Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας στην Τρίπολη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Τρίπολη, 533

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ.:  31.1.2020

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Ταχ. Δ/νση :  Καλαβρύτων 211                                                      ΠΡΟΣ:   ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Κώδικας:  22 100, Τρίπολη

Πληροφορίες :  Λ. Νικολακάκη

Τηλέφωνο : 27310–25363/28503

FAX :        :  27310–25363 (Σπάρτη)

2710–242227 (Τρίπολη)

E mail :       tsmp@culture.gr

 

 

ΘΕΜΑ:  «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου»

 

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα συνέλθει την  Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020, στις 10:00, στα Γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, επί της οδού Καλαβρύτων 211, στην Τρίπολη.

Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.

Παρακαλούνται όπως οι συμμετέχουσες Εφορείες Αρχαιοτήτων ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους περί του ως άνω τόπου και χρόνου της Συνεδρίασης και να αποστείλουν ηλεκτρονικά το συντομότερο δυνατόν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων τους στην Γραμματεία, ώστε να καταστεί δυνατή η κατά το Νόμο ενημέρωση της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, πριν τη συνεδρία.

 

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

 

Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

 

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη

Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΛΥΓΕΡΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1ης Συνεδρίας /5.2.2020

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 • Έγκριση ή μη εργασιών μικρής κλίμακας για την κατασκευή περίφραξης με συρματόπλεγμα σε ακίνητο, όπου έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4495/2017, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Σοφίας Β. Μπαντζάκη, στην οδό Ορθίας Αρτέμιδος 149, στο Ο.Τ. 88 της Σπάρτης.

 

 • Σχετικά με έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης νέου διώροφου κτηρίου – κατοικίας, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Ι.Ρεσβάνη, εκτός ορίων οικισμού Κάτω Μπουλαριών, Τ.Κ. Άνω Μπουλαριών, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, στο πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικής άδειας.

 

 • Σχετικά με ένταξη και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/17 αυθαρέτων κατασκευών σε ισόγεια μονοκατοικία με τοίχους από πλινθοδομή και ξύλινη στεγη, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Βασιλικής Κορολή, επί παρόδου της οδού Λυκούργου, εντός σχεδίου πόλεως Σπάρτης, στο Ο.Τ. 2, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης.

 

 • Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης  εργασιών βελτίωσης όψεων σε οικία και βοηθητικά κτίσματα με αυθαίρετες παρεμβάσεις, που έχουν υπαχθεί στον Ν.4495/2017, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ν. Ροζακλή, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Γερακίου και εντός του Τομέα Α του νεώτερου οικισμού, Δ. Γερακίου, Π.Ε. Λακωνίας.

 

 • Σχετικά με αίτημα αλλαγής χρήσης ακινήτου, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννας Καρατζά, στον κεντρικό δρόμο Κάτω Πόλης Μονεμβασίας, δ. Μονεμβασίας, π.ε. Λακωνίας, από κατάστημα με είδη λαϊκής τέχνης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος.

 

 • Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης εκσκαφών και ανέγερσης νέου ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 3 αστέρων, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο.Ε.», σε γήπεδο στην περιοχή «Μανιάτη-Φορτία», εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου, Δήμου Ελαφονήσου, Π.Ε. Λακωνίας, εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

 

 • Σχετικά με χορήγηση ή μη εγκρίσεως για την προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο ξενοδοχείο Α’ τάξης, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Οίκαδε Πύργος Μάνης-Κ. Ζούβελος & Σια Ε.Ε.», στον οικισμό Καστρί, Τ.Κ. Βάθειας, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας.

 

 • Σχετικά με άρση έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης κτηρίου ΚΥΕ στην προβλήτα λιμένος Γυθείου, εντός οικισμού Γυθείου, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και θεώρησης σχεδίων.

 

 • Σχετικά με έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μ. Παρασύρη, εντός ορίων οικισμού Λιμενίου, δ. Αν. Μάνης, π.ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (εξ αναβολής)(Συναρμοδιότητα με Εφορεία Παλαιοοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 • Έγκριση ή μη τακτοποίησης αυθαιρέτου τμήματος, σύμφωνα με το Ν. 4495/2017, διωρόφου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας του “ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”, επί της οδού Ιωάννη Ξανθάκη, στο Γύθειο Π.Ε. Λακωνίας (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Λακωνίας).

