ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΠΡΑΞΗ 1/28-1-2020)-ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-1-2020-ΩΡΑ 9.30 Π.Μ. | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΠΡΑΞΗ 1/28-1-2020)-ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-1-2020-ΩΡΑ 9.30 Π.Μ.