Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στην Τρίπολη | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στην Τρίπολη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Τρίπολη, 10.12.2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ.:  498

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Ταχ. Δ/νση :  Καλαβρύτων 211                                                      ΠΡΟΣ:   ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Κώδικας:  22 100, Τρίπολη

Πληροφορίες :  Λ. Νικολακάκη

Τηλέφωνο : 27310–25363/28503

FAX :        :  27310–25363 (Σπάρτη)

2710–242227 (Τρίπολη)

E mail :       tsmp@culture.gr

 

 

ΘΕΜΑ:  «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου»

 

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα συνέλθει τη  Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, στις 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, επί της οδού Καλαβρύτων 211, στην Τρίπολη.

Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.

Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους περί του ως άνω τόπου και χρόνου της Συνεδρίασης και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στην Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά το Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

 

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

 

Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

    Μαρία Παπίδα

 Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΥΓΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 8ης Συνεδρίας /16.12.2019

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.

 1.Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για διατήρηση υφιστάμενων κατασκευών και τη χορήγηση ή μη έγκρισης για την  ανέγερση ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων [4*δωμάτια-διαμερίσματα)] – προσθήκη καθ΄ ύψος και κατ΄ επέκταση υφιστάμενης ισόγειας οικοδομής, σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Καλαποθαράκου, στη θέση «Κολομινίτσα» εκτός ορίων οικισμού Καραβοστασίου, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Λακωνίας).

 2.Αίτημα  ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Β. Τριζώνη στην εκτός οικισμού περιοχή «Ξεροπολιάνα», Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Λακωνίας).

 3.Χορήγηση ή μη αδείας μελέτης λιθοτεχνίας από το σπήλαιο Καλαμάκια, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, στον κ. Στέφανο Λιγκοβανλή.

4.Έγκριση ή μη ανανέωσης αδείας μελέτης του εργαλειακού συνόλου απολεπισμένου λίθου από το σπήλαιο  Κεφαλάρι Αργολίδας, στον δρα G. Marshall (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Αργολίδας).

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

 5.Σχετικά με τις αρχαιότητες που ήρθαν στο φως στην πόλη του Γυθείου, στο τμήμα καλωδίωσης J14-15 (ανοικτός χάνδακας μεταξύ των Ε΄ και ΣΤ΄ Φρεατίων  διάτρησης), στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδών έργων – όδευσης του διασυνδετικού καλωδίου υψηλής τάσης για τη διασύνδεση του προς ανέγερση Υ/Σ στη θέση «Βαχός» με τον Υ/Σ «Σκάλας», στο πλαίσιο του έργου : α)  «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΚΡΥΛΑΚΚΩΜΑ Α.Ε.» και  β) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε.» στους Δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας.

6.Σχετικά με το έργο καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου «Ξηριά» στο όριο οικοπέδου ιδιοκτησίας «ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.», εντός σχεδίου πόλης Γυθείου, Δ. Ανατ. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

7.Σχετικά με αρχαιότητες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εκσκαφικών εργασιών, στο πλαίσιο του 4ου Υποέργου “Παραλλαγή της Επαρχιακής Οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη-Πλατάνα-Σκούρα”, στη Χ.Θ. 1000+1030 «Θέση 1».

   8.Σχετικά με διάθεση βιβλίου με τίτλο «Η Φραγκική πρόκληση στον βυζαντινό Μυστρά. Περίβλεπτος και Παντάνασσα» προς πώληση στο πωλητήριο του Αρχαιολογικού Χώρου του Μυστρά.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 1. Έγκριση ή μη μελέτης επέκτασης πεζοδρομίου στην παραλιακή οδό Τζανή Τζανετάκη από πλατεία Μαυρομιχάλη (καφενείο Δασκαλάκη) έως την νήσο Κρανάη (ταβέρνα «Γρηγόρης») στο Γύθειο, Π.Ε. Λακωνίας (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Λακωνίας).

