Πρόσκληση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας – Τετάρτη 11-12-2019, ώρα 9:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας – Τετάρτη 11-12-2019, ώρα 9:00

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

    YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                   

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                                                  Λάρισα, 6- 12- 2019

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                                                       Α.Π.: 522

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ν. Αλεξίου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 251/11-12-2019, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  3.  Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /518680/39971/38996/13247/18-11-2019.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 11η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Αμφιθέατρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο Μεζούρλο της Λάρισας.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου για το έργο της διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης των οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
  2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου για το έργο των δικτύων ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεων, επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Αγ. Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγ. Μαρίνας Κισσού και των οικισμών του παραλιακού μετώπου (Αγ. Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταμούχαρη) του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.
  3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αρβανίτη Ελπίδας για την κατασκευή νέας τριώροφης οικοδομής με ισόγειο και δώμα επί των οδών Ροζού και Σοφοκλέους στο Βόλο.
  4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Δ. Τρικκαίων «e- Trikala. A.E.» για εργασίες εντός του διατηρητέου συγκροτήματος «Μύλος Ματσόπουλου» στα Τρίκαλα και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, προκειμένου να λειτουργήσει το Χριστουγεννιάτικο Θεματικό Πάρκο με τίτλο «ο Μύλος των Ξωτικών».

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

       5. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για χορήγηση άδειας κατασκευής του έργου    «Έργα Ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου»

6       Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για χορήγηση άδειας κατασκευής του έργου           «Δίκτυο ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τσαγκαράδας, Κισσού και οικισμών παραλιακού μετώπου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».

7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π. Ε.» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πρίντζο Νικήτα του Δημητρίου, για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999,90 kWp σε μισθωμένο αγροτεμάχιo στη θέση «Καμπάδικα» του αγροκτήματος Αερινού, Τ. Κ. Αερινού, Δ .Ε. Φερών Δήμου Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας.

8.Έγκριση ή μη του αιτήματος για την κατασκευή ποιμνιοστασίου και πρόχειρης κατασκευής αποθηκευτικού χώρου σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Μαρίας Παναγιώτου, Δημητρίου Παναγιώτου και Χαρίκλειας Παναγιώτου στη θέση «Δένδρα» της κτηματικής Περιφέρειας Αγ. Γεωργίου Δ. Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας.

9.Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Γεωργίας Κολέτσιου για άδεια μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης αδημοσίευτου βυζαντινού αναγλύφου.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

10 Έγκριση ή μη του αιτήματος για την αρχιτεκτονική μορφή του έργου «Νέο βιοτεχνικό κτίριο-Μονάδα παραγωγής επίπλων», φερόμενης ιδιοκτησίας της ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε., στο αγροτεμάχιο 297 (αν. Γοργοβιτών 1973) στην Τ.Κ. Γοργοβιτών, Δ.Ε. Παλαμά του Δ. Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας.

11 Έγκριση ή μη του αιτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Καρδίτσας που αφορά στην επισκευή κατεστραμμένων επιχρισμάτων.

12Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Στυλιανού Ιερεμία για άδεια μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης των ειδωλίων από τον αρχαϊκό και κλασικό οικισμό στη Φίλια Καρδίτσας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

13 Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ασημίνας Τσιάκα, αρχαιολόγου της ΕΦΑ Λάρισας για άδεια μελέτης και δημοσίευσης αγαλμάτιου παιδιού προερχόμενο από παράδοση από το Καστρί Δολίχης Λιβαδίου, Δ. Ελασσόνας, Π. Ε. Λάρισας.

14 Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δρ. Δανάης Χονδρού για άδεια μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης των λίθινων τριπτών εργαλείων από το νεολιθικό οικισμό της Μάνδρας.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                     Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                          Ανδριανή Κατσαρού

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.