Πρόσκληση -Τετάρτη 20-11-2019, ώρα 9:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση -Τετάρτη 20-11-2019, ώρα 9:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

  YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

   ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                   

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                                               Λάρισα, 14- 11- 2019

 Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                                                                                   Α.Π.:461

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ν. Αλεξίου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 250/20-11-2019, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3.  Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α.

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 20η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Αμφιθέατρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο Μεζούρλο της Λάρισας.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ασημίνας Τσιάκα, αρχαιολόγου της ΕΦΑ Λάρισας για άδεια μελέτης και δημοσίευσης δύο αγαλμάτων και τμήμα από αγαλμάτιο προερχόμενα από παραδόσεις από το Καστρί Δολίχης Λιβαδίου, Δ. Ελασσόνας, Π. Ε. Λάρισας, καθώς και μίας ενεπίγραφης στήλης από την περιοχή της αρχαίας Άργισσας, Τ.Κ. Δένδρων, Δ. Τυρνάβου.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΝ ΕΡΓΩ Μ.Ι.Κ.Ε.» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,5 kWp., σε αγροτεμάχιο έκτασης 11.053,89 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Ηλία και Βασίλη Πλατή, στη θέση «Ιντζερλί» της Τ.Κ. Δήμητρας Δ.Ε. Λακέρειας του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΔΙΟΔΟΣ Α. & Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος έως 500 kw, σε δύο όμορα αγροτεμάχια έκτασης 6.905,01τ.μ. και 6.876,61τ.μ. αντιστοίχως, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αθανασίας Παπαχατζή του Αχιλλέα, στη θέση «Παλιόκαστρο» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Καρπέτη Ελένης του Παναγιώτη (συζ. Δ. Ριζούλη), για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,95 kw, σε αγροτεμάχιο, έκτασης 17.266,47 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Νικόλαος» της Τ.Κ. Δήμητρας Δ.Ε. Λακέρειας του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΝΤΕΛΗ Μ. – ΜΑΤΗ Α. Ο.Ε.» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,87 kw, σε αγροτεμάχιο, έκτασης 36742,43 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Ζέικου Δημητρίου που βρίσκεται στη θέση Τηλέγραφος Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ζέικου Δημητρίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,95 kw, σε αγροτεμάχιο, έκτασης 14.415 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου, στη θέση «Πλαγιά» του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.
 7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Τζιέρα Παναγιώτας νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας «G & G ANTHOS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», για την εγκατάσταση μονάδας (θερμοκήπια, βοηθητικές εγκαταστάσεις και γραφεία) φαρμακευτικής κάνναβης, σε αγροτεμάχιο, συνολικής έκτασης 25.540,60 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Τσαΐρια -Τραγάνα» στο Νεοχώρι Πλασιάς της Τ.Κ. Καστρίου, της Δ.Ε. Λακέρειας του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας.
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Λάρισας για Τροποποίηση όρου της γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας (Πράξη αρ.39/31-03-2017), σχετικά με το Γενί Τζαμί στη Λάρισα.
 9. . Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Λάρισας για άρση στέρησης χρήσης τμήματος του αγροτεμαχίου με αρ. 369 ιδιοκτησίας κ. Ευθυμίας Αποστολίδη στη θέση «Εκκλησιά», Τ.Κ. Δασολόφου, Δ.Ε. Πολυδάμαντα, Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Λάρισας για άρση στέρησης χρήσης του αγροτεμαχίου με αρ. 368 ιδιοκτησίας κ. Ειρήνης Αποστολίδη στη θέση «Εκκλησιά», Τ.Κ. Δασολόφου, Δ.Ε. Πολυδάμαντα, Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εκκλ. Επιτροπής του Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Φαλάνης για το έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φαλάνης Δ. Λαρισαίων».
 12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφα Λάρισας για το έργο «Εργασίες Αποκατάστασης στο κωδωνοστάσιο του ναού των Αγίων Αντωνίων Αγιάς».
 13. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Φράγκου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, για χορήγηση άδειας εγκατάστασης οινοποιείου, στη θέση «Μεριάς- Κουτάφι», της Τ.Κ. Δελερίων, Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας
 14. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Κεραμόπουλου Αθανάσιου του Νικολάου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη θέση «Καρατοπέ» στην Τ.Κ. Ελευθερών, στη Δ.Ε. Κοιλάδας, του Δήμου Κιλελέρ, Νομού Λαρίσης.
 15. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Thessaly Energy Solar Μονοπρόσωπη Α.Ε.» δια του κ. Κ. Ανδριοσόπουλου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση Καρτάλια (Αριθμ. αγρ. 317α) αγρόκτημα Νεμπεγλέρ, Δ.Δ. Νίκαιας, Δήμου Κιλελέρ, Νομού Λαρίσης.
 16. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Thessaly Energy Solar Μονοπρόσωπη Α.Ε.» δια του κ. Κ. Ανδριοσόπουλου για κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,90 KWp στη θέση «Καψαλιές ή Αμπέλια» Αγίων Αναργύρων, Δήμου Κραννώνος, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
 17. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Φιλοκώστα Αριστείδη του Ιωάννη για κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού σε αγροτεμάχιο έκτασης 9.332,60τμ. στη θέση «Πέτρα» στην Τ.Κ. Σωτηρίου της Δ.Ε. Αρμενίου του Δήμου Κιλελέρ του νομού Λάρισας.
 18. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Καζάνα Βασιλείου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,95 KW, σε αγροτεμάχιο 15.049,5τμ., στην Τ.Κ. Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων.
 19. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Καζάνα Βασιλείου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,95 KW, σε αγροτεμάχιο 12.960 τμ., στην Τ.Κ. Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων
 20. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «XP ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 500 KW στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ», στην Τ.Κ. Σκοπιάς, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας.
 21. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΑΚΙΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 500 KW στη θέση «Προφήτης Ηλίας», στην Τ.Κ. Κοκκινοπηλού, του Δήμου Ελασσόνας, της  Π.Ε. Λάρισας.
 22. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣ ΜΟΝΟΠ. ΙΚΕ» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 400 KW στη θέση «Μνημόρια», στην Τ.Κ. Σκοπιάς, του Δήμου Ελασσόνας, της  Π.Ε. Λάρισας.
 23. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Παλάγκα Διονυσίας, για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και τακτοποίηση υπάρχουσας σταυλικής εγκατάστασης» στη θέση «ΛΟΦΟΣ» της κτηματικής περιφέρειας Πυθίου, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας.
 24. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Νικολάου Παπανικολάου του Στεφάνου, για την ένταξη στις διατάξεις του νόμου 4495/17 αυθαιρέτων κατασκευών στον οικισμό του Πυθίου του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας.
 25. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Παρασκευαΐδη Κλεοπάτρας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 400 KW στη θέση «Προφήτης Ηλίας», στην Τ.Κ. Κοκκινοπηλού, του Δήμου Ελασσόνας, της  Π.Ε. Λάρισας.
 26.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Τσακνάκη Αθανασίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 99,9 KW στη θέση «Μακρυχώραφο», στην Τ.Κ. Δολίχης, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Δ. Καραθάνου για το έργο «Διαμόρφωση εδάφους και κατασκευή πέργκολας» σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας του, στη συνοικία Βαρούσι, Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΚΤΗΤΩΡ Α.Ε. ΓΙΑ το έργο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη καταστήματος στον παλαιό εμπορικό τομέα των Τρικάλων (Μανάβικα)», Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

