Υπουργείο Πολιτισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ( ΠΡΑΞΗ 6/3-6-20) ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 9.30 Π.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Αθήνα 31-5-20

Α.Π.: 365
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δεμπέλη
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να
παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. με
τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια
διάταξη (ΠΡΑΞΗ 6).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε
τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.: ΕΦΑ Κυκλάδων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Των θεμάτων που θα εξετάσει το ΤΣΜΝΑ στη Συνεδρίαση 6/03.06.2020
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
1. Έγκριση ή μη αιτήματος του Αντ. Καλάργυρου για ανέγερση κτηρίου σε γήπεδο φερομένης
ιδιοκτησίας του στη θέση “Αγ. Παντελεήμονας” Αντιπάρου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/75383/51887/89/12.02.2020) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
2. Έγκριση ή μη αιτήματος της VANESSA KAY LEEMING για α) αναθεώρηση της 427/1994 O.A.
για μερική τροποποίηση αρχιτεκτονικής μελέτης χωρίς αύξηση όγκου και β) προσθήκη
κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της στη Θέση «Κρωτήρι» Δ.Κ.
Παροικιάς Πάρου. (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/595630/425334/574/04-11-2019) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
3. Έγκριση ή μη χωροθέτησης ΚΥΕ σε ακίνητο ευρισκόμενο στη θέση «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος»,
επί δημοτικής οδού παράλληλης με την Παραλιακή Οδό Παροικιάς Πάρου, φερομένης
συνιδιοκτησίας Στυλιανής Σκαραμαγκά και Καλλιόπης Ρασσιά, με μισθώτρια την Σοφία
Λυκουρέση, (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/712085/507042/682/23.12.2019) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
4. Έγκριση ή μη αιτήματος της Νικολίνας-Ντόρας Ανεβλαβή σχετικά με α) την αλλαγή χρήσης
υφιστάμενων κτηρίων από κατοικία σε ξενοδοχείο και β) την προσθήκη πέντε κτηρίων με
υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή για χρήση ξενοδοχείου 2* εντός γηπέδου εμβαδού
5.980,80 τ.μ. φερομένης ιδιοκτησίας της στη Στελίδα Νάξου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/711178/506427/679/ 20.12.2019) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
5. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας Blue Harpist Α.Ε για την κατασκευή δυο νέων ασκεπών
δεξαμενών ομβρίων υδάτων σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της στη θέση Άνω Μερί Άνω
Κουφονησίου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/720411/512914/697/27.12.2019) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
6. Έγκριση ή μη αιτήματος των Αικατερίνης και Ηλία Ιωάννου για την ανέγερση νέας διώροφης
κατοικίας σε γήπεδο επιφανείας 1.381,62 τ.μ., φερομένης ιδιοκτησίας τους στην Έξω Γωνιά
Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/720717/513166/698/30.12.2019) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
7. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ελευθέριου Μάτσικα για την ανέγερση συγκροτήματος επτά (7)
ισόγειων κατοικιών με υπόγειο σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του, εντός του οικισμού
Άνω Κουφονησίου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/691989/493122/664/ 13.12.2019) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
8. Έγκριση ή μη αιτήματος των εκδόσεων HANNIBAL Αικ. Σταματοπούλου Ο.Ε. για τη διάθεση
σελιδοδεικτών και ενός μαγνήτη στο πωλητήριο του Αρχαιολογικού Χώρου Ακρωτηρίου
Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/13288/9402/4/13.01.2020)
9. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιχαήλ Βασσάλου για την ανέγερση δύο ισόγειων οικοδομών με
υπόγειες δεξαμενές σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στη θέση
«Χαλόπετρα», νήσου Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 23667/ 16344/ 15/ 17.01.2020)
3
10. Έγκριση ή μη αιτήματος των εκδόσεων HANNIBAL Αικ. Σταματοπούλου Ο.Ε. για τη διάθεση
τριών καθρεφτών με θέματα λεπτομέρειες τοιχογραφιών από τον προϊστορικό οικισμό του
Ακρωτηρίου Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/26120/17958/16/20.01.2020)
11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ισ. Κουβελά για την ανέγερση συγκροτήματος διώροφων
κατοικιών με υπόγειο και πισίνες σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του, στην περιοχή του
οικισμού Ακρωτηρίου νήσου Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 26868/ 18465/ 17/ 20.01.2020)
12. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ για την έγκριση χωροθέτησης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Πρατήριο λιανικής πώλησης άρτου και λοιπών
αρτοπαρασκευασμάτων – αναψυκτήριο – καφετέρια, φερομένης ιδιοκτησίας της ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΟΕ), επί της Ακτής Νάζου, εντός του ιστορικού κέντρου
Πόλεως Τήνου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/27834/19141/20/20.01.2020)
13. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας Vodafone Panafon AEE για τη χωροθέτηση σταθμού
βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία και κωδικό «SANTORINI PROFITIS ILIAS 100 5041»
στη θέση Προφήτης Ηλίας Θήρας (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 27912/ 19188/ 22/ 20.01.2020)
14. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας Interlimit Ltd για τη χρηματοδότηση ανασκαφικών
εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της στην θέση Αγ. Κυριακή Αντιπάρου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/28146/19347/25/20.01.2020)
15. Έγκριση ή μη του Αν. Λεβέντη για έγκριση εργασιών επισκευής και ενίσχυσης στατικού φορέα
και τροποποίηση ανοιγμάτων μονώροφης κατοικίας φερομένης ιδιοκτησίας του στη θέση
Αγία Κυριακή Δήμου Αντιπάρου (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/704418/501814/669/19.12.2019)
16. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.
