Πρόσκληση – Τρίτη 18-2-2020, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 18-2-2020, ώρα 09:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                       Λάρισα,14 – 02 – 2020

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                                    Α.Π.: 1

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο241210 76278

FAX : 2410 76496

Email : efamag@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 252/18-02-2020, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  3. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 345240 / 29195 / 27626 / 21788 / 31-08-2017 Υ.Α., περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 392881 / 32522 / 30822 / 24353 / 29-09-2017 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΑΔ / ΤΔΑΔΤΠ / 25150/ 2198 / 2122 / 1648/ 19-01-2018 Υ.Α., την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 507295/ 35407/ 30169/ 9168/ 12-10-2018 Υ.Α. και την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /518680/39971/38996/13247/18-11-2019.

 

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 18η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Αμφιθέατρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο Μεζούρλο της Λάρισας.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  1. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Αθανασίου Μιχαήλ για χωροθέτηση εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων με ισχύ 499,95 KW Δ. Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων.

 

2. Έγκριση ή μη του έργου: Συντήρηση Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Τρικάλων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

3. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής ενός αρχαίου αμφορέα ενάλιας προέλευσης στον κ. Ηλία Γιόλα.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Νικόπουλου Γεωργίου για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού 499, 95 KW στο αγροτεμάχιο 682 του αναδασμού Μασχολουρίου 1969, της Τ.Κ. Μασχολουρίου, Δ.Ε. Σοφάδων, Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.

 

5. Έγκριση ή μη της αίτησης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού 6, 991 MWp στη θέση «Βούναινα 1», στην Τ.Κ. Συκεών, Δ.Ε. Φύλλου Παλαμά, Δήμου Παλαμά, ΠΕ Καρδίτσας.

 

6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Καρδίτσας για την επισκευή κατεστραμμένων επιχρισμάτων της τοιχοποιίας.

 

7. Χορήγηση ή μη άδειας κατοχής αρχαίου αντικειμένου στον κ. Αλέξανδρο Γκουσιάρη.

 

8. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Μπολώτη Ιωάννη για χορήγηση σχεδίων του Κάστρου Φαναρίου.

 

9. Χορήγηση ή μη στον κ. Γεώργιο Στεργίου, υποψήφιο διδάκτορα του ΕΚΠΑ, άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού από ανασκαφές θέσεων της Εποχής του Χαλκού της ΕΦΑ Καρδίτσας.

 

10. Χορήγηση ή μη στον κ. Καραγιαννόπουλο Χρήστο, μόνιμο αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού.

 

11. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης των τοιχογραφιών του καθολικού και του παρεκκλησίου της Ιεράς Μονής Κορώνας Καρδίτσας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

12. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Νέα κατοικία με περίφραξη», εντός ορίων οικισμού Παναγίας, στη Νήσο Παλαιοτρίκερι, Δ. Ν. Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας

 

13. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων εργασιών στην Οικία Βέργου, στη Βυζίτσα, Δ. Ν. Πηλίου

 

14 Έγκριση ή μη της μελέτης για την ανέγερση πενταώροφης οικοδομής με χρήση ξενοδοχείου 4* επί των οδών 2ας Νοεμβρίου και 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ, στο Βόλο

 

15. Έγκριση ή μη υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν.4495/2017 σε κτήριο επί της οδού 25ης Μαρτίου 25, στην Αγιά Λάρισας, Π.Ε. Λάρισας

 

16. Έγκριση ή μη της μελέτης για την κατασκευή τριών κολυμβητικών δεξαμενών σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως Κάτω Γατζέας, Δ. Ν. Πηλίου

 

17. Έγκριση ή μη εργασιών του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Αργαλαστής, Δήμου Νοτίου Πηλίου (Β΄ Φάση Ολοκλήρωση Εργασιών)», εντός του οικισμού Αργαλαστής, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της ΠΕ Μαγνησίας

 

18. Έγκριση ή μη της μελέτης για την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής σε οικόπεδο εντός ορίων οικισμού Κάτω Λεχωνίων, Δ. Βόλου