29 Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δ. Τρικκαίων για το έργο: «Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλης».

30. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Γεωργίας Βήτα, πληρεξούσια του ιδιοκτήτη Αστέριου Βήτα για το έργο: «Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 ισογείου κτίσματος και προσθήκη καθ’ ύψος στη νομίμως υφιστάμενη προ του 1955 κατοικία», εντός ορίων οικισμού Ανακασιάς, Δ. Βόλου.

31. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Δήμητρας Δάνα για το έργο «υπαγωγή αυθαίρετων εργασιών στις διατάξεις του Ν.4495/2017 και επιπλέον η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε παλαιό ελαιοτριβείο, φερόμενης ιδιοκτησίας της, στις Νηές Σούρπης, Ν. Μαγνησίας.

32. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Δημητρίου Καραθάνου για το έργο της διαμόρφωσης εδάφους και κατασκευής πέργκολας σε οικόπεδο έκτασης 209.40 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας του, στο Βαρούσι Τρικάλων.

33.Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ιωάννη Μπουρμπούλια για το έργο: αποκατάσταση διώροφης παραδοσιακής κατοικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας του, στο «Κουμάν Ρέμα» Μηλίνας, Δ. Ν. Πηλίου.

34. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Πεπεράκη Ολυμπία για άδεια α) μελέτης και δημοσίευσης του ζωγραφικού διακόσμου του Αρχοντικού Φαβρ, στο Μεταξοχώρι Αγιάς και β) χρήσης σχετικού φωτογραφικού υλικού του αρχείου της ΥΝΜΤΕΘΚΣΕ.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας που αφορά α) στην αντικατάσταση των παραθύρων και των εξωτερικών πορτών και β) στη συντήρηση των συμπαγών, χειροποίητων εξωτερικών κιγκλιδωμάτων του χαρακτηρισμένου ιστορικού διατηρητέου μνημείου «Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου», που βρίσκεται στον Πρόδρομο του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Γιώτα Σωτηρίου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 496,00 KW στο αγροτεμάχιο 616 του αναδασμού Φύλλου 2011, της Τ.Κ. Φύλλου, Δ.Ε. Φύλλου του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Μακρή Θεοδώρας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 496,00 KW στο αγροτεμάχιο 142 του αναδασμού Φύλλου 2011, της Τ.Κ. Φύλλου, Δ.Ε. Φύλλου του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Φίλιππου Βλαχούλη για άδεια μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης αδημοσίευτων και δημοσιευμένων παλαιοχριστιανικών ανάγλυφων αρχιτεκτονικών μελών από τον αρχαιολογικό χώρο Φθιωτίδων Θηβών ν. Μαγνησίας, στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος των κ.κ. Κοβάτσι Γκέργκι και Κοβάτσι Πελούμπ για την χορήγηση άδειας κατασκευής συγκροτήματος τεσσάρων διώροφων κατοικιών με υπόγειο, κεραμοσκεπή και περίφραξη, σε οικόπεδο  ιδιοκτησίας τους, στη θέση «Λάμια», εντός ορίων οικισμού, στο Διμήνι, της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου  Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Αγορίτσας Πόλη για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατασκευής στέγασης Η/Μ εξοπλισμού στο δώμα ισογείου καταστήματος φερόμενης ιδιοκτησίας της στην οδό Φερών αρ.25, Ο.Τ.50 στα Παλαιά του Δ. Βόλου , Π.Ε. Μαγνησίας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Δημητρίου Κεχαγιά για τη χορήγηση αδείας ανέγερσης συγκροτήματος τριών διώροφων κατοικιών στον οικισμό Πηγάδι Πτελεού, Δ. Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.

 

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                     Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                          Ανδριανή Κατσαρού

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.