ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 10/5-12-2019 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΡΑ: 9.30 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 10/5-12-2019 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΩΡΑ: 9.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δεμπέλη
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr
Αθήνα, 29-10-2019
ΠΡΟΣ:
Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου
Μνημείων Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.:
1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να
παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 π. μ., στο Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα
στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 10).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον
αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.
Η Γραμματέας του Συμβουλίου: Σανδραβέλη Χαρ. Γιαννούλα.
H Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Συνημ.: 1. Ημερήσια Διάταξη
2. Πίνακας Αποδεκτών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 10/5-12-2019 :
ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων
1. Αίτημα του Αντωνίου Βήχου, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Α. ΒΗΧΟΣ &
ΣΙΑ ΑΞΕΤΕ για χρηματοδότηση της ανασκαφικής διερεύνησης σε ακίνητο
φερόμενης ιδιοκτησίας της στη θέση «Παλιοχώρι» Μήλου.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/488772/351045/479/12.9.2019
2.Έγκριση ή μη ανέγερσης μονώροφης κατοικίας με υπόσκαφα, υπόγεια τμήματα,
εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή και κολυμβητική δεξαμενή στην θέση Αγ.
Γεώργιος Αντιπάρου σε ιδιοκτησία Μambretti.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/500566/359183/493/19.9.2019
3. Τακτοποίηση κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 Α. ισόγειας κατοικίας με
πατάρια σε β΄ επίπεδα και Β. προσθήκης αυτόνομης κατοικίας, ιδιοκτησίας
Ευαγγέλου Πισία, στη θέση Κόλυμπος Παλαιόπολης Άνδρου.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/514485/368681/502/26.9.2019
4.Αίτημα της Εύας Φαρμακούλα για έγκριση εργασιών επισκευής στο ισόγειο κτίσμα
(σύρμα) φερόμενης ιδιοκτησίας της στο Κλήμα Μήλου.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/523651/375135/510/01.10.2019
5.Αίτημα ανέγερσης Τουριστικών κατοικιών, Παρασκευαστηρίου και Υπόγειων
Βοηθητικών χώρων κατόπιν σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδο φερομένης
ιδιοκτησίας κ. Ανδρέα Ματθαίου Κουσαθανά στην περιοχή Ορνός ν. Μυκόνου.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/539387/386032/519/08.10.2019
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
6. Άδεια δημοσίευσης υλικού από το αρχαίο νεκροταφείο Παροικιάς Πάρου στη θέση
«Βίτζι», στην κ. ΜΑΪΛΙΝΤΑ ΤΣΑΜΠΙΡΗ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/539270/385947/518/08.10.2019

1
ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων & Μουσείων
7. Εργασίες επισκευής επιχρισμάτων, αντικατάσταση δώματος και κουφωμάτων στον
προστατευόμενο Πύργο Μαλατέστα, φερόμενης ιδιοκτησίας Albert Geisser, εκτός
ορίων οικισμού Κάτω Ποταμιάς, νήσου Νάξου
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/376586/268818/348/11.7.2019
8. Κατασκευή νέας ισόγειας οικοδομής με χρήση καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, συνολικής κάλυψης και δόμησης 109,81 τμ. σε ακίνητο εμβαδού
3.436,04 τ. μ. φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Νικολέττας Λιανού με υφιστάμενο παλαιό
ελαιοτριβείο εμβαδού 119,82 τμ. στο δυτικό τμήμα του οποίου λειτουργεί κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος στη θέση «Παναγία» εντός οικισμού Εγγαρών του
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου» στο ΤΣΜΝΑ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/376893/269032/351/11.07.2019
9.Έγκριση χωροθέτησης καταστήματος με διακριτικό τίτλο «Δάφνη» στη θέση Τρείς
Ιεράρχες, στην Παροικιά Πάρου.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/377001/269111/352/11.7.2019
10. ΄Εγκριση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της «BRUNO
JARNIER & ΣΙΑ Ο.Ε» στον Άγιο Γεώργιο Παροικιάς Πάρου.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/377021/269129/354/11-7-2019
11. Τακτοποίηση κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών σε
διώροφη κατοικία με βοηθητικό κτήριο (χώρο στάθμευσης, ξενώνα, αποθήκη και
ανελκυστήρα) φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Βαλμά, στον οικισμό Μένητες,
Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/390728/278757/366/18.7.2019
12.Εργασίες διαμόρφωσης και χρήση τμήματος υπό απαλλοτρίωση ακινήτου
φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κυριάκου Μαυρομάτη εντός οικισμού Περίσσας νήσου
Θήρας.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/393010/280384/367/19.7.2019.
13. Επανεξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας α) ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υ.ε. υπό την επωνυμία «Μπες-Μπες» –φερόμενης ιδιοκτησίας κ.
Νικολάου Βελώνη– στην οδό Παπαβασιλείου Χώρας νήσου Νάξου και β) χρήσης
2
υπαίθριου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», κατόπιν νέων στοιχείων.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399603/285350/377/23.7.2019
14. Επανεξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας α) λειτουργίας εμπορικού
καταστήματος –φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Βελώνη– στην οδό
Παπαβασιλείου Χώρας νήσου Νάξου και β) χρήσης υπαίθριου χώρου για έκθεση
εμπορευμάτων».ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/399631/285371/378/23.07.2019 κατόπιν
νέων στοιχείων .