4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Δημητρίου
Χριστοδουλάκη και την έκδοση άδειας δόμησης, εντός του παραδοσιακού οικισμού
Παλαιόπολης Δήμου Άνδρου και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παλαιόπολης
Άνδρου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 28551/ 19647/ 26/ 21.01.2020)
17. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας Ανδριανής Αμποσίδου & ΣΙΑ Ο.Ε. (πρώην Άννας
Παπαναγιώτου) για την ανέγερση κατοικίας με ξενώνες σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας
της στη θέση «Ραχίδι Χαροκόπου», εκτός των ορίων του οικισμού Άνω Κουφονησίου (ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 40226/ 27387/ 57/ 27.01.2020)
18. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας ΚΥΕ
φερομένης ιδιοκτησίας Άννας Κωβαίου μισθωμένο από την Άννα Σώχου στη θέση “Άγιος
Γεώργιος” Ηρακλειάς (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/50050/34238/61/30.01.2020)
19. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ευαγγελίας Βασσάλου για την απομάκρυνση επιφανειακών
βράχων και λίθων από ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της, στη θέση «Πλαγιά» Ασφοντηλίτη
Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/59335/40838/71/04.02.2020)
4
20. Έγκριση ή μη αιτήματος της Άννας Μάνη για την ανέγερση ισόγειου συγκροτήματος πέντε
διαμερισμάτων με υπόγειο, συνολικής κάλυψης και δόμησης 199,75τ.μ., σε αγροτεμάχιο
εμβαδού 7.790,00τ.μ. φερομένης ιδιοκτησίας της στη θέση «Τσιγκούρι» στη νήσο Σχοινούσα
Κυκλάδων (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 60225/ 41411/ 72/ 05.02.2020)
21. Έγκριση ή μη αιτήματος των Αποστολίας Νασιοπούλου και Michael Crossmann για την
ανέγερσης δύο νέων ισόγειων οικοδομών εμβαδού 199,94τ.μ. σε γήπεδο, συνολικού
εμβαδού 5.068,67τμ. φερομένης ιδιοκτησίας τους στη θέση «Σακκάς» στο Ραχίδι Αμοργού
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/60501/41594/73/05.02.2020)
22. Διατύπωση ή μη σύμφωνης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας υφιστάμενου
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία ‘’Mama’s pita’’ στο ισόγειο
λιθόκτιστου κτίσματος φερομένης ιδιοκτησίας Δήμητρας Αμπατζή και ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο στην Πλατεία Μαράκι στη Χώρα Φολεγάνδρου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/63412/43584/74/06.02.2020)
23. Έγκριση ή μη αιτήματος του Άγα Κωνσταντίνου για την επισκευή και αποκατάσταση κλιβάνου,
αλλαγή χρήσης σε κατοικία και προσθήκη καθ’ ύψος σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του
εμβαδού 27 τ.μ. στη θέση «Φούρνοι» έναντι του Κάστρου στη Χώρα της νήσου Φολεγάνδρου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/63586/43728/76/06.02.2020)
24. Διατύπωση ή μη σύμφωνης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμπορικού
καταστήματος (χειροποίητα είδη δώρων) σε ισόγειο κτίσμα εμβαδού 22,7 τμ. φερομένης
ιδιοκτησίας Ιωάννη Χάμπα με φερόμενη μισθώτρια την Ειρήνη Φραγκουλοπούλου έναντι του
προστατευόμενου Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στο Νιο Χωριό της Χώρας του Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΤΣΜΝΑ/ 64005/ 44027/ 79/ 06.02.2020)
25. Διατύπωση ή μη σύμφωνης του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμπορικού
καταστήματος (είδη δώρων) σε υπόγειο και ισόγειο τμήμα εμβαδού 63,17 τμ. διώροφου
κτίσματος σε ακίνητο εμβαδού 142,64 τμ. με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ιωάννη Χάμπα και
φερόμενο μισθωτή τον Σπυρίδωνα Πλακίδα έναντι του προστατευόμενου Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής στο Νιο Χωριό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/64090/44076/81/06.02.2020)
26. Έγκριση ή μη τροποποιημένης μελέτης για το θέμα «Προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος
και διαρρυθμίσεις σε ισόγειο κτίσμα φεοόμένης ιδιοκτησίας Κ. Πρασίνου στη θέση Βορεινά
της Χώρας Αμοργού (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/133905/91337/166/13.03.2020)
27. Έγκριση ή μη αιτήματος Γεωργίου Βασσαλάκη σχετικά με την ανέγερση νέας διώροφης
οικοδομής με χρήση τουριστικών κατοικιών με παράλληλη διατήρηση και ανάδειξη των
αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας του στη θέση Γρόττα στη
Χώρα Νάξου, κατόπιν σωστικής ανασκαφικής έρευνας
(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/255153/179143/363/29.05.2020)