 

 • Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελετης “Ανάπλαση πλατείας Τριών Ναυάρχων, περιμετρικών οδών και στοών και οδών Νηλέως και Οικονομίδη. Υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Νηλέως και Νότιας Στοάς” εντός οικισμού του Τ.Δ..Πύλου, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Μεσσηνίας).

 

 • Έγκριση ή μη μελέτης «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο ισόγειο και επεμβάσεις στις όψεις σε διώροφο κτίριο με Ο.Α. 65/68», φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Περικλή Αθανασόπουλου, εντός ορίων του οικισμού Άνω Πόλη Κυπαρισσίας, Δ.Ε. Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Μεσσηνίας).

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 • Έγκριση ή μη μελέτης αντικατάστασης στέγης, αλλαγής εσωτερικών διαρρυθμίσεων, καθαίρεσης παλαιού εξωτερικού κλιμακοστασίου, καθαίρεσης τμήματος ισογείου κτίσματος και ανάκτησής του με μείωση εμβαδού, προσθήκης νέου εξωτερικού κλιμακοστασίου, μεταρρύθμισης εξώστη, διανοίξεων νέων κουφωμάτων, καθώς και λοιπών εργασιών επισκευών, σε παλαιά διώροφη κεραμοσκεπή οικοδομή, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Spencer Christofer, εντός του οικισμού της Μεθώνης, του Δ. Πύλου – Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

 • Έγκριση ή μη αιτήματος του ομότιμου καθηγητή αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, κ. Γεωργίου Στυλ. Κορρέ, για την ανανέωση της άδειας μελέτης των ευρημάτων από τους θολωτούς τάφους 1-2 στο Ρούτση Μυρσινοχωρίου Μεσσηνίας, τα οποία φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας.

 

 • Έγκριση ή μη της υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (άρθρο 116, παρ. 9 & 10) ακινήτου με διώροφο κτίριο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Πέττα Νικολάου, στην Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας, Δ.Ε. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

 • Έγκριση ή μη μελέτης προσθήκης κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος σε υφιστάμενη προ του 1955 κατοικία σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Theophile Faucherre, Νuma Faucherre, Anais Faucherre & Elie Faucherre, εντός του οικισμού του Πύργου, Τ.Κ. Πύργου, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.

 

 • Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης “Ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα)” σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Τζιβίσκου Γεωργίου και Πατρίκη Ανθής, εντός Σχεδίου πόλεως Μεθώνης δ.ε. Μεθώνης Δ. Πύλου – Νέστορος. Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

 •  Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης ισογείου αποθήκης φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αριστοτέλη Σταυρόπουλου, εντός του οικισμού Δ.Δ. Χώρας, Δήμου Πύλου – Νέστορος και εντός αρχαιολογικού χώρου.

 

 • Έγκριση ή μη Αρχιτεκτονικής Μελέτης επισκευής υφιστάμενης διώροφης κατοικίας, αντικατάστασης της στέγης της, διώροφης προσθήκης και προσθήκης ημιυπαίθριου χώρου κατ΄ επέκταση αυτής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. MASTEROPULO MIKHAIL & MASTEROPULO ELENA, εντός των ορίων του προ του 1923 Οικισμού Καρδαμύλης της Τ.Κ. Καρδαμύλης, Δ. Ε. Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

 

      ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

 • Χορήγηση ή μη αδείας τοποθέτησης ασκεπούς μικρής μεταλλικής υδατοδεξαμενής (πισίνα) compact σε γήπεδο εντός διώροφης οικοδομής ιδιοκτησίας Αικατερίνης Γιαννάκαινα, σε εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας, Δ. Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας (εξ αναβολής).

 

 • Χορήγηση ή μη αδείας νέας αναθεώρησης της αρ. 116/2011 οικοδομικής άδειας ως προς την προσθήκη νέου κτιρίου στέγασης δεξαμενών εντός φερόμενης ιδιοκτησίας της «Γ.Α. Κουτσοδήμος Α.Ε.Ο.Ε.», στη θέση «Κοδέλα», Δ.Ε. Νεμέας, Δ. Νεμέας, Π.Ε. Κορινθίας.

