ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 502η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 502η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 502ης/24-04-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
—————————
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλ. Αγ. Γεωργίου, Ροτόντα 546 35, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310212217
E-mail: tsmkm@culture.gr
Πληροφορίες: Ά. Παντή
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση
Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 και ώρα 9.00, στην Ροτόντα, Πλατεία Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 502ης 24-04-/-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

1. Χορήγηση ή μη έγκρισης άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων που αφορά στο έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99 MW στη θέση ‘Χατζής’ του Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» κατόπιν αίτησης της εταιρείας EAST PV ΑΕ.
2. Χορήγηση ή μη έγκρισης άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων που αφορά στο έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99 MW στη θέση ‘Τσούκλα’ του Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» κατόπιν αίτησης της εταιρείας EAST PV ΑΕ.
3. Χορήγηση ή μη έγκρισης άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων που αφορά στο έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99 MW στη θέση ‘Δαμασκηνόρεμα’ του Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» κατόπιν αίτησης της εταιρείας EAST PV Α.Ε.
4. Χορήγηση ή μη έγκρισης άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων που αφορά στο έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99 MW στη θέση ‘Δαμασκηνόρεμα’ του Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» κατόπιν αίτησης της εταιρείας NOTIAS S.A.
5. Χορήγηση ή μη έγκρισης άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων που αφορά στο έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99 MW στη θέση ‘Χατζή’ του Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» κατόπιν αίτησης της εταιρείας NOTIAS ΑΕ.
6. Χορήγηση ή μη έγκρισης άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων που αφορά στο έργο «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99 MW στη θέση ‘Τσούκλα’ του Δήμου Νέας Ζίχνης, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» κατόπιν αίτησης της εταιρείας NOTIAS ΑΕ.

2. Eφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

7. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας στον κ. Καζίλη Νικόλαο για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος έως 500 kWp στο υπ’ αριθ. 787 αγροτεμάχιο, εμβαδού 8.007 τμ., στην περιοχή ¨Ροδιά¨ του αγροκτήματος Στενημάχου της Τ.Κ. Στενημάχου, του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας.
8. Διαβίβαση Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου «Θρησκευτικό Κέντρο “Απόστολος Παύλος”».

3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

9. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 399,96 kw στο υπ’ αριθμ. 729 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Μανδάλου, Δήμου Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας.
10. γκριση ή μη χορήγησης άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,80 kw στο υπ’ αριθμ. 768 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Μανδάλου, Δήμου Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας.
11. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,95 kw στο υπ’ αριθμ. 139 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Πέλλας, Δήμου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας.
12. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 499,95 kw στο υπ’ αριθμ. 791 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Μανδάλου, Δήμου Σκύδρας, Π.Ε. Πέλλας.
13.Έγκριση ή μ η εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού 499,80 KW στο υπ’ αριθ. 240 αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Αρχοντικού, από την Εταιρεία Ενεργειακή Κοινότητα Pella Energy.

4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

14. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών της υπ. αριθ. 877/2003 Ο.Α. στον Ν.4495/2017 (άρθρο 116) ακινήτου [διαμέρισμα αρ. 1 του 2ου ορόφου του κτιρίου Δ («Δ-1») συγκροτήματος κατοικιών] σε οικόπεδο εμβαδού 1526,00 τ.μ., στον τομέα Α της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», εντός του ιστορικού τόπου και κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αφύτου (συν. Με ΥΝΜΤΕΚΜ).
15. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών της υπ. αριθ. 877/2003 Ο.Α. στον Ν.4495/2017 (άρθρο 116) ακινήτου [διαμέρισμα αρ. 2 του 2ου ορόφου του κτιρίου Γ («Γ-2») συγκροτήματος κατοικιών] σε οικόπεδο εμβαδού 1526,00 τ.μ., στον τομέα Α της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», εντός του ιστορικού τόπου και κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αφύτου (συν. Με ΥΝΜΤΕΚΜ).

