωάννινα», φερόμενης ιδιοκτησίας Τσεκούρα Δημητρίου και Τσεκούρα Παύλου (ΥΝΜ & ΤΕΗΒIΔΜ).
 2. Επανυποβολή μελέτης προς έγκριση ή μη εργασιών αποπεράτωσης  αυθαίρετης οικοδομής, επί της  οδού Πατριάρχου Ευαγγελίδη και Παπανδρέου 1 στα Ιωάννινα (ΥΝΜ & ΤΕΗΒIΔΜ).
 3. Χορήγηση ή μη άδειας Μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης δώδεκα ξύλινων εικόνων που αφορούν εργασίες συντήρησης, αποτελέσματα και συγκριτικά δεδομένα από ναούς της ΠΕ Πρέβεζας στον κ. Δ. Καρβελά (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 4. Έγκριση ή μη συνένωσης δυο ισόγειων  καταστημάτων του διώροφου κτηρίου  ιδιοκτησίας Αγγελικής Πέτριτς στην οδό Σαπουντζάκη 4, στο ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας (ΥΝΜ& ΤΕΗΒIΔΜ).
 5. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,95 kw στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 262 έκτασης 7.296 τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Ευθυμίου, στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου, Δ.Ε. Καναλακίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 6. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,95 kw στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 117, έκτασης 8.500,00 τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Μακελλιάρη Δημητρίου, στην Τ.Κ. Θέμελου, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 7. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,95 kw στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 114, έκτασης 5.905,00τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Μακελλιάρη Δημητρίου, καθώς και στα αγροτεμάχια υπ’ αριθ. 115 Α και 115Β, έκτασης 4.003,00τμ. και 2.273,00τμ. αντιστοίχως, φερόμενης ιδιοκτησίας Μακελλιάρη Αδάμ, στην Τ.Κ. Θέμελου, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας ( ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 8. ΄Εγκριση ή μη του έργου «Ανακατασκευή στέγης, καθαρισμός και αποψιλώσεις στον περιβάλλοντα χώρου του νερόμυλου στον οικισμό Βαπτιστή του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων της Π.Ε. Ιωαννίνων» (ΥΝΜ& ΤΕΗΒIΔΜ).
 9. Έγκριση ή μη μελέτης που αφορά στην ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο εντός του παραδοσιακού οικισμού του  Συρράκου Ιωαννίνων (ΥΝΜ& ΤΕΗΒIΔΜ).
 10. Χορήγηση ή μη στην κ. Μπαλή Μαρία -Ελένη  άδεια φωτογράφησης και μελέτης των οθωμανικών επιτύμβιων στηλών και επιγραφών που φυλάσσονται στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 11. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικοδομής σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Π. Δενδρινού, επί των οδών Καρυωτάκη & Κονεμένου (Ο.Τ. 72α), στην πόλη της Πρέβεζας (ΥΝΜ& ΤΕΗΒIΔΜ).
 12. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999.75 kw στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 76Β έκτασης 15.998,00 τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Κόνη Βασίλειου και Κόνη Μαρίας, στην Τ.Κ. Θέμελου, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 13. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 900 kw στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 76Α έκτασης 11.900,00 τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Κόνη Βασίλειου και Κόνη Μαρίας, στην Τ.Κ. Θέμελου, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 14. Έγκριση ή μη ανακατασκευής διώροφης κατοικίας στη θέση ‘Καμίνι’ επί της οδού Κ Κανάρη, εντός του Ιστορικού Τόπου της Πάργας (ΥΝΜ& ΤΕΗΒIΔΜ).
 15. Έγκριση ή μη χωροθέτησης κτηνοτροφικής μονάδας 1.500 μόσχων πάχυνσης στη θέση «Λόγγος – ΑΣΜΕΚ Α.Ε.» της Τ.Κ. Δολιανών Δήμου Πωγωνίου, με φορέα διαχείρισης την εταιρεία ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε.(ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 16. Χορήγηση ή μη άδειας παραχώρησης έκτασης με σκοπό την βόσκηση, στο τμήμα του αγροτεμαχίου με αρ. 77 αγροκτήματος Κώτσικας έτους 1959 στην Κώτσικα του Δήμου Φιλιατών Π.Ε Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, στον κ. Σιτούνη Γεώργιο (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ).
 17. Έγκριση ή μη δέκα (10) βιβλίων των εκδόσεων Παπαδόπουλος για διάθεση στα πωλητήρια της ΕΦΑ Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 18. Έγκριση ή μη εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου στο ὀρος Λάκμος από την ΑΒΟ WING (ΕΦΑ IΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 19. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 900 kw στο αγροτεμάχιο 63Α έκτασης 10.944,00 τμ., και 63Β, έκτασης 1586,00τμ φερόμενης ιδιοκτησίας κκ Παρασκευής και Βασιλείου Ζώνιου στην Τ.Κ. Θέμελου, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 20. Έγκριση ή μη τοποθέτησης καμερών εντός και εκτός του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρέβεζας και των προσκτισμάτων του (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 21. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αποκαύκου 1 στην Άρτα (ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ).
 22. Έγκριση ή μη εργασιών μετά την κατάρρευση τοιχοποιίας κατά τις εργασίες ανακατασκευής και μετατροπής παραδοσιακού κτιρίου σε παραδοσιακό κατάλυμα, επί της οδού Ανδρ. Παλαιολόγου 22 εντός του Κάστρου Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 23. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης διώροφου κτιρίου ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων (ΕΕΔΔ) με υπόγειο και στέγη στην οδό Ανδρονίκου Παλαιολόγου 5 στο Κάστρο Ιωαννίνων (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ).
 24. Έγκριση ή μη διαμόρφωσης του εσωτερικού της στέγης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Άρτας (ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ).
 25. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,95 kw στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 73 έκτασης 21.293 τμ., φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Ηλία, στην Τ.Κ. Καστρίου, Δ.Ε. Φαναρίου, Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).
 26. Χορήγηση ή μη βεβαίωσης για αγροτεμάχιο στη θέση Καμάρες Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας για εγκατάσταση Φ/Β Πάρκου ισχύος 499,80kwp (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ).

 

 

Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τη Γραμματέα του ΤΣΜΗ, την οποία οφείλουν να ενημερώσουν και για τον λόγο της απουσίας τους.

 

Η Γραμματέας

 

 

 

Αθηνά Ζωγάκη

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Γεώργιος Χαλαζωνίτης