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

 • Εξέταση σύμφωνα με το αρ.1, ειδ.Α, παρ.32 της αρ. ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350 (ΦΕΚ 1255/Β΄/5-4-2018) του αιτήματος υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 τριώροφου καταστήματος με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ALPHA LEASING Α.Ε.» στην οδό Βασ. Κων/νου 10, ΔΕ. Άργους – Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας.

 

 •   Χορήγηση η μη άδειας αναψυκτηρίου σε φερόμενη ιδιοκτησία της κ. Καλλιόπης Φλεβάρη, στη θέση «Μαγούλα» Μύλων του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

 

 • Εξέταση, σύμφωνα με την αρ. ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350 (ΦΕΚ 1255/Β’ /5-4-2018) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊστάμενους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών…», ρύθμισης αυθαιρέτων σε ισόγεια υπερυψωμένη κατοικία με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ευαγγέλου Κ. Μπουκάρα, στην περιοχή «Πορτίτσες» επί της δημοτικής οδού Άργους – Άκοβας, του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

 

 • Σχετικά με εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης διώροφου κτιρίου καθώς και αλλαγής χρήσης του από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (ενοικιαζόμενα δωμάτια), φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κωνσταντίνου Αναστασίου, επί της οδού Συγγρού 14, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.

 

 • Σχετικά με εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης τριώροφου κτιρίου καθώς και αλλαγής χρήσης του από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (ενοικιαζόμενα δωμάτια), φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «SOKKAKI IKE», επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 8 στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.

 

 • Σχετικά με χορήγηση ή μη έγκρισης εργασιών (τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης, εξωτερικών χρωματισμών, αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων, επισκευής επιχρισμάτων, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, επεμβάσεων στις όψεις του κτιρίου, επισκευής στεγών, εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης) και διατήρησης βάσει του Ν. 4495/2017, σε φερόμενη ιδιοκτησία κ. Αποστόλου Λιάτα, εντός οικισμού Λυγουριού – εκτός ζωνών και εντός του αναοριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Ιερών Ασκληπιού και Απόλλωνα Μαλεάτα.

 

 • Σχετικά με αρχική έγκριση διάθεσης του βιβλίου «ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ- ΕΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 88 ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥΣ» των εκδόσεων «ΚΑΠΟΝ», στην ελληνική γλώσσα στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία αρμοδιότητας της ΕΦΑ Αργολίδας.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 • Χορήγηση ή μη αδείας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης των κεραμικών πινακίων τύπου Ιζνίκ, που βρίσκονται εντοιχισμένα στον Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρος της Ι.Μ. Λουκούς, Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, στην κ. Άννα Μπαλλιάν.

 

 • Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: “Αλλαγή χρήσης ισόγειου χώρου από ημιυπαίθριο χώρο (υπόστυλη βεράντα) σε κατοικία, στέγαση υπόστυλης βεράντας και κατασκευή νέας ισόγειας αποθήκης με στεγασμένο φούρνο και ημιυπαίθριο χώρο” από τον κ. Τσιριμπά Σπυρίδωνα, στον οικισμό του Λεονταρίου, της Δ.Ε. Φαλαισίας, Δ. Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 • Έγκριση ή μη μελέτης ήδη εκτελεσθεισών εργασιών και εκτέλεσης νέων εργασιών αποκατάστασης σε διώροφο λιθόδμητο κτίριο με υπόγειο, με χρήση κατοικίας, στην Τ.Κ. Καρύταινας του Δήμου Μεγαλόπολης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Λεριάδη Μαρίας του Ιωάννη (Συναρμοδιότητα με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ).

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ- ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 • Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης σκελετικού υλικού μικροπανίδας από τις ανασκαφές στο σπήλαιο Κεφαλάρι Αργολίδας (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Αργολίδας).

 

 • Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «Μαντική Ο.Ε.» για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης τμήματος του περιβάλλοντος χώρου του κυλικείου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου σπηλαίου Κάψια, Δ.Ε. Μαντινείας, Δ. Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας. (Συναρμοδιότητα με ΕΦΑ Αρκαδίας).

 

 

Τρίπολη,  31.01.2020

Η Πρόεδρος  του ΤΣΜΠ

 

 

Σταυρούλα Καλαμπαλίκη

Πάρεδρος ΝΣΚ