15.Αίτημα επισκευής υπάρχοντος κτίσματος, προσθήκης κατ’ επέκταση ισογείου και
προσθήκης καθ’ ύψος α’ ορόφου σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κ.
Κωνσταντάρα θέση «Τρούλος» της Χώρας Αμοργού.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/404220/288750/387/25.07.2019
16.Έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
VODAFONE στη θέση Ύψωμα Προφήτης Ηλίας με κωδικό 1000246 BATSI –
ANDROS στο Μπατσί Άνδρου».
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/424186/303451/401/05.8.2019
17.Εσωτερικές εργασίες επισκευών και διαρρυθμίσεων στον όροφο διώροφης οικίας
φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ευαγγέλου Φουτάκογλου και έγκριση λειτουργίας
υφιστάμενης επιχείρησης κατασκευής και εμπορίας τουριστικών ειδών με την
επωνυμία ‘’Χνάρι’’ στο ισόγειο της ίδιας οικίας φερόμενης ιδιοκτησίας κ.
Ευστράτιου Φουτάκογλου με φερόμενη ενοικιάστρια κ. Γιασεμούλα Ζαχαρίου στο
Παραπόρτι του Κάστρου της Χώρας νήσου Νάξου.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/448310/321864/425/22.08.2019
18.Αίτημα επισκευής παλαιάς διώροφης οικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Helen De
Chabert και Jean Louis Poveda στη Χώρα ν. Αμοργού.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/486492/349477/476/12.09.2019
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
19.«Αίτημα χορήγησης άδειας μελέτης και δημοσίευσης του μεταβυζαντινού ναού του
Παντοκράτορα στις Γίδες Άνδρου» της Σταυρούλας Παπανικολοπούλου, αρχαιολόγου
αορίστου χρόνου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/568771/406285/549/21.10.2019.
3
ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών
20.Ανακαίνιση και αποκατάσταση αγροικίας για λόγους χρήσης και υγιεινής
φερόμενης ιδιοκτησίας Alkis Harry Aldcroft Downward στη θέση Καπαρός στις
Λεύκες Πάρου. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/608148/434233/582/07.11.2019

ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
21. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατοικίας,
στο περιβάλλον του ανεμόμυλου φερόμενης ιδιοκτησίας Π. Ομπλουζή, από τον
ενδιαφερόμενο κ Αντώνιο Γκίκα.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/627525/447494/596/15.11.2019
22. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατοικίας
με τρεις αποθήκες, στο περιβάλλον του ανεμόμυλου φερόμενης ιδιοκτησίας Π.
Ομπλουζή, από τον ενδιαφερόμενο κ Αντώνιο Γκίκα.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/627547/447510/597/15.11.2019
23. Έγκριση ή μη μελέτης (α) καθαίρεσης της περιμετρικής τοιχοποιίας και των
εσωτερικών λιθόκτιστων τοίχων υφιστάμενου κτηρίου, (β) μετατροπής υφιστάμενου
προσκτίσματος σε ημιυπαίθριο, (γ) προσθήκης καθ’ ύψος ορόφου με αναδιαμόρφωση
των όψεων και (δ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο ισόγειο μετά υπογείου κτήριο επί
των οδών Αριστείδου και Ναυάρχου Αποστόλου 42 στην περιοχή «Πηγάδα» στην
Ερμούπολη νήσου Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Γεωργίου-Αρτεμίου
Παναγουλέα και Θεοδώρας Αποστολοπούλου.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/654017/466419/615/28.11.2019.
4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικά μέλη
1 Μαρία Οικονόμου Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
2 Δημήτριος Αθανασούλης Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
3 Αικατερίνη Δελλαπόρτα Προϊσταμένη Βυζαντινού και Χριστιανικού
Μουσείου
4 Γεωργία Παπαδοπούλου Προϊσταμένη Τμήματος ΠΚΑΜ της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
5 Μαρία Μανούδη Προϊσταμένη Τμήματος ΠΝΜΚΠΑ της
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
6 Μαρία Αργυροπούλου Προϊσταμένη Τμήματος ΜΣΑΝΜ της
Δ.Σ.Α.Ν.Μ.
7 Ιουλία ΚαραλήΓιαννακοπούλου
Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
8 Μαρία Μαρθάρη Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
9 Φωτεινή Ζαφειροπούλου Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων
10 Ειρήνη Ρίγγα Προϊσταμένη Τμήματος Διατηρητέων
Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής
Οικοδομικών Κανονισμών και
Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος &
Ενέργειας.
11 Ανδρέας Μπαμπούνης Δήμαρχος Σίφνου
Αναπληρωματικά μέλη
1 Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
2 Μαρία Σιγάλα Προϊσταμένη του Τμήματος ΒΜΑΜ της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
3 Χρυσάνθη Σακελλάκου Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
4 Παναγιώτα Πάντου Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων
5 Ελένη Οικονομοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός της
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ`
6 Ιωάννης Σταϊκόπουλος Προϊστάμενος του Τμήματος Συντήρησης
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
7 Ειρήνη Πέππα-Παπαιωάννου Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
8 Βάνα Μαχαίρα Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών
9 Χρήστος Μπουλώτης Ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών
10 Μαρία Γρίβα Αρχιτέκτων Μηχανικός στο Τμήμα
Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης
Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών
και Αδειοδοτήσεων του Υπ. Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
11 Σταύρος Γουσγουνέλης Δημοτικός Σύμβουλος Σύρου- Ερμούπολης