 

 1. Εργασίες μέσω άδειας δόμησης στο χαρακτηρισμένο κτήριο «Ζαρακά», φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρκόπουλου επί της οδού Γορτυνίας της Δ.Ε. Καλαμάτας, Π.Ε.Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Μεσσηνίας).

 

 1. Έγκριση ή μη τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με την παραγρ. 9α του άρθρου 116 του Ν. 4495/2017, του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρεόπολης, στην Αρεόπολη, Π.Ε. Λακωνίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

 1. Αίτημα χορήγησης άδειας του κ. Διονυσίου Καλαντζή-Παπαδόπουλου για τη διενέργεια επιφανειακής έρευνας, μελέτη, φωτογράφηση και δημοσίευση των κάστρων Μίλα και Αρχαγγέλου (Πολίχνης), και γενικότερα στην πεδιάδα της Στενυκλάρου, Π.Ε.Μεσσηνίας.

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης κατεδάφισης νεότερων προκτισμάτων, κατασκευής προσθήκης κατ΄ επέκταση στο υφιστάμενο παλαιό κτίριο διώροφης κατοικίας και εργασίες επισκευής του, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Τζεβελέκου Παρασκευής & κ. Δαϊλιάνη Δημητρίου, πλησίον της πλατείας Πλατάνου στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, Δ.Ε. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στον Ν. 4495/17 (άρθρο 116) των αυθαίρετων πολεοδομικών παραβάσεων, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΑΝΝΙΣΚΑ», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΝΙΣΚΑ Α.Ε.», εντός σχεδίου του Οικισμού Καρδαμύλης, Δ.Ε. Λεύκτρου, του Δ. Δυτικής Μάνης Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

 1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορά στην ανέγερση διώροφης κατοικίας, στην εκτός σχεδίου και ορίων οικισμού του οικισμού Καρδαμύλης, στη θέση «Πολίτσι», Δήμου Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

 1. Έγκριση ή μη Αρχιτεκτονικής Μελέτης ανέγερσης δύο ισογείων κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή, σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χουλιαρέα Αικατερίνης του Παν. & κ. Χουλιαρέα Δημητρίου του Παν. εντός των ορίων του προ του 1923 Οικισμού Καρδαμύλης της Τ. Κ. Καρδαμύλης, Δ. Ε. Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

 

 

 1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορά την ανέγερση συγκροτήματος τουριστικών επιπλωμένων καταλυμάτων σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Τσοτσώνη Σωτηρίου στη θέση: «Προφήτης Ηλίας», εκτός σχεδίου αγροτικής περιοχής Δ.Κ. Καλαμάτας, Δ.Ε. Καλαμάτας, Δ. Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης «Ανέγερση τριώροφης οικοδομής τριών κατοικιών με υπόγειο», φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαντζαρέα Νικολάου, στην Τ.Κ. Καρδαμύλης, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δήμου Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας. (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)

 

 1. Έγκριση ή μη  μελέτης διατήρησης επεμβάσεων στο εσωτερικό κτηρίου και αλλαγής χρήσης ισόγειου από κατάστημα σε κατοικία, επισκευής όψεων, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής, βόθρου και περιβάλλοντος χώρου σε υφιστάμενη προ του 1923 διώροφη οικία φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χρήστου-Νεκτάριου Πιερρακέα εντός του οικισμού Καρδαμύλης, Τ.Κ. Καρδαμύλης, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης ισογείου κτηρίου με τμήμα σοφίτας, με χρήση εστιατορίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίνας Παρασκευοπούλου στην Τ.Κ. Μεθώνης, Δήμου Πύλου-Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

Τρίπολη,  10.12.2019

Η Πρόεδρος  του ΤΣΜΠ

κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του  ΤΣΜΠ

                                                                                         Μαρία ΠΑΠΙΔΑ

                                                                                         Πάρεδρος ΝΣΚ