5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

16. Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης χαρακτηρισμού του Κτιρίου Δ στον Χορτιάτη Π.Ε Θεσσαλονίκης
17. Χορήγηση ή μη συναίνεσης για την αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 849/2005 οικοδομικής αδείας με ρύθμιση του Ν. 4495/2017 (Α/Α Δήλωσης 10722741) στο υπ’ αρ. 535αβ κληροτεμάχιο της Τ.Κ. Καβαλλαρίου, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δ. Λαγκαδά.
18. Χορήγηση ή μη α) συναίνεσης για την τακτοποίηση και νομιμοποίηση κτισμάτων σύμφωνα με τον Ν4495/2017 και β) άδειας εκσκαφής για την προσθήκη κατ’ επέκταση νέων κτισμάτων και στεγάστρων στο υπ’ αριθ. 531 αγροτεμάχιο, εμβαδού 13.290,70 τ.μ., στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Καβαλλαρίου, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δ. Λαγκαδά, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Βασιλικής Παπαδοπούλου.
19. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής και έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση μονοκατοικίας με υπόγειο, κολυμβητική δεξαμενή και περίφραξη στο υπ. αρ. 608 αγροτεμάχιο στον οικισμό Αμφιθέας της Δ.Κ. Ωραιοκάστρου, Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, Δ. Ωραιοκάστρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Β. Βασιλειάδη.

6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

20. Έγκριση ή μη παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών σε διώροφο κτίριο κατοικίας, εντός του «ιστορικού τόπου» του οικισμού της Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Ζησιού (Α/Α Δήλωσης: 11213720).
21. Έγκριση ή μη μελέτης αλλαγής χρήσης από κατοικίες σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, επισκευής – αναμόρφωσης όψεων, προσθήκης ανελκυστήρα και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο διατηρητέο, από το ΥΠΕΣ (πρώην ΥΠΕΣΔΑ), κτίριο, επί της οδού Αγίου Δημητρίου 72, στον «ιστορικό τόπο» της Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας «Agiou Dimitriou Suites» IKE.
22. Έγκριση ή μη παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών σε βιοτεχνικό χώρο σε τμήμα του 2ου ορόφου, πολυώροφου κτηρίου επί της οδού Πτολεμαίων 14, εντός του «ιστορικού τόπου» του Δήμου Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Αγαθής Παράσογλου και κας Μαρίας Παράσογλου (με Α/Α δήλωσης: 10960783).
23. Έγκριση ή μη παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών με Α/Α δήλωσης 10128455 για το διαμέρισμα με αρ. 2, του 2ου ορόφου, του κτιρίου Γ (διαμέρισμα «Γ-2») του σύγχρονου συγκροτήματος κατοικιών εντός του «ιστορικού τόπου» της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Τράπεζας Πειραιώς (συν. Με ΕΦΑΧΑΓΟΡ)
24. Έγκριση ή μη παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 του νόμου 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών με Α/Α δήλωσης 10128456 για το διαμέρισμα με αρ. 1, του 2ου ορόφου, του κτιρίου Δ (διαμέρισμα «Δ-1») του σύγχρονου συγκροτήματος κατοικιών εντός του «ιστορικού τόπου» της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Τράπεζας Πειραιώς (συν. με ΕΦΑΧΑΓΟΡ).

7. Eφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

25. Χορήγηση ή μη άδειας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε ισόγειο κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Καφετέρια, Σνακ Μπαρ, Αναψυκτήριο και κατάστημα Εστίασης» στο ισόγειο οικοδομής επί της οδού Εγνατία 117 και Λ. Ιασωνίδου, στο άμεσο περιβάλλον του Ναού του Αγίου Παντελεήμονος, στη Θεσσαλονίκη.
26. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης οικοδομής με υπόγειο, ισόγειο, δύο ορόφους και στέγη στη συμβολή των οδών Καρβουνίδη 14 & Μούσκου στο συνοικισμό του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης, στο δεύτερο Ο.Τ. από το βόρειο σκέλος των Τειχών της Ακρόπολης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Βυζαρέλη.
27. Χορήγηση ή μη άδειας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σε ισόγειο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Ψησταριά» στο ισόγειο οικοδομής επί της οδού Εγνατία 119 και Δ. Γούναρη, στο άμεσο περιβάλλον της Αψίδας του Γαλερίου και της Ροτόντας, στη Θεσσαλονίκη.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Η Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Κ.M.

Θεσσαλονίκη, 15-04 -2020
Ακριβές Αντίγραφο Ελένη Άγγου

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Η Αναπληρώτρια Γραμματεύς του Τ.Σ.Μ.Κ.Μ.

                  Άννα Παντή
Αρχαιολόγος