 

19. Έγκριση ή μη κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων στον περιβάλλοντα χώρο του Μύλου «Επιφανειάδη», στη θέση «Λιμανάκια (Αμμουδιά)», Δ. Σκιάθου

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

20. Αίτηση του κ. Κ. Γκονέλα και της κ. Ι. Παντζουρέλη για την ανέγερση οικοδομής με σοφίτα και κεκλιμένη στέγη, κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου με μικρό θέατρο και πέργκολα με ψησταριά, σε οικόπεδο εντός του οικισμού «Παναγία», στη νήσο «Παλαιοτρίκερι» του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας

 

21. Αίτηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για τη χορήγηση άδειας κατασκευής του έργου: «Υ/Σ GIS 150/20 kV», στη θέση «Ξάνεμος», του Δήμου Σκιάθου, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

 

22. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας για την κατασκευή ισόγειας Βιοτεχνικής Αποθήκης σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στην περιοχή «Αλτζιάνι» ή «Καραούλι», εκτός ορίων οικισμού Σέσκλου, Δ.Ε. Αισωνίας, Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.

 

23. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Σκοπέλου για την αλλαγή χρήσης υφιστάμενης διώροφης οικοδομής από κατοικία σε χώρο στέγασης του ιστορικού αρχείου του Δήμου Σκοπέλου, καθώς και τη διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών αναδιαρρυθμίσεων, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του, στη θέση “Κάστρο” εντός ορίου του οικισμού της Σκοπέλου, του Δήμου Σκοπέλου Π. Ε. Σποράδων

 

24. Έγκριση ή μη αιτήματος της κ. Κουκορίνη Ελένης του Κωνσταντίνου για την ανέγερση προσθήκης κατ’ έκταση ισογείου και ορόφου σε υφιστάμενη διώροφη οικοδομή και κατασκευής χώρου στάθμευσης, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας της, εντός ορίου του οικισμού “Λουτράκι” Γλώσσας, του Δήμου Σκοπέλου Π. Ε. Σποράδων

 

25. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης στην κ. Valentine Martin αδημοσίευτου νεολιθικού ειδωλίου, το οποίο προέρχεται πιθανότατα από παραλήμνια περιοχή της Κάρλας, Νομού Μαγνησίας.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

26. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 999,81 ΚW, σε αγροτεμάχιο  εμβαδού 19.998,88τ.μ., στη θέση Βακούφια Τ.Κ. Δένδρων του Δήμου Τυρνάβου

 

27. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ELSOL M.I.K.E., για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 383,25 kw, σε αγροτεμάχιο, έκτασης 6175,06 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μπαντή Αθανασίου, που βρίσκεται στη θέση «Μπακουμαγούλα» της Τ.Κ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ Π.Ε. Λάρισας

 

28. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΛΤΑ Ι.Κ.Ε.», για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 999,60kWp., σε μισθωμένο αγροτεμάχιο, έκτασης 18.836,66τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μαγούλα» της Τ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας

 

29. Έγκριση ή μη της αίτησης της εταιρείας MJohn Family & ΣΙΑ ΕΕ για τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας ανέγερσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων στη θέση «Γκαβογιάννη», στην Τ.Κ. Πυργετού, του Δήμου Κ. Ολύμπου, της Π.Ε. Λάρισας

 

30. Έγκριση ή μη αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση Αγρ. Αναγεννήσεως Τεμ. 410, Δ.Δ. Μελίας, Δήμου Κιλελέρ, Νομού Λάρισας

 

31. Έγκριση ή μη αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «ΠΡΩΤΗ ΝΤΑΜΚΑ Ή ΑΛΩΝΙΑ» της Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου, της Δ.Ε. Αρμενίου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

 

32. Έγκριση ή μη αίτησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Πασαλίκια ή Μεριάς» της Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου της Δ.Ε. Αρμενίου του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

 

33. Πώληση βιβλίου από το πωλητήριο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να παραβρεθούν και να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                     Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

                                                                                         Ανδριανή Κατσαρού

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.